Dohánybolt nélkül maradhat a fél ország

2013. március 29. péntek - 13:30 / kfarkas
  •    

Eredménytelennek nyilvánította a nemzeti fejlesztési miniszter 1417 település esetében a Nemzeti Dohányboltok létrehozására kiírt pályázatot, mert senki sem akart trafikot nyitni a kistelepüléseken.

Újra meg kell hirdetni a Nemzeti Trafikok létrehozására kiírt pályázatot több mint 1400, zömével kistelepülésen. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. az előírásoknak és törvényi határidőknek megfelelően 2013. február 23-án megkezdte a beérkezett anyagok iktatását és bontását valamint a pályázatok érvényességének ellenőrzését.

Gondok lehetnek a kistelepüléseken

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (NDN) közleménye szerint a pályázatok első körében  határidőn belül mindösszesen 15.633 darab pályázati anyag érkezett be, melyek feldolgozása és értékelése jelenleg is folyamatban van. Az értékelés folyamata alapján már megállapítható, hogy míg bizonyos területeket illetően a túljelentkezés négy-ötszörös, addig egyes településeken a pályázati eljárás eredménytelen tekintettel arra, hogy ez utóbbi települések vonatkozásában pályázat egyáltalán nem került benyújtásra, ezért az NDN a törvénynek megfelelően ismételt pályázati felhívást tesz közzé.

Mivel ilyen jelentős számú településen meg kell ismételni a pályázati kiírást – és semmi sem garantálja, hogy a második kör sikeres lesz, lehetséges, hogy az ország településeinek fele dohánybolt nélkül marad. A törvény szerint azonban minden településen kell lennie legalább egy nemzeti trafiknak, így felmerül a kérdés, hogyan fogja ezt megoldani a kormányzat. A határidő is szoros, mivel az első körös pályázatokkal kapcsolatban április 23-án eredményt hirdetne a szaktárca és az elbíráló NDN, hogy az előzetes terveknek megfelelően már májusban megindulhasson a koncessziós kiskereskedelmi hálózat kiépítése.

A jelenleg dohánybolt nélkül maradó települések listája itt megtekinthető!

Koncessziós díjak
A kormány honlapján megjelent pályázati felhívás szerint a koncessziós díj a kétezer lakos alatti településeken évi nettó 100 ezer, a kétezer és tízezer fő közötti lakosúaknál 160 ezer, a tízezer fő felettieken 200 ezer, Budapesten, a megyei jogú városokban és a megyeszékhelyeken pedig 240 ezer forint. Az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, legfeljebb egy dohányboltra szerezhető koncesszió, ahol a kétezer főt meghaladja, ott legalább egyre, és minden kétezer lakos után további egyre. Egy pályázó több érvényes pályázatot is benyújthat, de egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Ha több dohánybolt van a településen, akkor egy személynél a helyi dohányboltok legfeljebb kétharmada lehet. A pályázat beadásának díja 25 ezer forint, 100 ezer forintot pedig letétbe kell helyezni a pályázat végéig. .

A tavaly szeptemberben elfogadott trafiktörvény alapján állami monopólium lesz a dohánytermékek kiskereskedelme 2013. július 1-jétől, az állam koncessziós szerződéssel engedheti át az értékesítést az erre pályázóknak. A kétezer lakosúnál kisebbeken legfeljebb egy, az annál népesebbeken legalább egy dohányboltot lehet majd üzemeltetni, kétezer lakosonként pedig további egy dohányboltra szerezhető koncesszió. A jogszabály nagyjából hétezer dohánybolt létrejöttével számol.

Az eredeti törvényt tavaly decemberben módosították, e szerint lottót és sorsjegyet is árulhatnak a dohányboltok. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. január 16-án javasolta, hogy a trafikokban a dohánytermékek, dohányterméket kiegészítő termékek és szerencsejáték termékek mellett hírlap, ásványvíz, égetett szesz, kávé, energiaital és üdítő is kerülhessen a polcokra. Az erről szóló előterjesztést már elfogadta a parlament.

Régiós összevetésben is a legszigorúbb és a legkevésbé rugalmas a magyar trafiktörvény, azaz a dohányáruk forgalmának kiskereskedelmi szabályozása. A magyar jogszabály sokban hasonlít az osztrák példára, de jóval kevésbé rugalmasabb annál, például a dohányforgalmazó automaták engedélyezésében. A forgalmazás állami monopóliummá válásával azonban várhatóan a feketepiac részesedése tovább növekszik majd 2013-ban.

A második körös pályázat részletei:

Pályázók köre

Lecsap a kormányzati szigor
A vámhatóság öttől ötszázmillió forintig terjedő bírsággal sújthatja, ha valaki koncessziós jogosultság vagy engedély nélkül értékesít dohányárut – ez áll a szeptemberben elfogadott trafiktörvényben. A bírság kétszázezertől tízmillió forintig terjedhet, ha a kiskereskedő az engedélyben foglaltaktól eltér, megsérti a trafiktörvényt, nem teljesíti az állammal szembeni kötelezettségét, illetve nem tesz eleget a nyilvántartási, könyvvezetési előírásoknak, vagy hamis adatot tüntet fel. A vámhatóság több okból is visszavonhatja a kereskedő engedélyét, így például akkor, ha egy év alatt legalább háromszor megsérti a kereskedelmi szabályokat.

Pályázó lehet minden olyan bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága, aki megfelel a Pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek. A koncesszió-köteles tevékenység folytatásának feltétele, hogy a koncessziós szerződés aláírásától számított 90 napon belül a pályázat nyertesének meg kell szereznie vagy igazolnia kell:

a) az egyéni vállalkozásra való jogosultságot, vagy saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért, valamint

b) a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak (a továbbiakban: vámhatóság) a kiskereskedelmi tevékenység folytatására vonatkozó, a nyertes pályázó nevére szóló engedélyét.

 Koncessziós tevékenység

A koncesszió tárgya: Dohánytermékek kiskereskedelme (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedelem): üzletszerű gazdasági tevékenység keretében dohánytermék forgalmazása, értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a fogyasztók részére; ide nem értve egyrészt a dohánytermék-nagykereskedők egymás közötti jogügyleteit, másrészt a dohánytermék-nagykereskedő, illetve a dohánytermék-kiskereskedő közötti szerződéses jogviszonyokat.

A koncesszió időtartama: a koncessziós szerződés hatályba lépésétől számított 20 év.

A koncesszióra kijelölt terület: A 2013. február 22. napi ajánlati határidővel meghirdetett Koncessziós Pályázati kiírás során mai napon az Fdvtv. 10. §. (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenként kihirdetett pályázatokkal érintett települések azzal, hogy olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a 2000 (kétezer) főt nem haladja meg, legfeljebb egy, ahol a 2000 (kétezer) főt meghaladja, legalább egy, és minden 2000 (kétezer) fő lakos után további egy jogosult végezhesse a tevékenységet. Ha egy város kerülettel is rendelkezik, úgy a fentiek értelmezése során településen a város kerületét kell érteni. Az egyes települések és koncessziós pályázati jogosultságok megjelölését a Pályázati kiírás tartalmazza.

Pályázatok benyújtása

Pályázat beadása esetén díjat kell fizetni (Pályázati díj), melynek mértéke pályázatonként nettó 25.000,- Ft + ÁFA (bruttó 31.750,- Ft), és amely összeg megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

A Pályázati díj megfizetése mellett a Pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához pályázatonként 100.000,- Ft Pályázati Biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig a pályázati kötöttség biztosítékaként, a pályázat pályázó általi visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a szerződéskötésnek a nyertes pályázónak felróható okból való meghiúsulása esetére. A Pályázati Biztosíték megfizetésének módját a Pályázati kiírás tartalmazza.

Pályázatot csak a Pályázati díjat és a Pályázati biztosítékot megfelelő módon és igazoltan megfizető nyújthat be.