Az élelmiszeriparban is igényelhető bérkompenzáció – Részletek itt!

2013. április 18. csütörtök - 11:03 / piacesprofit.hu
  •    

Az élelmiszergyártással foglalkozó vállalkozások is pályázhatnak a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből adódó többletterhekhez igénybe vehető foglalkoztatási támogatásra.

Már igényelhető kompenzáció – kép: Flickr

A munkahelyek megvédése, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása érdekében a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emeléséből 2013 első félévében adódó többletterhekhez nyújtott támogatás pályázható azon 11 ágazatba tartozó munkáltatók számára, ahol magas a kötelező legkisebb munkabéren és a garantált bérminimumon foglalkoztatottak aránya, továbbá az adott ágazat foglalkoztatási helyzete, és gazdasági körülményei azt indokolják. A támogatás elősegíti a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon foglalkoztatottak munkahelyének megőrzését. A pályázatra szolgáló keretösszeg mintegy 10 milliárd forint.

A pályázat részletes feltételeit itt találja!

A segédletek és a pályázati lapok itt kitölthetők!

Az a munkáltató, amely a 2012. december 31. napjától 2013. június 30. napjáig terjedő időtartam alatt fő tevékenysége szerint a 103/2013. (IV. 6.) kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt ágazatokban működött, illetve működik (a továbbiakban: munkáltató),

A cég székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatást 2013. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan egy összegben állapítja meg és folyósítja a munkaadó részére.

A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum 2012. december 31-én és 2013. január 1-jén hatályos összege közötti különbözet, valamint az erre a különbözetre számított (tényleges kedvezményekkel csökkentett) szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig számított időtartamra járó összegét. A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati adót kell figyelembe venni. (A kormányrendelet 2. sz. melléklete szerint.)

A fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a munkáltató részére – kérelmére – támogatást állapít meg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum (a továbbiakban együtt: kötelező bérminimum) összege 2013. január 1. napjától bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez.