Kkv-doktori iskolát indít a BGE

2019. február 14. csütörtök - 17:10 / piacesprofit.hu
  •    

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolát (BGE VGDI) indít idén szeptembertől dr. Losoncz Miklós kutatóprofesszor vezetésével. Az idén szeptemberben induló doktori iskola a magyar felsőoktatási térben hiánypótló, unikális képzést kínál, amelyből mind az akadémiai karrierpálya iránti érdeklődők, mind a gazdasági gyakorlattal szoros kapcsolatban állók profitálhatnak. A BGE doktori iskoláján végző hallgatók magasan képzett, innovatív megközelítésekre nyitott szakemberekként, oktatóként, kutatóként léphetnek majd ki a munkaerőpiacra.

Magyarország nemzetgazdaságának kulcsszereplői a kis- és közepes vállalkozások. A BGE az alkalmazott tudományok egyetemeként és Magyarország meghatározó gazdasági felsőoktatási intézményeként jelentős teret ad a kkv-kat érintő képzési tematikáknak. Ennélfogva az egyetemen – a tématerülethez kapcsolódóan – számos alap- és mesterképzés folyik. Példaként említhető a gazdálkodási és menedzsment alapszakon működő vállalkozásszervező szakirány, a finn üzleti oktatási modell mintájára indított, új képzési módszereket fölsorakoztató Team Academy szakirány, illetve a 2015-ben debütált vállalkozásfejlesztés mesterszak, amely mára – a jelentkezési adatokat figyelembe véve – hazánk egyik legnépszerűbb programjává vált.

Kép: Fotolia

Kép: Fotolia

Prof. Dr. Heidrich Balázs, a BGE rektora hangsúlyozza: „A Budapesti Gazdasági Egyetem képzési kínálata az elmúlt évek során jelentős fejlődésen ment keresztül, hiszen 2016-ban elnyertük az alkalmazott tudományok egyeteme rangot, míg idén szeptembertől Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolát is indíthatunk dr. Losoncz Miklós kutatóprofesszor vezetésével. Mindezek az eredmények és elismerések annak kézzelfogható bizonyítékai, hogy az intézmény sikeresen bővítette oktatási és kutatási portfólióját, mindamellett, hogy fokozatosan tudta emelni a képzések minőségét is.”

A vezetői tudatosság nem függ az életkortól
Miközben kedvező irányba mozdult a vezetői tudatosság a magyar vállalatoknál, a vezetőfejlesztési gyakorlatok gyakorisága csökkent, vagy stagnált. A vezetési gyakorlatokban nincs különbség férfi és női vezetők, vagy X, illetve Y generációs vezetők között.

A BGE Vállalkozás- és Gazdálkodástudományi Doktori Iskolája elsősorban a kis- és középvállalkozások üzleti és menedzsment tématerületeit helyezi képzési és kutatási fókuszába. A BGE VGDI a társadalomtudományok tudományterületen, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban, ezen belül a vállalkozások kutatásának területén kíván kutatókat képezni. A BGE VGDI gazdasági jellegű mesterszakokra épülő képzést folytat, de nyitott más mesterszakos végzettséggel rendelkező jelentkezők előtt is, akik a vállalkozás- és gazdálkodástudományok terén kívánnak tanulmányokat folytatni.

Az egyetem az oktatáson és tehetséggondozáson túlmenően kiemelten kezeli a tématerülethez kapcsolódó tudományos tevékenységek folytatását és ösztönzését. A vállalkozói kultúra terjedését és erősítését elősegítendő 2017-ben létrehozta a BGE Budapest LAB Vállalkozásfejlesztési Központot, amely tudásmegosztással járul hozzá a hazai kkv-k fejlesztéséhez.