Kinek kell most társasági szerződést módosítani?

2015. március 04. szerda - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

2015. március 15-ig a betéti társaságoknak és a közkereseti társaságoknak kötelező az új Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti továbbműködésről határozni. Minden esetben kötelező-e azonban ezzel együtt a társasági szerződés módosítása is?

A két évvel ezelőtt lezajlott kötelező cégmódosítási, illetve adatbejelentési hullám után most újra van egy olyan törvényi határidő, amelyre érdemes odafigyelni a cégek egy csoportjának.

Mely cégeknek kell áttérni az új Ptk.-ra?

Az új Polgári Törvénykönyv szerinti működésről azoknak a betéti társaságoknak és közkereseti társaságoknak kell határozni, amelyek 2014. március 15. napja előtt alakultak, és ezt követően még nem került sor náluk cégmódosításra.

Annak a bt.-nek (kkt.-nek), amelynek társasági szerződését valamely változás miatt már a 2015. március 15-öt megelőző 1 év során módosították, most nem kell külön áttérni az új Ptk.-ra, hiszen a korábbi módosítással egyidejűleg ezt már meg kellett tennie.

Természetesen a 2014. március 15. óta újonnan alakult betéti társaságoknak sem kell most semmit tenniük, hiszen e cégek már eleve az új Ptk. szerint alakultak.

Kép:FreeDigitalPhotos.net

Miről kell határozni a cégeknek?

Az érintett cégeknek arról kell a tagok gyűlésén határozatot hozniuk, hogy a cég a továbbiakban az új Ptk. szabályainak alkalmazására tér át, és az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Az erről szóló taggyűlési határozatot az illetékes Cégbíróság részére elektronikus cégeljárásban be kell nyújtani.

Kell-e társasági szerződést módosítani?

Az említett határozattal egyidejűleg a cég csak abban az esetben köteles módosítani a társasági szerződését, ha az abban foglaltak nem felelnek meg az új Ptk. rendelkezéseinek. Ebben az esetben a társasági szerződést az új Ptk.-val összhangba kell hozni.

A törvény segítségként előírja, hogy önmagában azért nem kell módosítani, ha a társasági szerződés – általános hivatkozásként – a korábbi, Gazdasági Társaságoktól szóló Törvény (Gt.) rendelkezéseire utal. Szintén nincsen szükség módosításra kizárólag annak érdekében sem, hogy a társasági szerződés a vezető tisztségviselőt ügyvezetőként nevesítse (az új Ptk. szerint ugyanis a bt. és a kkt. vezetőjét is ügyvezetőnek hívják, és nem üzletvezetőnek, mint korábban).

A szükséges társasági szerződés módosítást szintén legkésőbb 2015. március 15. napjáig kell megtenniük az érintett cégeknek. Amennyiben e határidőt elmulasztják, a törvény értelmében a Cégbíróság bírsággal sújtja a céget.

Illetékmentes módosítás

A törvény előírja, hogy az új Ptk. szerinti továbbműködés elhatározásával, valamint az ezzel összefüggő társasági szerződés módosításával kapcsolatos cégeljárás illeték és közzétételi költségtérítés mentes. Természetesen nem vonatkozik ez arra az esetre, ha a módosítás nem pusztán az új Ptk.-val való összhangba hozatalt szolgálja, hanem a tagok egyéb cégadatot is módosítanak (pl. székhelyet módosítanak, ügyvezetőt, tagot váltanak stb.).

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor