Ki felel a gyermek által okozott kárért?

2017. november 10. péntek - 18:30 / piacesprofit.hu
  •    

Ha egy kiskorú okoz kárt harmadik személynek, akkor természetesnek tűnik, hogy a károsult a szülőkhöz, gondozókhoz fordul a kár megtérítése miatt. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a gyermek vagy közvetlenül a szülő, gondozó felel-e az okozott kárért. Ha pedig a gondozó felel a kárért, akkor miként mentesülhet a kártérítési felelősség alól?

A vétőképesség

A kiskorú gyermek által okozott károk tekintetében központi jelentősége van annak, hogy a gyermek vétőképes volt-e. Ugyanis a vétőképtelen személy nem felel az általa okozott kárért. Vétőképtelen személy, akinek belátási képessége oly mértékben korlátozott, hogy a károkozással kapcsolatos magatartása következményeit nem képes felmérni. A vétőképesség tehát nincs jogszabályilag meghatározott életkorhoz kötve, így nem csak kiskorú, hanem például szellemi fogyatékos felnőtt, vagy mentális zavarral küzdő személy is minősülhet vétőképtelennek. Ennek megfelelően a gyermekek által okozott kár esetén sincsen egy általánosan meghatározott életkor, amely felett a gyermek mindenképpen vétőképesnek számít. Minden esetben az adott károkozó magatartást és ezzel kapcsolatban azt vizsgálja a bíróság, hogy a következményeket képes volt-e felmérni.

visszaülnek az anyukák az iskolapadba

Kép: Freedigitalphotos/imagerymajestic

A bírói gyakorlat általában 12 évben határozza meg azt az életkort, amely felett egy gyermek vétőképesnek tekinthető. Azonban mindig az adott eset körülményeit kell megvizsgálni. Például a bíróság vétőképesnek tekintett egy 9-10 éves gyermeket, aki már önállóan közlekedett és a közlekedés alapvető szabályait ismerte, de e szabályok megsértésével balesetet okozott.

Kárfelelősség: mikor melyik jogszabály a nyerő?
A Munka Törvénykönyve számos polgári jogi szabályát a munkaviszonyban is alkalmazni kell. Első ránézésre egyértelműnek tűnik, hogy a Ptk. mely szakaszai irányadóak a munkajogban is, ám a két törvény egybeolvasásával számos zavaró kérdés merülhet fel.

Felelősség a vétőképtelen gyermek károkozásáért

A vétőképtelen személy az általa okozott kárért nem felelős, hanem helyette az felel, aki jogszabály alapján a gondozójának minősül. Gondozónak minősülnek természetesen azok a szülők, aki a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorolják. Ha a szülők elváltak, és nem élnek együtt, akkor a gondozó az a szülő, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte, illetve, aki a felügyeletet ténylegesen ellátja. Szintén gondozó a gyermek gyámja.

Gondozónak számít az is, aki a vétőképtelen személy felügyeletét a károkozáskor ellátta. Így gondozó, aki jogszabály alapján nem gyakorol szülői felügyeleti jogot, de ténylegesen a gyermekre a károkozáskor ő felügyelt, mert a szülő a gyermeket rá bízta. Például gondozó lehet a gyermekre felügyelő nagyszülő, szomszéd, babysitter, gyermektábor szervezője is.
A gondozó akkor mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a nevelés és a felügyelet ellátásával kapcsolatban őt felróhatóság nem terheli.

A vétőképtelen személyt csak kivételes esetben lehet a kár megtérítésére kötelezni. Ennek feltétele, hogy nincs gondozója, vagy a gondozó felelősségét nem lehet megállapítani, továbbá hogy az eset körülményei és a felek vagyoni viszonyai nyilvánvalóan indokolttá teszik a felelősség megállapítását.

A vétőképes kiskorú károkozása

Ha a kárt vétőképes kiskorú okozta, akkor alapesetben a kiskorú károkozó köteles a kár megtérítésére. Tehát ez esetben a gondozó nem felelős a kárért Ha viszont a károsult bizonyítja, hogy a felügyeletre köteles gondozó a kötelességét felróhatóan megszegte, akkor a gondozót a kiskorúval együtt kötelezik kártérítésre.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ki fizet, ha elveszik a céges laptop?
A munkavégzés során gyakori, hogy a munkavállaló különböző dolgokat őriz vagy kezel, legyen szó akár céges hordozható számítógépről, mobiltelefonról vagy pénzről. Ilyenkor előfordulhat, hogy e dolgok a munkavállalónál megrongálódnak, elvesznek. Milyen esetben felel a dolgozó az általa kezelt dolgokban esett kárért vagy hiányért? Hogyan tudja magát a felelősség alól mentesíteni a munkavállaló? Szakértőnk segítségével kerestük a választ a kérdésre.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek