Kft. alapítás 1 forinttal?

2014. szeptember 11. csütörtök - 12:10 / piacesprofit.hu
  •    

Sok szó esett az új Ptk. hatályba lépése kapcsán a Kft. alapításhoz szükséges törzstőke minimum felemeléséről. Van, aki szerint ez az egyik gátja a cégalapítások megugrásának. De úgy tűnik, van átmeneti megoldás.

Kép:sxc

Aki most kezd vállalkozásba, annak a legnagyobb gátja cégalapításkor a felemelt, 3 milliós törzstőke. A valóság azonban az, hogy 1 forinttal lehet céget alapítani – állítja legalábbis a Cégszolgálat Kft.

A Kft.-k esetében lényeges változásokat vezet be a 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv. A kft. alapítása tekintetében az egyik legfontosabb változás, hogy a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének minimuma jelenős mértékben megemelkedett. A korábbi szabály alapján a törzstőke összege nem lehetett kevesebb 500 ezer forintnál. Az új szabály szerint a törzstőkének legalább hárommillió forintnak kell lennie, amely a korábbi minimum törzstőke hatszorosa.

Maradt az a szabály, hogy az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál. Viszont az új Ptk. nem vette át azt az előírást, hogy a törzsbetétek legalább felét be kell fizetni a bejegyzési kérelem benyújtásáig, sőt kifejezetten lehetőséget biztosít a tagoknak arra, hogy ezen szabálytól a társasági szerződésben eltérjenek.

Meglévő cégek esetén
A már meglévő cégeknél a határidő a törzstőke emelésre 2016. március 15-e. „Viszont, ha addig bármilyen módosítást hajt végre a cég a cégadatokban, akár ügyvezető váltást, vagy székhelyváltást, a törzstőkét meg kell emelni, különben a módosításokat nem vezetik át. Ha csak a törzstőkéjét emeli meg a cég, az illetékmentes lesz, viszont ha bármilyen más adata is változik, akkor erre is vonatkozik az illetékfizetési kötelezettség. Ez 15 ezer forint, és háromezer forint a közzététel.

“A törvényalkotó a korlátolt felelősségű társaságok alapításával egyidejűleg rendelkezésre bocsátandó pénzbeli vagyoni hozzájárulás tekintetében nem határozta meg azt a minimum összeget, amelyet az alapítók az alapítással egyidejűleg kötelesek ténylegesen is rendelkezésre bocsátani, így a gyakorlatban előfordulhat, hogy a hatályos törvényi rendelkezések szerint, akár 1,- forintot is elegendő az alapítással egyidejűleg rendelkezésre bocsátani, a fennmaradó törzstőke rész befizetésének határidejét pedig a tulajdonosok határozhatják meg. Az új Ptk. arra vonatkozóan sem állított fel felső korlátot, hogy az alapítást követően befizetni vállalt, fennmaradó pénzbeli vagyoni hozzájárulást milyen időtartamon belül kelljen a tulajdonos tagoknak rendelkezésre bocsátani, hanem ezt az alapítók szabad akaratától tette függővé.

A törvényalkotó mindössze két megkötéssel élt a törzstőke rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan. Az egyik megszorítás, hogy a törvény 3:162 §- 1.) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint a társaság mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A másik megszorítás pedig, hogy bár a gyakorlatban, az alapítással egyidejűleg nem kell a törzstőkét rendelkezésre bocsátani, ennek ellenére a törvény 3:162 §- 2.) bekezdésében foglaltak alapján, a tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig köteles helytállni a társaság tartozásaiért.” – olvasható dr. S. Nagy Erzsébetügyvéd a témában kiadott állásfoglalásában.

A 3 milliós törzstőke befizetésére – ha a társasági szerződés így rendelkezik – ugyan 1 évnél hosszabb határidő is megállapítható, de addig, amíg a teljes 3 milliós törzstőke nincs befizetve, a társaság a tagoknak osztalékot nem fizethet, sőt a tagok a még be nem fizetett törzstőkéjük erejéig a magánvagyonukkal is felelősek a társaság tartozásaiért – hangsúlyozza dr. Szlávnits László  ügyvéd. (Aki szerint egyébként más megoldás is van a hárommilliós határ elkerülésére.)

Ez a lehetőség valóban segítséget nyújthat induló vállalkozások számára, ugyanis a cégalapítást nem gátolja meg, ha a szükséges összeg nem áll rendelkezésre. Egy jól átgondolt üzleti tervvel néhány éven belül elérhető a törvény által meghatározott törzstőke minimum, az induláskor viszont sokat számíthat a halasztás lehetősége. Fontos megjegyezni, hogy a törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak is bejelenteni.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek