Kevesebben buknak be, de akik igen, azok gyorsan

2016. augusztus 23. kedd - 11:00 / piacesprofit.hu
  •    

Egyre kevesebb cég felszámolására kerül sor, de egyre gyorsul a hatósági eljárás. Ugyanakkor minden évben vállalkozások ezrei tűnnek el nyomtalanul, adósságokat és hitelezőket hagyva maguk után.

még mindig pusztulnak a cégek

Kép: SXC

A válság óta ez év közepéig összesen 118 745 cég felszámolására került sor Magyarországon; a cégbíróságok évente átlagosan 15 385 társaságot vontak ki ezzel az eljárásformával az üzleti életből. A múlt év volt az első esztendő, amikor a felszámolt cégek száma (9549) nem érte el a tízezret. Ez a csökkenő tendencia az idén folytatódott: 2016 első fél évében, a tavalyi hasonló időszakhoz képest 20 százalékkal kevesebb (4333) cég jutott a felszámoltak sorsára – tájékoztat a feketelista.hu.

Ez a folyamat elsősorban a törvényi előírások időközbeni változásával, a kényszertörlés intézményének bevezetésével és kiterjesztésével magyarázható. A cégbíróságok ugyanis, ennek megfelelően már csak abban az esetben kezdeményezik a hosszadalmas felszámolást, ha a cég visszamaradó vagyona elegendő a felszámolás költségeinek fedezetére – ellenkező esetben a gyorsabb, hatékonyabb kényszertörlést alkalmazzák. Hasonló az adóhatóság gyakorlata is; amennyiben az adós adótartozását az esedékes időpontig nem fizeti meg, a NAV végrehajtás alá vonja, és ha a végrehajtás eredménytelenül végződik, azonnal megindítja a kényszertörlést. Csak abban az esetben kezdeményezi a felszámolást, ha fedezetelvonás bűncselekménye áll fenn, illetve ha a cég rendelkezik még akkora vagyonnal, amely elegendő a felszámolással járó kiadásokra. Jellemző, hogy a kényszertörlés jogintézményének 2012. augusztusi bevezetése óta 52 374 céget számoltak csak föl, ám 83 317-et kényszertöröltek.

A felszámolással foglalkozó cégek tapasztalata szerint a felszámolásra kerülő társaságok vagyona a legtöbb esetben nem elegendő a felszámolással kapcsolatos kiadások fedezésére. Panaszkodnak, hogy a veszteséget a más ügyletekkel megtermelt bevételekből kell kipótolniuk, ugyanakkor az elektronikus úton történő kijelölésüket viszont kötelező elfogadniuk, nem utasíthatják vissza.

Nem biztos, hogy jó ötlet volt a haladék
Februárban 4305 társas vállalkozás szűnt meg Magyarországon, kevesebb, mint az elmúlt félév havi átlagában. Ebben segíthetett az is, hogy a kormány egy év haladékot adott a kft.-knek törzstőkésük megemelésére. A gazdaság viszont rosszul járt ezzel.

A vezetésből kizárva

A felszámolási eljárás után fennmaradó adósságkövetelést – ahol erre lehetőség van – a cég vezetőivel szemben peres eljárásban érvényesíti az adóhatóság. Azok ellen lépnek fel a törvény erejével, akik a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben a gazdálkodó szervezet vezetői voltak. Ebbe a kategóriába tartozik az a személy, aki a gazdálkodó szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt. A kötelezett személyek ellen adóvégrehajtást vagy bírósági végrehajtást indítanak. Ahol erre nincs lehetőség, ott a követelés engedményezésére kerül sor, vagy hitelezői veszteség címen törlik a tartozást, a vállalat hátrahagyott adósságáért felelős személyeket pedig eltiltják új cég alapításától (az adóhatóság már az adóregisztrációs eljárásban igyekszik kiszűrni őket).

Kockázatos ágazatok: vendéglátás, építőipar
A kényszertörlések száma több mint harminc, a felszámolásoké közel húsz százalékkal esett vissza. A csődeljárások továbbra sem gyakoriak Magyarországon, tavaly egész évben mindössze 63 ilyen eljárás indult.

„A cégek évente tízezrével vonulnak ki a piacról, sokan nyomtalanul eltűnnek, a hitelező bottal ütheti nyomukat. Partnerválasztás, üzletkötés előtt tanácsos megismerkedni a kiszemelt cég “életvitelével”, például azzal, nem áll-e felszámolás alatt? A körültekintő cégvezető az információk ismeretében elkerülheti a későbbi veszteségeket, kellemetlenségeket” – hívta fel a figyelmet Iklódi András, a feketelista.hu főszerkesztője.

Többen próbálkoznak

A portál kimutatása szerint a gazdasági válságot követően – 2009 óta – felszámolással és különböző más eljárásokkal összesen 319 481 társaságot töröltek a céglistából, számuk mégsem csökkent, mert ugyanez idő alatt 333 670 új vállalkozás alakult. Az újonnan alakuló cégek 40 százalékát, 132 498-at, Budapesten jegyeztek be. Évente átlagosan 41 961 cégtáblát vettek le, és 43 825 újat tettek ki. A regisztrált gazdasági szervezetek száma így a 2008. év végi 561 424-ről napjainkra 580 307-re duzzadt. A “céglétszám” 2012-ben volt a legmagasabb, elérte a 600 759-et. A legtöbb új vállalkozás 2011-ben indult (65 664), azóta folyamatosan csökkenő a tendencia, és tavaly már csak 28 704 új céget regisztráltak.

Ez nem normális – a cégek harmada nem működik
Egyetlen évben sem töröltek annyi céget a hazai bíróságok, mint idén, de a szakemberek szerint ez hozzájárul az egészségesebb gazdasági struktúrához. Az viszont nem nevezhető viszont normálisnak, hogy a bejegyzett cégek 35-40 százaléka ténylegesen nem működik.