Ketyeg az óra a katás vállalkozóknál

2018. február 20. kedd - 10:12 / piacesprofit.hu
  •    

Közeleg a katás egyéni vállalkozók adóbevallási határideje. Az adózóna összeszedte, hogy mire kell ügyelni az adózónak, továbbá milyen egyéb teendői vannak a február 26-ai határidőig.

 

A tevékenységét folyamatosan végző katás egyéni vállalkozónak 2018. február 26-áig kell a bevallásadási kötelezettségét teljesítenie a 17KATA nyomtatványon.

Ha az adózónak a személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-törvény) hatálya alá tartozó jövedelme is van, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerint az 17SZJA a bevallását is ezen időpontig kell benyújtania.

Kép: SXC

Kép: SXC

A bevételi értékhatárra figyelemmel a 17KATA nyomtatványon kell bevallani a százalékos adó összegét.

Ha a kisadózó vállalkozás a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, akkor a vállalkozás bevételének naptári évben elért összegéből a 12 millió forintot meghaladó része után 40 százalék adót kell fizetnie.

Abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás nem köteles a naptári év minden hónapjára a tételes adót megfizetni (például szünetelteti a tevékenységét vagy év közben jelentkezik be a kisadózói törvény – Katv. – hatálya alá), akkor a 40 százalék adót a bevétel azon része után kell megfizetni, amely meghaladja az adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és havi 1 millió forint szorzatát.

A tételes adót nem kell bevallani, mivel a bejelentkezéssel az automatikusan „előíródik” a folyószámlán.

A kisadózó vállalkozás bevételének minősül a kisadózó vállalkozás által a vállalkozási tevékenységével összefüggésben bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve a tevékenység végzéséhez kapott támogatást és a külföldön is adóköteles bevételt.

Ami nem számít bevételnek

A költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás nem számít a kisadózó vállalkozás bevételének.

Más nevében beszedett hatósági díj sem minősül bevételnek, ugyanis az nem az adózót illeti meg. Ilyen lehet például a Nemzeti Közlekedési Hatóság nevében beszedett hatósági díj.

Nem része a bevételnek az adózó által beszedett idegenforgalmi adó. Ezt az adó alanya a beszedésére kötelezett szállásadónak köteles megfizetni a szállásdíjjal együtt. A beszedett adóval a beszedésre kötelezett nem rendelkezhet sajátjaként, ezért azt nem lehet a kisadózó vállalkozás bevételének tekinteni.

Evával adózott bevétel sem számít katás bevételnek. A Katv. alapján e bevételeket a kisadózó vállalkozás bevételi nyilvántartásában fel kell tüntetni azzal a külön bejegyzéssel, hogy azok az eva alapját képezik.

A kisadózónak nemcsak a bevételéről kell számot adnia, hanem ezzel egyidejűleg adatszolgáltatási kötelezettsége is van azon

Még van idő eldönteni, kit támogasson az adójából
Az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén február 26-áig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám az 1+1 százalékok sorsáról ők is május 22-éig dönthetnek. Bárki, aki személyijövedelemadó-bevallást ad jogosult az adójának 1+1%-áról rendelkezni. Az egyik 1%-ot regisztrált civil szervezetnek, a másik 1%-ot technikai számos bevett egyháznak, illetve a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatják fel az adózók.

bevételt juttató más személy nevéről és címéről is, akitől a naptári évben megszerzett bevételének összege az 1 millió forintot meghaladja. A más személy alatt a külföldi megrendelőt is érteni kell.

Nem vonatkozik ez a szabály arra az esetre, ha bevétel magánszemélytől származik. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem vonatkozik az olyan bevételre, amely esetében a kisadózó vállalkozás nem számlát állított ki.

Az adatszolgáltatásra és a bevételről történő nyilatkozat megtételére a 2017. évre a 17KATA nyomtatvány szolgál.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek