Kell engedély az átlinkeléshez?

2017. augusztus 25. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az internet és a szerzői jog kapcsolata számtalan jogi kérdést vet fel, amelyek egy részét a meglévő jogi szabályozás alapján nem egyszerű megválaszolni, mivel a jogszabályok megalkotásakor még nem lehettek tekintettel az internet rohamos fejlődésével előtérbe kerülő egyre újabb kérdésekre..

Az internet elterjedésével számos olyan mű jelent meg a világhálón, amely a szerzői jogi védelmet élvez. E szerzői jogi védelem gyakran kerül ellentmondásba az internet működésének alapvető elemeivel, így többek között az információk szabad áramlásával is. Az internet és a szerzői jog kapcsolata számtalan jogi kérdést vet fel, amelyek egy részét a meglévő jogi szabályozás alapján nem egyszerű megválaszolni, mivel e jogszabályok megalkotásakor még nem lehettek tekintettel az internet rohamos fejlődésével előtérbe kerülő egyre újabb kérdésekre. E kérdések közül most szakértőnk segítségével az interneten megjelent cikkekre mutató linkekkel, és az ilyen cikkek újraközlésének kérdéseivel foglalkozunk.

Szerzői jog az interneten

Nem vitatható, hogy az interneten megjelenő alkotások szerzői jogi védelemben részesülnek, amennyiben e művek megfelelnek a szerzői mű követelményeinek, azaz egyéni, eredeti jellegű szellemi alkotások. Természetesen ide tartozhatnak a különböző honlapokon, blogokon megjelenő írások, cikkek, tanulmányok is. Ezen alkotások szerzőit is megilletik a szerzői jogok, így a nyilvánosságra hozás, a nyilvánossághoz közvetítés, többszörözés és terjesztés joga is.

http felirat

Kép:PP archív

Kiindulásként megállapítható, hogy ha egy korábban nyilvánosságra nem hozott művet hoz valaki nyilvánosságra egy honlapon, a szerző engedélye nélkül, az nyilvánvalóan szerzői jogot sért. Véleményem szerint ugyancsak szerzői jogot sért, ha a szerző a művét korlátozott kör számára tette hozzáférhetővé az interneten (pl. jelszóval védett módon), azonban valaki engedély nélkül ennél nagyobb nyilvánosságnak teszi hozzáférhetővé a saját honlapján.

A cikkek, fényképek, videók megosztásának egyik legelterjedtebb módja a cikkre mutató linkek elhelyezése. Az ún. hiperlinkeknek többféle változata ismert a szakirodalomban. A felszíni linkek csupán magára a weboldal kezdőlapjára mutatnak, a belső linkek a honlap valamely belső részére viszik a látogatót. Ismert a framing (keret) jellegű technika, amely egy weboldal bizonyos elemeit egy másik honlapba ágyazva jeleníti meg. Léteznek ún. dinamikus linkek, amelyek a honlap elérésekor automatikusan egy másik weboldalon található tartalmi elemeket jelenítenek meg. Természetesen felvetődik a kérdés, hogy e technikák milyen kapcsolatban vannak a szerzői jogokkal.

Hogyan lehetséges egy-egy vállalkozói ötletet megvédeni, akár közhiteles oltalom alá helyezni?
Rendhagyó írásokkal jelentkezik mától kezdve hétvégenként Pázmándi Péter jogász és fejlesztési referens. Képzelt tudósítás egy magyar vállalkozói kerekasztalról: ez lehetne alcíme a cikkeknek, amelyek egy-egy bonyolult és nehéz témát járnak körbe szakértői hitelességgel és irodalmi igénnyel. A dolgozat szereplői egymással beszélgetve, vitatkozva igyekeznek kibontani az igazság minden részletét.

A hiperlinkek szerzői jogi megítélése

A hiperlinkek kapcsán elmondható, hogy azok alkalmazása minősülhet az adott cikk, fénykép nyilvánossághoz való közvetítésének, illetve terjesztésének. Az általános jogi megítélés szerint a linkek elhelyezésével többszörözés nem valósul meg, mert nem keletkezik több példány a műből, mivel a link a megjelenés oldalára mutat, illetve annak tartalmát jeleníti meg közvetlenül.

A hiperlinkekre nincsen külön szerzői jogi szabály, ezért az általános előírásokra és elsősorban a bíróság értelmezésére lehet támaszkodni. A magyar bíróságok nyilvánosságra került döntései között nincs olyan, ami kifejezetten a hiperlinkek szerzői jogi kérdéseivel foglalkozna, de az Európai Unió Bírósága több ítéletében is foglalkozott a témával. Ezekből leszűrhető, hogy ha a szerzői jog jogosultja az alkotást saját maga teszi közzé egy weboldalon, és az alkotás a nagy nyilvánosság számára szabadon hozzáférhető, akkor az erre mutató hiperlink nem jelent engedélyköteles nyilvánossághoz való közvetítést vagy terjesztést. Tehát ilyen esetben nem szükséges a szerző engedélye, mindaddig, amíg a tartalom a forrást jelentő honlapon tényegesen elérhető. A bíróság nem tért ki arra az esetre, ha a szerző a nyilvánosságra hozatalkor korlátozza a tartalom linkelhetőségét, például megtiltja a cikkre való hiperhivatkozást. Ez utóbbi esetben felmerülhet a linkelés kapcsán a szerzői engedély szükségessége, mivel a szerzőnek joga van arra, hogy a nyilvánossághoz közvetítés, terjesztés lehetőségét korlátozza.

Jó kép kell? Csak óvatosan a Pinteresttel!
Azt már minden vállalkozás tudja, hogy a vásárlók megfogásához szükség van kiváló képekre és videókra a weboldalon. Ezeket előállíttatni nem egyszerű és nem olcsó, sokan tehát úgy döntenek, jó lesz a “közösségi forrás”. Ez azonban rejt jogi veszélyeket – hívja fel a figyelmet szakértőnk.

Az említett bírósági értelmezés magával hozza a kérdést, hogy mi a helyzet akkor, ha a link olyan tartalomra mutat, amelyet nem a szerzői jogosult tett közzé, sőt esetleg engedély nélkül tették közzé. Ezzel a problémával a bíróság egy másik döntésében foglalkozott. Megállapításra került, hogy ha a honlapon elhelyezett hiperlink olyan tartalomra mutat, amelyhez hiányzik a szerzői engedély, és a linkkel a tartalom a nyilvánosság számára elérhetővé válik, akkor a haszonszerzési célt kell mérlegelni. Ha a link elhelyezése haszonszerzés céljából történt, akkor vélelmezni kell, hogy a link elhelyezője a szerzői engedély hiányáról tudott. Tehát ez esetben megvalósul a szerzői jog megsértése. Viszont magánjellegű, nem nyereségérdekelt linkelésnél alapesetben nem követelte meg a bíróság, hogy a link elhelyezője meggyőződjön a tartalom jogszerűségéről. Természetesen adott esetben bizonyítható lehet, hogy ténylegesen tudott a szerzői engedély hiányáról.

Cikkek újraközlése

A hiperlinkek elhelyezésétől véleményem el kell választani azt az esetet, ha egy honlap üzemeltetője teljes egészében leközöl (újraközöl) a weboldalán egy más oldalról származó alkotást. Ehhez a szerző engedélye szükséges, mivel ez a mű ismételt nyilvánossághoz való közvetítése, illetve többszörözésnek, terjesztésnek is minősülhet, amelyek engedélykötelesek.

Fontos megjegyezni, hogy a napi eseményekhez kapcsolódó, időszerű gazdasági vagy politikai témákról megjelentetett cikkek vagy e témákról sugárzott művek a sajtóban szabadon többszörözhetők, nyilvánossághoz közvetíthetők (ideértve a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételt is). Ilyen felhasználás esetén a forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tüntetni. Tehát az ilyen tárgyú cikkek esetén a szerző külön engedélye nem szükséges, feltéve, hogy a szerző előzőleg nem tett a felhasználást megtiltó nyilatkozatot.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Kockázatkerülési kisokos webshopoknak
A webáruházaknak amellett, hogy állandóan optimalizálni kell a működésüket, hogy elérjék és aktivizálják a potenciális vásárlókat, azért nem szabad elfeledkezniük arról sem, hogy számos jogszabálynak kell megfelelniük. Dr. Ormos Zoltán az OrmosNet ügyvezetője az E-Commerce Expón tartott előadásában egy olyan rangsort állított fel, melynek alapján könnyebben eldönthető, hogy melyik szabály mekkora büntetési kockázatot jelent a cégeknek.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek