Jobban ellenőrizhetőek a közbeszerzések

2016. október 21. péntek - 17:00 / PP/MTI
  •    

A tavaly elfogadott új közbeszerzési törvényben kapott felhatalmazás alapján a Közbeszerzési Hatóság ellenőrizheti a szerződések teljesítését, ezzel erőteljesebben ösztönözhető a jogkövető magatartás. A tapasztalatok szerint a legtöbb gond az alvállalkozók bevonásánál merül fel.

A szerződések teljesítésének ellenőrzése során az idén október közepéig 192 ügy indult, ezekből 13 büntetőfeljelentés, 53 jogorvoslati eljárás született, továbbá 5 törvényességi felügyeleti eljárás indult a cégbíróságon, számos bejelentés a Gazdasági Versenyhivatal, valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda felé, és 2 polgári peres eljárást is indított a hatóság a szerződés semmisségének kimondására – mondta Rigó Csaba Balázs, a hatóság elnöke, a Miniszterelnökséggel közösen szervezett szakmai konferencián. Az első kilenc hónapban közel 6700 közbeszerzési eljárás zajlott 1600 milliárd forint összértékben. A mikro-, kis és középvállalkozások teljesítménye nem csökkent, az eljárások 81,4 százalékát nyerték el, amely lényegében megegyezik a 2015 azonos időszakival (83,1 százalék). Az új törvény egyébként kimondottan a kkv-knak kedvez.

mappák nagyítóval

Kép: Flickr

Biztosítékkal is készülni kell a sikeres pályázatra
Az uniós támogatási dömping a közbeszerzéseket is felpörgeti, miután az új Kbt. kötelezővé tette a közbeszereztetést a 25 millió forintos érték feletti egyedi beszerzések esetén. Bár a vissza nem térítendő támogatások esetében a kiírók már nem követelnek meg biztosítékot, számos, közbeszerzést kiíró vállalkozás kér az ajánlattevőktől teljesítési vagy jól teljesítési garanciát a források megfelelő felhasználásának biztosítékául.

Az első háromnegyed év tapasztalatai alapján a közbeszerzési jogsértések nagy hányada, mintegy 50 százaléka az alvállalkozók bevonásával függ össze. A szerződést elnyerő fővállalkozók a teljesítésbe nem jogszerűen, az ajánlataikban szereplőkhöz képest jóval magasabb mértékben vontak be alvállalkozókat, vagy az ajánlataikban nem megjelölt cégekkel dolgoztattak, és elmulasztották a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat benyújtását. A törvénysértések másik jellemző csoportja a mulasztásos jogsértés, amikor vagy az ajánlatkérő, vagy az ajánlattevő nem tett eleget időben valamely kötelezettségének, de előfordult hamis adatszolgáltatás, valamint a közbeszerzések mellőzése is – ez utóbbi a feltárt jogsértések egytizedét teszi ki.

Rigó Csaba Balázs elmondta azt is, hogy a jogorvoslati munka hatékonyabb lett: csak az idei év első tíz hónapjában közel annyi jogorvoslati eljárás indult, mint tavaly egész évben, miközben nem növekedett a 24 napos átlagos ügyintézési idő. A növekedést a hivatalból indított eljárások számának emelkedésével indokolta a hatóság elnöke.

Így lazítottak a közbeszerzési szabályokon
Módosították a hatályos Közbeszerzési törvényt (Kbt), így támogatással érintett számos, magánszférában lévő cég fellélegezhet, mert mentesül a közbeszerzési eljárási kötelezettség alól. A módosítás legfőbb indoka az volt, hogy a már megkötött támogatási szerződések esetében több érintett projekt ütemezését is felborította a november 1-jével nem várt rendelkezés. A legfontosabb változásokat dr. Garancsi Georgina foglalta össze a a Piac&Profitnak.