Így kezdjék az évet a bérelszámolók

2015. január 15. csütörtök - 06:07 / piacesprofit.hu
  •    

Év elején megszaporodnak a bérelszámolók feladatai. A folyamatosan végzendő bérelszámolás mellett le kell zárni az előző évet, és el kell indítani a következőt. A többletfeladatok főként adózással kapcsolatosak, és fel kell készülni az új évet érintő jogszabályváltozások gyakorlati alkalmazására is.

Kép: Freestock

A munkavállalóknak kötelezően kiadandó igazolások három területet érintenek: a munkáltatói jövedelemigazolás, a kifizetői jövedelemigazolás és a járulékigazolás. Az igazolásokat 2015. január 31-ig kell kiadni.

Munkáltatói jövedelemigazolás

A 14M30-as nyomtatványon a munkáltató minden munkavállalónak köteles kiadni az adóbevallás teljesítéséhez szükséges munkáltatói jövedelemigazolást. A munkáltatói jövedelemigazolás összesített jövedelemigazolást tartalmaz a munkavállaló részére az adóévben teljesített adóköteles kifizetésekről, juttatásokról – írta együttműködő partnerünk, az Adó Online.

Az év közben munkahelyet változtató munkavállalók számára kiadott igazolásnak tartalmaznia kell a korábbi munkáltatótól származó – a munkaviszony megszűnésekor kiállított adatlapon szereplő – jövedelmeket is, amennyiben az új munkáltatóval történő munkaviszony létesítésekor a munkavállaló az „adatlapot” átadta  a munkáltató részére. A korábbi munkáltató által kiállított „adatlapon” szereplő összeget a jelenlegi munkáltató az év során „hozott bérként” kezeli, az M30-as igazoláson pedig halmozott adatként veszi figyelembe. Az erre szolgáló kódkockában jelölni kell, hogy tartalmaz-e az igazolás halmozott adatot.

Kifizetői jövedelemigazolás

Abban az esetben, ha a magánszemély számára nem munkaviszony keretében történt kifizetés, a kifizető olyan bizonylatot köteles kiállítani és kifizetéskor a magánszemélynek átadni, amely tartalmazza a magánszemély

Olcsóbb kiszervezni
Bár a bérszámfejtés kiszervezését a köztudat még mindig a kisebb cégekhez köti, a nagyobb hazai cégeknek is mintegy harmada él ezzel lehetőséggel. A BDO Magyarország felmérése szerint e döntésben a költséghatékonyság mellett számos szempont, így a szakszerűség, a rugalmasság is szerepet játszott. A válaszadó cégek háromnegyede a bérszámfejtés mellett más tevékenységeket, így a cafeteria kezelését, a könyvelést vagy akár a teljes HR szolgáltatások körét is jellemzően ugyanahhoz a szolgáltatóhoz szervezi ki.

– bevételének teljes összegét,

– a bevétel jogcímét,

– a személyi jövedelemadó-előleg, illetve adó alapjául szolgáló összeget,

– a levont adóelőleg, adó összegét,

– a levonni elmulasztott adóelőleg, illetve adó összegét.

Kifizetői jövedelemigazolást kell kiállítani pl. megbízási jogviszony keretében történő foglalkoztatás esetén is.

Járulékigazolás

A Tbj. törvény alapján a foglalkoztató köteles a tárgyévet követő év január 31-éig a jövedelemigazoláshoz csatoltan kiadni a járulékigazolást is, amit az egyéni nyilvántartás adataival egyezően kell kitölteni. Az igazolás tartalmazza a tárgyévben fennállt biztosítási idő „tól–ig” tartamát, a tárgyévre, illetve a tárgyévtől eltérő időre levont járulékok összegét, a foglalkoztató által megfizetett egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegét és azok alapját, valamint az egyes járulékokból érvényesített családi járulékkedvezményt.

Bérelszámolói feladatok a 2014. évi adóbevallással kapcsolatban

Az adóbevallással kapcsolatos bérelszámolói feladatok közül kiemelkedik a munkáltatói elszámolás elkészítése. A munkáltató nem köteles a munkáltatói adómegállapítást elkészíteni, annak elvégzése saját döntésétől függ. Abban az esetben, ha a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek, a magánszemély a munkáltatójához tett nyilatkozata alapján a munkáltató állapítja meg a magánszemély adóját. A munkáltatói adómegállapítás a magánszemély adóbevallásának minősül, az magánszemély erre vonatkozó nyilatkozatával teljesíti adóbevallási kötelezettségét.  A munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozat a jogkövetkezmények szempontjából tehát adóbevallással egyenértékű.

A munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozat bekérésének határideje 2015. február 2. A nyilatkozat arról szól, hogy a munkavállaló kéri-e a munkáltatói elszámolást, vagy nem. A nyilatkozatban a nemlegességről is kell nyilatkoznia a munkavállalónak. A munkáltató kötelessége felhívni a munkavállaló figyelmét arra, hogy ha a munkáltatói elszámolást kéri, akkor, ha később – akár a munkáltatói elszámolás feltételeinek hiánya miatt – bevallást nyújt be, a munkáltatót írásban tájékoztatnia kell. Ha a munkavállaló munkáltatói elszámolást kér, és mégis adóbevallást is nyújt be, az adóbevallást addig nem dolgozza fel az adóhatóság, amíg nem tisztázza a magánszemély adóbevallás benyújtásának okát.

2015. január 1-jétől a munkáltatói adómegállapítás határideje május 20. helyett április 30-ra, illetve a NAV felé az elektromos továbbítás határideje június 10. helyett május 20-ra változik (Art. 27. § (4)).

Bizonytalanságot okozott, hogy a 2014. évi adókötelezettség teljesítésére az előző, 2014. évi szabályokat és határidőket kell-e alkalmazni, vagy már 2015. január 1-jétől hatályos új határidők érvényesek a 2014. évi munkáltatói adómegállapításra. A kérdés válaszaként a NAV honlapján megjelentek tervezet helyett végleges formában a munkáltatói adómegállapításhoz kapcsolódó nyilatkozatminták. Letölthető a „Nyilatkozat a 2014. évi személyi jövedelemadó munkáltató által történő megállapításának kéréséről, mezőgazdasági kistermelő nemleges nyilatkozata és nyilatkozat a családi adóalap-kedvezmény érvényesítéséhez munkáltatói adómegállapítás esetén” című anyag, köztük az „Útmutató a 14NY29/14NY30 és 14NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez”.

Határidők
munkáltatói adómegállapítást kérő nyilatkozat bekérése február 2.
a munkáltatói elszámolást kérőkről adatszolgáltatás az adóhatóság felé február 12.
az adóelszámoláshoz, illetve az adókedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások átvétele a munkavállalótól március 20-ig
a munkavállaló adójának megállapítása április 30-ig
igazolás kiadása a magánszemélynek a megállapított adóról április 30-ig
az elkészített adómegállapítás továbbítása elektronikus úton az adóhatósághoz május 20-ig

 

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek