Így jár, aki nem fizeti a kamarai hozzájárulást

2014. szeptember 22. hétfő - 13:30 / asalgo
  •    

A kamarai tagdíj befizetési határideje lassan féléve lejárt, de még mindig van olyan vállalkozás, aki nem tett eleget kötelezettségének. Összefoglaltuk, hogy ezek a cégek milyen következményekre számíthatnak, avagy hogyan hajtja be az adóhivatal az ötezer forintos hozzájárulást.

Valamennyi cégbejegyzésre kötelezett vállalkozás a cégjegyzékbe való bejegyzését követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. A regisztrációhoz a vállalkozásnak a kitöltött és cégszerűen aláírt űrlapot postán kell beküldenie a székhelye szerinti területi kamarához, amely 5000 forint hozzájárulási díj megfizetése után nyilvántartásba veszi a vállalkozást.

Ki úszhatja meg?

– Egyéni vállalkozók, akik tevékenységüket egész naptári évben szüneteltették és ezt bejelentették a nyilvántartást vezető területi kamarának

– Agrárgazdaságok és az egyéb, kötelező kamarai tagsággal működő szakmákban érdekelt vállalkozások

A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a cégek kötelesek 5000 forint  kamarai hozzájárulást fizetni tárgyév március 31-ig a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. Azok a cégek, akik a kamara tagjai, a hozzájárulás összegét levonhatják a kamarai tagdíjból. A hozzájárulási díj befizetésére több lehetőség is van: minden kamaránál lehet banki átutalással – ekkor a közlemény rovatban az adószámot is fel kell tüntetni – vagy az ügyfélszolgálaton készpénzzel fizetni, néhány kamara pedig sárga csekket is ad.

Bár a fizetési határidő hónapokkal ezelőtt lejárt, még mindig sok cég nem fizette be a kamarai hozzájárulást. A NAV adatai szerint június végén 68,4 millió forint elmaradt kamarai hozzájárulás behajtására 6349 behajtási eljárás volt folyamatban.

Kép:PP/BartosGyula

Díj elszámolása

A kamarai hozzájárulás összegét a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóknál, a számviteli törvény 78. § (4) bekezdése alapján költségként, ezen belül az egyéb szolgáltatások értékeként indokolt elszámolni. Emellett kötelezettségként való elszámolása javasolt, hiszen két alapbizonylata van: számla, banki terhelési értesítés, amelyek egymástól időben is elválnak.

Kötelező tagság: lesz, de nem lesz drágább
Májusban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) küldöttgyűlésén elfogadta azt a vitaanyagot, amely egyebek mellett a kötelező kamarai tagság bevezetését tartalmazza. Parragh László, az MKIK elnöke szerint a mostani 5 ezer forint kötelezően fizetendő hozzájárulási díj lehetne a kötelező kamarai tagdíj.

A költségkénti elszámolást a hozzájárulás tényleges megfizetésekor (ha az az esedékesség előtt megtörtént), illetve az esedékességkor kell végrehajtani (ez utóbbi esetben a rövid lejáratú kötelezettségekkel szemben). Tekintettel arra, hogy a kamarai hozzájárulás fizetésének kötelezettségét és magát a fizetendő összeget is törvény szabályozza, a számviteli elszámoláshoz további bizonylat (pl. számla) nem szükséges. A tényleges teljesítés dokumentálása banki bizonylat alapján történik.

Ez a behajtás menete

A kamarák rendszeresen ellenőrzik a nyilvántartást és ha azt tapasztalják, hogy a cég, vagy egyéni vállalkozó valamilyen okból nem szerepel abban, akkor felszólítja a szervezetet, hogy öt munkanapon belül tegyen eleget a kötelezettségének. Ha ezután sem történik meg a regisztráció, a kamara hivatalból regisztrálja a vállalkozást és a Nemzeti Adó-és Vámhivatallal (NAV) közösen intézkedik a díj  – adó módjára történő – behajtásáról. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül. A fizető, de hibásan regisztrált vállalkozások pedig kényszer-regisztráción esnek át.

A NAV tájékoztatása szerint az évi 5 ezer forintos befizetési kötelezettség elmulasztása akár drágább mulatság is lehet a vállalkozások számára, annak ellenére, hogy ebben az esetben nem bírságol a hatóság. A behajtás folyamata gyakorlatilag nem tér el az egyéb behajtási eljárások menetétől, először inkasszót bocsát ki a NAV az érintett adós bankszámlájára. A behajtási eljárás lefolytatásáért az eljárás megindításakor 5 ezer forint összegű végrehajtási költségátalányt számítanak fel, ezen túlmenően pedig nyilvántartáson alapuló foglalás esetén foglalásonként, helyszíni eljárás esetén pedig helyszínenként további 5 ezer forint végrehajtási költséget.

Amennyiben az eljárás során valamilyen készkiadás jellegű költség merül fel, úgy végrehajtási költségként azt is az adós köteles megfizetni. Ezért a hatóság azt javasolja, hogy a többletkötelezettségek elkerülése érdekében célszerű, ha a kamarai hozzájárulás fizetésére kötelezettek még a behajtási eljárás kezdeményezését megelőzően önként teljesítik fizetési kötelezettségüket a területi kamaráknál.

 

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek