Ideje összegyűjteni a dokumentumokat

2018. november 16. péntek - 11:20 / piacesprofit.hu
  •    

Közeleg az éves transzferár-nyilvántartások elkészítésének határideje. Az érintettek számára a legfontosabb feladat, hogy idejében kezdjék el a nyilvántartás készítéséhez szükséges információk begyűjtését, különösen, ha külföldi végső anyavállalattal rendelkeznek.

Fontos hogy mindez strukturáltan, teljes körűen történhessen meg, amelyhez az alábbiakat érdemes átgondolni a 2018-as transzferár nyilvántartások készítésére való felkészülés során – foglalja össze a tudnivalókat az RSM szakportál blogja.

Az új rendelet alapján a transzferár nyilvántartási kötelezettségnek 2018-tól a fődokumentum, valamint a helyi dokumentum elkészítésével kell eleget tenni. 

Kép:PixelSoftec

Kép:PixelSoftec

A fődokumentumot sok esetben várhatóan a végső anyavállalat készíti és bocsátja a csoporttagok rendelkezésére, de az is előfordulhat, hogy annak elkészítése a magyar vállalatot terheli majd. Ezt célszerű minél előbb kideríteni.  

A helyi dokumentum elkészítése várhatóan a magyar vállalkozások feladata lesz, hiszen a belföldi ügyletek részleteivel leginkább a magyar vállalkozások lehetnek tisztában.

Bár a multinacionális vállalatcsoportok a helyi dokumentumhoz is gyakran rendelkezésre bocsátanak mintát,  jó ha tudjuk, hogy ezek a nyilvántartás-minták ritkán kerülnek megfelelő részletezettséggel kidolgozásra és gyakran a piaci ár alátámasztására alkalmazott benchmark tanulmány sem megfelelő. 

Így hasonló helyzetben mielőtt hátradőlünk, gondoljuk át, hogy szeretnénk-e annak a kockázatát bevállalni, hogy egy esetleges adóhatósági ellenőrzés esetén derülhet fény arra, milyen hiányosságokban szenved a dokumentációnk.

Ajánlott a dokumentáció felülvizsgálata, hogy az mindenben megfeleljen az új előírásoknak.

Hiba észlelése esetén ugyanis az új TP-rendelet alapján van lehetőség a nyilvántartás módosítására, igaz sokkal formalizáltabb szabályok mentén, mint az új rendelet hatályba lépése előtt. 

Véleményünk szerint aggályos, hogy még jelenleg sem tisztázott, hogyan kell értelmezni a módosítási tilalmat, mely az önellenőrzés

20 milliós bírság fenyegeti a figyelmetlen cégeket
20 millió forinttal is büntetheti az adóhatóság a kapcsolt vállalkozásokat – figyelmeztet a Crowe Fst. Az adótanácsadó szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a 2017-es évre vonatkozó nyomtatványok már elérhetők a NAV honlapján.

 szabályaihoz hasonlóan az új TP-rendeletben megengedett választás jogszerű gyakorlása esetére rendelkezik úgy, hogy nincs helye módosításnak. Kardinális kérdés, hogy a piaci ár alátámasztására alkalmazott módszer kiválasztása is ilyen választási lehetőségnek minősül-e, és ha igen, akkor az adózók milyen jogkövetkezménnyel számolhatnak, ha a dokumentáció felülvizsgálata során kiderül, hogy a piaci ár alátámasztására a korábbi nyilvántartásban szereplő módszer mégsem alkalmas. 

Korábbi transzferáras bejegyzéseinkben már kitértünk arra, hogy az új szabályok szerinti dokumentumok a korábbi években megszokotthoz képest bővített adattartalmat követelnek, és új elemként a dokumentáció részét képezik majd a dokumentált ügyletekről kötött írásos szerződések, ezek hiányában pedig azok részletes tartalmi leírása. 

Végül kiemelésre érdemes az is, hogy a jogalkotó megkívánja annak bemutatását is, hogy az alkalmazott módszer során felhasznált pénzügyi adatok hogyan köthetőek az adózó éves beszámolójában foglalt adatokhoz. 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek