Hideg zuhany az áfa-visszaigénylőknek

2012. január 05. csütörtök - 12:31 / piac-profit.hu
  •    

Februártól 75 napra nő az áfakiutalás határideje köszönhetően annak a törvénymódosításnak, amelyet a kormány a két ünnep között fogadott el. A módosítások a befektetésialap-kezelőkről és kollektív befektetési szolgáltatókról szóló törvényben bújnak meg, más egyéb jogszabályokat érintő változásokkal együtt.

 

Az újabb adómódosítások közül kiemelkedik az általános forgalmi adót érintő nem elhanyagolható módosítás, amely szerint az áfa-visszaigénylések esetében a kiutalásra rendelkezésre álló határidő 2012. február 1-jétől fő szabály szerint 75 napra nő, hívja fel a figyelmet Kalocsai Zsolt, az RSM DTM elnök-vezérigazgatója blogbejegyzésében.

A korábbi 30, illetve 45 napos kiutalási határidők bizonyos feltételek teljesítése esetében továbbra is fennállnak, ha az adózó az általános forgalmi adó áthárítására jogalapot teremtő minden ügylet – amelynek teljesítését tanúsító számla (számlák) alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogát gyakorolja – számlá(k)ban feltüntetett ellenértékének adót is tartalmazó összegét a bevallás benyújtásának napjáig teljes mértékben megfizette, vagy tartozása egészében más módon megszűnt. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy minden egyes számla – amely esetében a visszaigénylés fennáll –, kiegyenlítésének meg kell történnie. Amennyiben akár egy számla esetében nem történt meg a kiegyenlítés, akkor a kiutalás fő szabálya vonatkozik a teljes visszaigényelt összegre, ami 75 nap.

A kiegyenlítéssel kapcsolatos feltétel fennállásáról az adózónak a bevallásban szükséges nyilatkozni, valótlan nyilatkozat esetében súlyos szankciókkal kell számolni, hiszen céges adózók esetében a mulasztási bírság a visszaigényelt adó összegének 5 százaléka, de legalább 500 ezer forint lesz. (Más területeken is több az ellenőrzés és magasabbak a bírságok, mint tavaly.)

További változás, hogy a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül a korábbi 500 ezer forintos kiutalási limit egymillió forintra nő. Ennek megfelelően az adózó az egymillió forint alatti összegre 30 napon belül, e feletti kiutalások esetén pedig 45 napon belül számíthat, feltéve, hogy a fenti kiegyenlítésre vonatkozó új szabályok teljesülnek, illetve egy adóellenőrzés menete az adott időpontokat nem írja felül, olvasható az RSM DTM oldalán.

A módosítás háttere

Az Európai Unió Bírósága 2011. július 28-án kihirdetett ítélete szerint nem volt összhangban az európai uniós joggal a magyar áfaszabályozásnak az a része, amely kizárja a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa-visszatérítést. Ennek megfelelően a korábbi magyar szabályozás még 2011-ben módosításra került, ami becslések szerint 260 milliárd forinttal terhelte meg a 2011-es költségvetést. A korábbi szabállyal ellentétben így lehetőség nyílt a ki nem fizetett számlák áfatartalmának visszaigénylésére, ami – ismerve a külföldi és magyar tapasztalatokat – jelentős visszaélésekre ad lehetőséget, bár a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiemelten ellenőrzi a visszaigényléseket. Ennek tükrében születhetett meg az új szabály, bár kétségtelen, hogy adószakmai szemszögből az eddigi szabályozás is lehetővé tette a korábbi kiutalási határidők kitolását.

 

A jogszerűen működőknek pofon, a feketegazdaság ellen indokolt

A 2012. február 1-jétől hatályba lépő új szabály több időt biztosít az adóellenőrzésre, így egy jogszerű visszaigénylés esetében, amennyiben a NAV az ellenőrzést a korábbi 45 napon túl zárta, és kifogással nem élt, az új szabály értelmében csak 75 nap elteltével jár majd az adózónak kamat. Ennél sokkal húsbavágóbb lesz, hogy a jogszerűen működő vállalkozások – akár a fordított adózás alá eső, már halál közeli állapotban lévő építőipar, vagy éppen az exportra termelő vállalkozások esetében – minden egyes beszerzés vonatkozásában az adott bevallási időszakban a számlák kiegyenlítését igazolni kell, ellenkező esetben az áfatartalmat 30, illetve 45 nappal hosszabb ideig kell majd finanszírozniuk. A jogszerűen működő vállalkozások részére, ismerve a gazdasági helyzetet, ez egy újabb pofon, ugyanakkor a szigorítás a feketegazdaság tekintetében indokolt lehet. Összességében a szabályozás a költségvetés részére finanszírozási szempontból lehet kedvező 2012-ben, bár összességében jelentős hatással nem járhat. Ami viszont nem elhanyagolható költségvetési szempontból, az a 2012. harmadik negyedéves áfa-visszaigénylés hatása, hiszen a kifizetések a 75 napos határidő figyelembe vételével már 2013-ra tolódhatnak.

EU-konform?

Az új szabályozás az RSM DTM álláspontja szerint összhangban áll az európai uniós joggal, hiszen a visszaigényelhető adó vonatkozásában rögzített határidőt állapít meg a visszaigénylés vonatkozásában, továbbá az adó visszaigénylése független a kiegyenlítés tényétől. Az Európai Bíróság korábbi állásfoglalása szerint nem volt összhangban az EU Áfa Irányelv 183. cikkelyével az a magyar szabályozás, hogy csak a ténylegesen kiegyenlített általános forgalmi adó esetében élhettek az adóalanyok a visszaigénylés lehetőségével. A jelenlegi szabályozás lehetőséget biztosít a ki nem egyenlített adó visszaigénylésére, azonban annak határidejét módosítja, amire egyébként más uniós országok esetében is van példa.