Hétfőig lehet kérni támogatást a pusztító kártevő ellen

2016. augusztus 12. péntek - 12:09 / piacesprofit.hu
  •    

Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez augusztus 15-ig még lehetőség van a támogatási kérelmek benyújtására – hívta fel a figyelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

Fotó: SXC

Fotó: SXC

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló FM rendelet alapján legkésőbb 2016. augusztus 15-ig van még lehetőség a növényegészségügyi megelőzés, illetve növényegészségügyi felszámoláshoz kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtására – hívta fel a gazdálkodók figyelmét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).

A támogatás célja – a szőlő egyik legveszélyesebb zárlati státuszú kórokozója – a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (fitoplazma fertőzés) egyik legfőbb terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés támogatása. A növényegészségügyi megelőzés, illetve felszámolás támogatása igénybevételéhez a támogatási kérelmet a szőlőtermelő, illetve a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés nyújthatja be.  A kérelem benyújtásának helye a területileg illetékes, növényvédelmi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal.

A támogatási kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok innen letölthetők!

Figyelem! A támogatás igénybevételéhez a támogatási kérelmet azon szőlőtermelőnek, illetve termelői szerveződésnek is be kell nyújtania, aki 2016. március 1. és március 31. közötti időszakban növényegészségügyi megelőzés támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet nyújtott be az MVH-hoz és részükre a Hivatal befogadó végzést adott ki.

Enyhe tél, sok a kártevő
Nehéz szezonjuk van idén a hazai szőlőtermesztőknek. Az enyhe telet követően szőlőbetegségek sora jelent meg, tavasszal fagyok, nyáron pedig jégverések keserítették meg az ország több területén a gazdálkodók életét. A szüretig hátralévő időben nagyon kell figyelni a szőlőbetegségek megelőzésére és kezelésére, különösen a szürkerothadásra, amely hatalmas károkat okozhat a fejlődés utolsó szakaszában.