Hatékony segítés az élemiszer-biztonsági feladatokhoz

2016. január 22. péntek - 09:20 / piacesprofit.hu
  •    

Súlyos kötelezettségek hárulnak a vállalkozásokra az élemiszer-biztonsági előírások teljesítése kapcsán. A most létrejött Nemzeti Nyomonkövetési Platform célja, hogy segítse a vállalkozásokat a kötelezettségek azonosításában, a megfeleléshez szükséges eszközök meghatározásában és alkalmazásba vételében.

2015 októberében együttműködési megállapodás született a Földművelésügyi Minisztérium és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. között a Nemzeti Élelmiszer Nyomonkövetési Platform létrehozásáról melynek célja, hogy a szektor szereplőivel történő folyamatos egyeztetéssel, a jogszabályi környezet széles körű feltárásával és megismertetésével, a legjobb gyakorlatok bemutatásával, folyamatos és kiterjedt kommunikációval, a szükséges kapcsolatrendszer kiépítésével és lobbi-tevékenységgel segítse a vállalkozásokat a kötelezettségek azonosításában, a megfeleléshez szükséges eszközök meghatározásában és alkalmazásba vételében.

Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár a Platform bemutatkozó konferenciáján kiemelte, hogy uniós szabály is előírja a  termékek nyomon követhetőségének megvalósítását az alapanyagoktól a termékek forgalomba kerüléséig. Ennek szellemében írta alá múlt év őszén a szaktárca Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős Államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. azt a megállapodást, amelynek célja volt a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform elindítása, és, hogy támogatást nyújtsanak a magyar élelmiszerágazatban tevékenykedő vállalkozások fogyasztói kommunikációjához.

nenypAz államtitkár kifejtette: a platform keretében nemzetközi azonosítási, kommunikációs és nyomon követési szabványokra épülő, korszerű, internet-alapú és mobiltechnológiát alkalmazó megoldásokat kívánnak létrehozni. Ennek megvalósítása érdekében szakmai munkacsoportok felállítását  tervezik. Bíznak abban, hogy a különböző termékcsoportok képviselőit tömörítő platform létrehozása és munkája segíteni fogja a minisztérium és az élelmiszerbiztonsági hatóság kommunikációját az érintett vállalkozásokkal, valamint hatékonyabbá teszi a vállalkozások feladatainak ellátását is. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiában, illetve a 2015-ben elfogadott Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott jövőkép értelmében az élelmiszerlánc minden résztvevőjének kiemelt felelőssége  a legnagyobb gondossággal eljárni saját területén az élelmiszerbiztonság érdekében. Az élelmiszerlánc összetettsége megköveteli, hogy azt tudományos megalapozottsággal, átfogó módon, megelőző szemlélettel és integrált megközelítéssel kezelje az élelmiszerlánc minden szereplője, ezzel csökkenteni lehet az  egészségügyi és gazdasági kockázatokat – hangsúlyozta. Emlékeztetett: a jó nyomon követhetőséget biztosító rendszerek segítenek csökkenteni a termelésben és az ellátási láncban a kétes vagy rossz minőségű termékek előfordulását. Az élelmiszerrel kapcsolatos kifogás esetén lehetővé teszik a nem biztonságos élelmiszer azonosítását, és azt követően a piacról történő kivonását vagy visszahívását – szögezte le helyettes államtitkár.

Súlyos kötelezettségek

Szegedyné Fricz Ágnes, a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztályának főosztályvezető-helyettese ismertette a nemzetközi szintű, szigorodó jogszabályi kereteket, a szabályozások vertikális és horizontális struktúráját és az utóbbi időben leginkább fókuszba kerülő kötelezően feltüntetendő információkat, mint amilyen a tápérték jelölés, vagy az allergén összetevők. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a gyártók, kereskedők, valamint az élelmiszer ellátási láncok összes szereplője saját hatáskörén belül felelősséggel tartozik a fogyasztók biztonságos élelmiszerrel történő kiszolgálásért, az élelmiszerrel kapcsolatos információk, jelölések meglétéért és pontosságáért, így a teljes ellátási lánc mentén megvalósuló átláthatóság és szigorú nyomon követés bevezetése immár elengedhetetlen feladat és szükséglet hazánkban is. A helyzetet tovább árnyalja a távértékesítés egyre bővülő piaca is, ahol szintén előírás, hogy a vásárlási folyamat befejezése előtt a fogyasztó rendelkezésére álljanak a fent említett információk.

Közös megoldás

A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. üzletfejlesztési igazgatója, Vatai Krisztina bemutatta a Nemzeti Élelmiszer Nyomon Követési Platform felépítését, melyet első körben 4 fő ágazati munkacsoport – Zöldség és gyümölcs; Hal és hús; Tejtermékek; Bor és pálinka – alkot, valamint létrehoztak egy ötödik, átfogó csoportot is, mely a Horizontális munkacsoport nevet kapta.

A most induló kezdeményezés hatékonysága, a kitűzött célok elérése teljes mértékben a munkacsoporti tagok elkötelezettségén és aktivitásán múlik majd. Kétszeri Dávid, a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. üzletkapcsolati igazgatója minden résztvevőt arra buzdított, hogy már az elkövetkező héten regisztráljon a Platform honlapján (www.nenyp.hu) az őt érdeklő munkacsoportba, vagy akár több csoportba is.

A rendezvény egy valós gyakorlati példa bemutatásával zárult: Jens Kungl, aki a Metro Systems GmbH ellátási lánc menedzsmentjét vezeti, a Metro nemzetközi nyomon követési megoldásának rendszerét ismertette, részletezve a különböző globális megoldások előnyeit és hátrányait, valamint a Metro-nál bevezetésre került megoldás gyakorlati lépéseit és az eddig elért hasznokat, a rendszer megtérülését. Kifejtette, hogy bármilyen megoldást is választanak az ellátási lánc különböző szereplői, annak csak szabványokra épülő megoldásoknak szabad lenniük, hiszen ez biztosítja, hogy az információ gyorsan és hatékonyan elérhetővé váljon minden érintett számára. A szabványok használata különösen fontos az áruk nemzetközi kereskedelme során.