Hatályos a törvény: kevesebb fuvarozó lehet áfamentes

2019. augusztus 28. szerda - 10:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az áfatörvény módosításának 2019. augusztus 23-ai hatályba lépésével jelentősen szűkült az importőröket kiszolgáló fuvarozó és szállítmányozó vállalatok adómentességi köre is.

Mostantól ugyanis kizárólag a megbízónak közvetlenül szolgáltató speditőr alkalmazhat áfamentességet, az általa igénybe vett alvállalkozók már nem. Fontos változásról van szó, hiszen korábban az importhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtó alvállalkozói lánc minden szereplője adómentesen számlázhatott.

depositphotos.com

depositphotos.com

A változás hátterében az Európai Bíróság döntése áll, amely kimondta, hogy az adómentesség nem alkalmazható olyan, harmadik országba irányuló árufuvarozáshoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtására, amelyet nem közvetlenül az áruk feladójának vagy címzettjének nyújtanak.

Az ítélet alapján a magyar Áfa-törvénybe is bekerült: az adómentesség alkalmazásának feltétele, hogy a terméket fuvarozó közvetlenül szolgáltasson az exportőrnek.

Már a januári törvénymódosításkor többen úgy értelmezték a változást, hogy az az importra is analóg módon vonatkozik, erre jutott például a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete is. Úgy indokoltak, hogy bár az alapügy tényállása miatt az EU Bíróság ítélete az exportra lett kihegyezve, a szóban forgó irányelvi rendelkezés az importra is ugyanúgy vonatkozik.

A nyári adócsomaggal módosított áfatörvény értelmében azonban már világos, hogy a továbbiakban tényleg nemcsak az exporthoz, hanem az importhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások esetében is az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelő, szűkebben értelmezett adómentességet kell alkalmazni.

Mivel ezúttal sincs külön átmeneti rendelkezés, így minden 2019. augusztus 23-át követően teljesített, importhoz kapcsolódó szolgáltatás esetében igaz, hogy kizárólag az importőrrel közvetlenül számlázási kapcsolatban álló szolgáltatónál alkalmazható az adómentesség. (Forrás: Mazars)