Felhőket is vizsgálhat az adóhivatal

2013. augusztus 22. csütörtök - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az idei évtől a vállalkozásoknak hivatalosan is lehetősége van arra, hogy elektronikusan, egy külföldi szerveren vagy akár ”felhőben tárolják” a bizonylataikat, azonban ez még nem jelenti azt, hogy az adóhatóság ezekhez az iratokhoz nem férhet hozzá.

Kép:PP/FörsterTamás

Amennyiben az adózó bizonylatait, könyveit, nyilvántartásait online hozzáférést biztosítva elektronikusan őrzi, akkor 2013. január 1. napjától csak ezt a tényt köteles bejelenteni az adóhatóságnak. Ezzel egyidejűleg hatályba lépő rendelkezés alapján azonban adózó ebben az esetben az ellenőrzés során köteles az adóhatóság részére az iratokhoz való elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani.

Az iratok megőrzéséhez kacsolódóan több jogszabály is kötelezettséget állapít meg, így az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) az elévüléséig kötelezővé teszi az iratok megőrzését, a Számviteli törvény bizonyos iratok esetében ennél hosszabb megőrzési időtartamot is előír.

Itt olvashat az e-számlázás szabályozásának változásairól, a buktatókról, amelyekre érdemes figyelni!

Elég a tényt bejelenteni

A fenti változást megelőzően az adózó köteles volt az iratok megőrzésének pontos helyét bejelenteni, amennyiben az nem volt azonos a székhelyével vagy lakóhelyével. Ez a gyakorlatban esetenként problémát okozott az elektronikusan őrzött iratok esetén, hiszen az adózók iratőrzési kötelezettségüknek esetenként nem egy meghatározott szerveren történő tárolással, hanem úgynevezett „felhő szolgáltatás” igénybevétele útján tesznek eleget. Ezen szolgáltatásnál pedig a kiszolgáló szerver helye gyakorta változik, amiről a szolgáltatást igénybe vevőnek nem is mindig van tudomása.

Erre a problémára reagált az új szabály azzal, hogy a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások online hozzáférés biztosításával történő elektronikus megőrzése esetén elegendő az adóhatóságnak ezt a tényt bejelenteni.

Letöltheti a hatóság

Az elektronikus iratőrzéshez kapcsolódó másik fontos változás az, hogy az Art. kötelezően előírja, hogy amennyiben az adózó a bizonylatot, könyvet, nyilvántartást online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őrzi meg, köteles ellenőrzés esetén az adóhatóság részére az elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben az adózó nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, illetve nem biztosít elektronikus hozzáférést abban az esetben megbírságolhatja a NAV.

Dr. Nagy Szabolcs
Balancing Adótanácsadó és Könyvviteli Kft.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek