Ezekre a határidőkre jó lesz ügyelni

2015. május 19. kedd - 07:30 / kfarkas
  •    

A május sok szempontból nagyon fontos hónap a vállalkozásoknak, több fontos adózási határidő is ilyenkor jár le. Szakértőink és együttműködő partnereink segítségével összegyűjtöttük, mire kell ügyelni a számtalan adózási és számviteli szabály között.

Kép: Freestock

Május 31-e (ebben az évben június 1.) fontos határidő a vállalkozásoknak, a legtöbb cégnek ugyanis ekkorra kell elkészítenie az éves beszámolóját, bevallania a társasági adóját, a helyi iparűzési adót, az élelmiszerlánc-felügyeleti díjat, az innovációs járulékot, elkészítenie és benyújtania a transzferár-dokumentációt.

Beszámoló

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknak, általános esetben, minden év május 31-ig elektronikus formában kell közzétenniük éves számviteli beszámolójukat, mivel május 31. az idén hétvégére esik, a beszámolót a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül június 1-jéig kell feltölteni. A beszámolóban fontos szerepet kapnak az esetlegesen adott vagy kapott támogatások. Itt segítünk, hogyan tüntessük fel ezeket a tételeket.

Azokat a cégeket, amelyek elmulasztják a beszámoló beadását, 500 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja a NAV. Amennyiben a vállalkozás további 30 napon belül sem teljesíti közzétételi kötelezettségét, a mulasztási bírság 1 millió forinttal emelkedik, újabb 60 nap elteltével pedig a NAV felfüggesztés nélkül, hivatalból törli az adószámot, és a cégbíróságnál kezdeményezi a cég megszüntetését.

Társaságiadó-bevallás

A társaságiadó-alanyok számára is fontos adózási határidő május utolsó napja, az idén június elseje. Főszabály szerint eddig az időpontig kell benyújtani az előző évre vonatkozó társaságiadó-bevallást, és megfizetni az adót. A határidő elmulasztása 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot von maga után. Itt elolvashatja, mire kell ügyelnie, mik a tipikus hibák a társaságiadó-bevallásnál!

Egyes szervezeteknek – mint az alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, egyház, lakásszövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, az európai területi együttműködési csoportosulás – lehetőségük van arra, hogy ha a vállalkozási tevékenységből nem származott bevételük, vagy azzal kapcsolatban költséget, ráfordítást nem számoltak el, akkor a 1329-es társaságiadó-bevallást a helyettesítő 1301 jelű nyilatkozattal váltsák ki.

Kinek kell innovációs járulékot fizetnie?
Az innovációs járulék fizetési kötelezettségének a szabályai 2012. január 1-jétől és 2015. január 1-jétől is jelentősen megváltoztak. Sok olyan vállalkozás is bekerült a jogszabály alanyai közé, amelyeknek eddig az időpontig nem volt teendőjük az innovációs járulékkal.

Helyi iparűzési adó (hipa)

Ezt az adónemet sokszor a kisadók közé sorolják, de sok esetben a társasági adónál is nagyobb terhet jelent. Az adóalap ugyanis a nettó árbevétel csökkentve az anyagköltséggel, az alvállalkozói teljesítésekkel, az eladott áruk bekerülési értékével (ELÁBÉ) és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint a K+F adóévben elszámolt közvetlen költségével. Csökkentő tételként nem vehetők figyelembe a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb költségek, mint például a kereskedelemhez szorosan kapcsolódó szállítási és egyéb díjak, a tevékenység során felmerült bérköltségek vagy éppen a marketing kiadások. A hipával kapcsolatos tudnivalókról itt olvashat bővebben!

 Élelmiszerlánc-felügyeleti díj

2015. május 31-e a bevallási határideje az úgy nevezett élelmiszerlánc-felügyeleti díjnak is. A megnevezés csalóka lehet, hiszen a felügyeleti díj alanyai nem csupán az „élelmiszerláncok”, a jogszabály hatálya ennél sokkal több személyre, vállalkozásra kiterjed. Például az élelmiszer-nagykereskedelmi vállalkozásoknak, de kisebb élelmiszerboltoknak, cukrászdáknak vagy éttermeknek is be kell vallaniuk és fizetniük kell ezt a díjat. (Az egyéni vállalkozóknak is!) A díj révén befolyt összegből fedezik az élelmiszer-biztonsági rendszer fenntartásának költségeit. Az Európai Unió több tagállamában is hasonló elvű általános díjfizetési kötelezettség terheli az élelmiszerlánc szereplőit. Hogy kinek és mennyit kell fizetnie, arról itt olvashat részletesebben!

Fontos változás, hogy az idei évtől a felügyeleti díj alapja egységesen (természetes- és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egyaránt) a díjköteles tevékenységből származó előző évi értékesítés nettó árbevétele.

Transzferár-dokumentáció

Számos céget érint a közelgő transzferár-dokumentációs határidő, mivel ezt a társasági adó bevallásával egy időben kell elkészíteni. (Azok a cégek, amelyek előbb nyújtják a tao-bevallásukat, a transzfer-dokumentációt is előbb kell elkészíteniük!)  2015-től a korábbinál több vállalkozásnak kell majd transzferár-nyilvántartást vezetni, mivel az új szabályok szerint már a vezetőség személyi átfedése is elegendő lehet ahhoz, hogy kapcsolt vállalkozásnak minősüljenek a cégek. A korábbi szabályok szerint csak az 50 százalékosnál magasabb tulajdoni vagy szavazati összefonódás esetén minősültek kapcsolt vállalkozásnak a cégek. Csak ezekre vonatkozott így a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek elszámolására használt árak, azaz a transzferárak nyilvántartására vonatkozó dokumentációs kötelezettség.

A nemzetközi gyakorlatban azonban ennél alacsonyabb mértékű összefonódás esetén is kapcsolt vállalkozásnak minősültek a cégek, ennek megfelelőn a 2015. január 1-jével hatályos módosítás alapján akkor is kapcsolt vállalkozásnak minősül két cég, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. (Idén a NAV előszeretettel vizsgálja majd ezt a területet.)

Hogyan lehet megállapodni a NAV-val?
Tudta, hogy a transzferár-kockázatokat úgy is megelőzheti, hogy megállapodást köt a NAV-val? Milyen lépéseket kell tenni ehhez, és mennyibe kerül a NAV szakembereinek a munkája? Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat az előzetes árképzési megállapodással kapcsolatban.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek