Elszámolási törvény: mit jelent a fogyasztónak?

2014. november 20. csütörtök - 17:06 / piacesprofit.hu
  •    

Az új, november 1-jével életbe lépett Elszámolási törvény számos pontban hozott változást: az egyik újdonság, hogy törvénybe foglalja azt, miszerint a pénzügyi intézmények legkésőbb 2016. április 30-ig nem jogosultak egyoldalú kamatemelésre, költségemelésre vagy díjemelésre, a kölcsönszerződést csak a törvényben szabályozott elszámolás fogyasztó részére való megküldését követő hatállyal mondhatják fel, illetve a fogyasztóval szembeni hátralékos követelése csak ilyen hatállyal válhat egy összegben esedékessé.

Kép: Pixabay

A módosult törvény alapján a pénzügyi intézményeket minden olyan esetben elszámolási kötelezettség terheli, amelyben a fogyasztói kölcsönszerződés még nem, vagy csak 2009. július 26-át követően szűnt meg. A megfogalmazott elszámolási kötelezettség kiterjed arra az esetre is, ha a szerződés ugyanezen 2009-es időpont előtt szűnt meg, de abból el nem évült követelés áll fenn. Az Elszámolási törvény a Magyar Nemzeti Bank elnökét hatalmazta fel arra, hogy az elszámolások részletkérdéseit és módszertanát rendeletben szabályozza – foglalta össze a  törvény fogyasztókat érintő jelentős változásait Dr. Vladár Miklós, a Német Zoltán Ügyvédi Iroda szakértője.

A szakember szerint a pénzintézetek az új törvény szerint nem csak a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések, hanem a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések és a kedvezményes végtörlesztéssel megszűnt, illetve speciális esetekben a Nemzeti Eszközkezelőnek felajánlott lakóingatlanokkal érintett fogyasztói kölcsönszerződések esetében is kötelesek az elszámolásra. A szakértő szerint fontos tudnivaló, hogy az elszámolási kötelezettség mind az árfolyamrés semmissége, mind az egyoldalú szerződésmódosítási jogra vonatkozó kikötések érvénytelensége miatt keletkezett túlfizetésekre is érvényes. (A cégek egyébként egyre együttműködőbbek.)

Jelen időszakban talán a legfontosabb tudnivaló, hogy elszámolás iránti kérelmet nem kell benyújtani, annak megküldésére a pénzügyi intézmény köteles. Az elszámolást a fogyasztó által a fogyasztói kölcsönszerződésekben rögzített lakcímre küldi meg az intézmény levélben, kivéve, ha a fogyasztó új lakóhelyet jelent be. Ha a fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában a pénzügyi intézmény nem kezdeményezett peres eljárást, az elszámolást 2015. január 15. és 2015. január 29. között, ha pedig kezdeményezett peres eljárást, akkor 2015. február 1. és 2015. február 28. között kell a fogyasztónak megküldenie.

Ha a polgári peres eljárás befejezésére 2014. december 31. után kerül sor, az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított hatvanadik nap. Minden más esetben, ha sem a pénzügyi intézmény nem indított 2015. január 12-éig keresetet, sem pedig a Magyar Nemzeti Bank nem indított 2015. február 28-ig közérdekű keresetet, az elszámolást 2015. április 16. és 2015. április 30. között kell a fogyasztónak megküldeni. Végtörlesztéssel lezárult szerződések esetében a pénzintézeteknek 2015. november 30-ig, a Nemzeti Eszközkezelőnek felajánlott lakóingatlanok esetében 2016. február 28-ig kell megküldeni az elszámolást.

Az elszámolást a fogyasztó vitathatja, ellene a pénzügyi intézménynél panasszal élhet, illetve bírósági eljárást indíthat. Ha a fogyasztó helyébe örökös lép, a fogyasztói követelésre az öröklés szabályai irányadók.

Még mindig vannak gondok a jótállással és a szavatossággal
Továbbra is gondok vannak a jótállás és szavatosság területén, a fogyasztók még mindig nem kapnak megfelelő tájékoztatást jogaikról, ezért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) továbbra is indokoltnak tartja a téma átfogó ellenőrzését.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek