Döntött a bíróság Uber-ügyben

2017. december 20. szerda - 10:29 / piacesprofit.hu
  •    

Az Uber által nyújtott, nem hivatásos sofőrökkel összekapcsoló szolgáltatás a közlekedés terén nyújtott szolgáltatások körébe tartozik. A tagállamok következésképpen szabályozhatják e szolgáltatás nyújtásának feltételeit – döntött az Európai Bíróság.

Az Uber elektronikus platformja egy okostelefonos alkalmazás segítségével, díjazás ellenében nyújt a saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőrök és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személyek összekapcsolására irányuló szolgáltatást. (A modell sikerét az is bizonyítja, hogy már a légiközlekedésben is kezd meghonosodni.)  A szolgáltatás szerte Európában vihart kavart, a magyar szabályozás szigorítása miatt ki is vonult a szolgáltató a hazai piacról, akkor az is felmerült, hogy az intézkedés ellentétes lehet az uniós joggal. Az Európai bíróság mostanidöntésének háttere azonban spanyol hátterű: 2014-ben Barcelona (Spanyolország) taxisainak szakmai szervezete keresetet terjesztett a barcelonai kereskedelmi bíróság elé, azt kérve, hogy e bíróság állapítsa meg, hogy az Uber tevékenysége megtévesztő gyakorlatnak és tisztességtelen versenymagatartásnak minősül.

Loptak, csaltak, hazudtak – az Uber egykori főnöke most kitálalt

Sem az Uber Systems Spain, sem az érintett gépjárművek nem hivatásos sofőrjei nem rendelkeznek a barcelonai városi taxirendelet által előírt engedélyekkel és hatósági engedélyekkel. Annak vizsgálata végett, hogy az Uber magatartása tisztességtelennek minősíthető-e, és sérti-e a spanyol versenyszabályokat, a katalán bíróság szükségesnek találta annak vizsgálatát, hogy az Ubernek kell-e vagy sem előzetes hatósági engedéllyel rendelkeznie. Ennek érdekében meg kellett határozni, hogy az e társaság által nyújtott szolgáltatások közlekedési szolgáltatásoknak, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásoknak, vagy e két szolgáltatástípus keverékének tekintendőek e. Az elfogadott minősítés ugyanis annak lehetőségétől függ, hogy előírható-e az Uber számára az előzetes hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége. Amennyiben az Uber által nyújtott szolgáltatás a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv1 vagy az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv hatálya alá tartozik, az Uber magatartása nem tekinthető tisztességtelennek.

A döntés: márpedig ez közlekedési szolgáltatás

A mai napon kihirdetett ítéletében az Európai Bíróság kimondta, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló közvetítői szolgáltatást, melynek célja egy okostelefonos alkalmazás segítségével a saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőrök és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személyek díjazás ellenében történő összekapcsolása, úgy kell tekinteni, hogy az elválaszthatatlanul kapcsolódik egy közlekedési szolgáltatáshoz, és ennélfogva „a közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak” minősül az uniós jog értelmében. Az ilyen szolgáltatás ennélfogva ki van zárva az általános értelemben vett szolgáltatásnyújtás szabadságának, valamint a belső piaci szolgáltatásokról, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló irányelveknek a hatálya alól. Következésképpen az uniós jog jelenlegi állása szerint a tagállamok feladata az EU működéséről szóló szerződés általános szabályaival összhangban az ilyen szolgáltatások nyújtásának feltételeit szabályozni.

Uber, Airbnb: csak futnak a jogászok a fejlődés után
A közösségi gazdaság fordulóponthoz érkezett: a cégek tevékenységének belátható időn belüli átlátható szabályozása sem Európában, sem Magyarországon nem halogatható tovább. Bár a hatályos uniós és hazai törvények erre az üzleti modellre is vonatkoznak, az újszerűség miatt adójogi, versenyjogi, fogyasztóvédelmi, munkajogi és egyéb kérdések merülnek fel. Ezeket nem csupán az állami hatóságok vagy a hagyományos piaci szereplők érdekei miatt, hanem a megosztáson alapuló gazdaság cégeinek biztonságos működése, sőt, fejlődése okán is rendezni kell. Máskülönben megismétlődik az Uber nemzetközi és hazai története.

A Bíróság először is kimondja, hogy az Uber által nyújtott szolgáltatás nem merül ki egy olyan közvetítői szolgáltatás nyújtásában, amely a saját gépjárművüket használó, nem hivatásos sofőröket és a városon belüli helyváltoztatást igénylő személyeket egy okostelefonos alkalmazás segítségével kapcsolja össze. Ebben a helyzetben ugyanis ezen közvetítői szolgáltatás nyújtója egyben létrehoz egy városi közlekedési szolgáltatáskínálatot, amelyet többek között informatikai eszközök révén tesz elérhetővé, és amely általános működését a városon belüli helyváltoztatáshoz e szolgáltatást igénybe venni szándékozó személyek javára szervezi meg. A Bíróság e tekintetben megállapítja, hogy az Uber által nyújtott alkalmazás mind a sofőrök, mind a városon belüli helyváltoztatást igénylő személyek számára nélkülözhetetlen. Kiemeli továbbá, hogy az Uber döntő befolyást gyakorol a sofőrök által nyújtott szolgáltatás feltételeire.

Következésképpen a Bíróság úgy látja, hogy ez a közvetítői szolgáltatás egy átfogó szolgáltatás szerves részének tekintendő, amely átfogó szolgáltatás fő eleme egy közlekedési szolgáltatás, és ennélfogva nem „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásnak”, hanem „a közlekedés területén nyújtott szolgáltatásnak” minősül. A Bíróság megállapítja, hogy ennélfogva az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv nem alkalmazható az ilyen közvetítői szolgáltatásra, amely nem tartozik a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá sem. Ugyanezen okból a szóban forgó szolgáltatás nem az általános értelemben vett szolgáltatásnyújtás szabadságának, hanem a közös közlekedéspolitikának a körébe tartozik. A városi, nem tömegközlekedési szolgáltatások, valamint az ezekhez elválaszthatatlanul kapcsolódó szolgáltatások – mint amilyen az Uber által nyújtott közvetítői szolgáltatás is,- nem szolgáltak az e politika értelmében elfogadott közös szabályok alapjául.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor