Dolgozhat-e a munkavállaló a munkája mellett?

2018. január 09. kedd - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Sokszor előfordul, hogy valakinek a főállása mellett egyéb munkájából is származik bevétele. Ennek kapcsán gyakran felmerül a kérdés, hogy a munkavállaló milyen feltételekkel dolgozhat máshol? Megtilthatja-e a munkáltató, hogy a dolgozója máshol is munkát vállaljon vagy vállalkozást folytasson?

A Munka Törvénykönyve általánosságban nem tiltja, hogy egy munkavállaló több munkaviszonyt létesítsen, esetleg vállalkozóként vagy megbízás alapján tevékenykedjen. Alapvetően a munkavállaló teherbíró képességén múlik, hogy hány tevékenységéből jut jövedelemhez. Az sem kizárt, hogy valaki akár két teljes munkaidős – 8 órás – munkaviszonyt létesítsen egy időben. Természetesen, ha nem tud eleget tenni rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének mindkét munkahelyén, akkor ez a munkaviszonyának megszüntetéséhez is vezethet.

idős és fiatal munkavállaló együtt dolgozik

Kép:EU-OSHA

A munkavállaló bejelentési kötelezettsége

A vezető állású munkavállaló esetében azonban a törvény megtiltja, hogy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítsen. A vezető esetében a Munka Törvénykönyve azt is kimondja, hogy nem szerezhet részesedést a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző gazdálkodószervezetben. A vezetőnek nem lehet részesedése a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodószervezetben sem. E korlátozás alól kivételt jelent a nyilvánosan működő részvénytársaság, amelyben a vezető is szerezhet részesedést. Ám e kivételtől eltekintve azt is köteles bejelenteni a munkáltatónak, ha a hozzátartozója lesz tagja azonos vagy hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak.

A munkaviszonyban a dolgozó köteles együttműködni a munkáltatóval, és tájékoztatni őt minden olyan tényről, körülményről, amely a munkaviszony szempontjából lényeges, és maga is köteles a jóhiszemű és tisztességes joggyakorlásra. Ezekből következik, hogy be kell jelentenie munkáltatójának, ha munkaviszonyán kívül a továbbiakban kereső tevékenységet kezd vagy folytat.

Mi a következménye, ha nincs írott munkaszerződés?
A munkaviszony alapdokumentuma a munkaszerződés. A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a feleknek a munkaviszony alapvető jellemzőiben való megállapodását. A Munka Törvénykönyve szerint a munkaszerződést írásban kell megkötni. Ennek ellenére előfordul, hogy a szerződést a felek nem foglalják írásba. Mik a következményei az írásba foglalás elmaradásának?

Amikor megtiltható az egyéb munka

A munkavállaló nem tanúsíthat a munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartást munkaidőn kívül sem. Ez azt jelenti, hogy akkor lehet korlátozni a dolgozót a további munkaviszony létesítésében, ha ez a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Tipikusan a munkáltató jogos gazdasági érdekét sérti például, ha a dolgozó a munkaidején kívül maga folytat a munkáltatóval versenyző tevékenységet, például vállalkozóként. Szintén sérti a munkáltató jogos gazdasági érdekét, ha a dolgozó olyan cégnél akar újabb munkaviszonyt létesíteni, amely a munkáltató konkurense. Ilyen esetekben a munkáltató megtilthatja az újabb munkaviszony létesítését. Ha pedig a dolgozó ennek nem tesz eleget, vagy eleve be sem jelentette a munkáltató gazdasági érdekét veszélyeztető tevékenységet, akkor az a munkaviszonyának felmondásához vezethet.

Szabadság több munkaviszony esetén

Nyilvánvaló, hogy több munkaviszony esetén a munkavállalót mindegyik munkaviszonyában megilleti a munkabére. De mi a helyzet a szabadsággal? A bírósági gyakorlat több esetben is megerősítette, hogy a munkavállalónak a szabadság a további munkaviszonyában, másodállásában is jár. Természetesen mindegyik munkaviszonyt külön kell nézni, így az is lehetséges, hogy az egyik munkahelyén a szabadságát tölti, és ugyanekkor a másik munkahelyén dolgozik.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Lehetséges-e a munkavállalók röghöz kötése?
A bírósági gyakorlat egységes abban, hogy jogellenes annak a munkavállalói vállalása, hogy meghatározott juttatásokért a munkavállaló lemond a munkaviszony megszüntetésének jogáról. Dr. Parázsó Helgával, a Bán és Karika Ügyvédi Társulás ügyvédjével azokról munkajogi jogintézményekről beszélgettünk, amelyeknek alkalmazása révén a munkáltató mégis elérheti azt, hogy a munkavállaló rövidebb vagy hosszabb ideig alkalmazásában maradjon.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek