Csak akkor szól a NAV, ha változott valami

2016. augusztus 11. csütörtök - 10:30 / piacesprofit.hu
 •    

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a második negyedévben is minősítette a cégjegyzékbe bejegyzett és áfa-regisztrált adóalanyokat. Az eredményről csak azok kapnak értesítést, akik minősítése változott, vagy most először kerültek minősítésre - közölte a NAV.

A NAV 2016. II. negyedévében 552 480 adózó minősítését végezte el, 190 288 megbízható és 420 kockázatos adózót vett nyilvántartásba.

A minősítés eredményéről kizárólag azok kapnak értesítést elektronikus tárhelyükre, akik minősítése változott az előző negyedévéhez képest, vagy akiket most először, a II. negyedévben minősített a NAV.

A minősített adózó vagy teljes körű, elektronikus ügyintézésre jogosult, állandó meghatalmazottja az Ügyfélkapun keresztül az eBEV portálon is lekérdezheti a minősítés eredményét, továbbá a minősítés során vizsgálandó egyes feltételekre vonatkozó adóhatósági megállapításokat – közölte az adóhivatal.

1 olvashatlan levél

Kép:PP

A megbízhatósághoz az alábbi 10 feltétel mindegyikének meg kell felelnie a vállalkozásnak:

 1. legalább 3 éve folyamatosan működik, vagy legalább 3 éve áfaregisztrált adóalanynak minősül,
 2. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem állapított meg terhére az adóteljesítményének 3 százalékát meghaladó adókülönbözetet,
 3. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben az állami adóhatóság nem indított ellene végrehajtási eljárást, ide nem értve az átvezetést és a visszatartási jog gyakorlását,
 4. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll csőd-, felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás alatt,
 5. a negyedév első napján nem rendelkezik 500 000 forintot meghaladó nettó adótartozással,
 6. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll a 24/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adószám-felfüggesztés hatálya alatt,
 7. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll adószámtörlés hatálya alatt,
 8. a tárgyévet megelőző két évben esedékessé vált mulasztási bírságot kettőnél több alkalommal nem szabott ki terhére az állami adóhatóság,
 9. a tárgyévben és az azt megelőző öt évben nem állt és nem áll fokozott adóhatósági felügyelet alatt, és
 10. nem minősül kockázatos adózónak.

További részleteket a minősítésről itt olvashat.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek