Cégvezetők figyelem – elektronikus úton is érkezhet adóhatósági irat

2015. május 05. kedd - 13:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az adóhatóság adóügyekben elektronikus úton is küldhet hivatalos iratokat a cégeknek. Milyen iratokat küldhetnek így? Miként történik a kézbesítés, és mi történik, ha nem vesszük át az iratot?

Korábban már írtunk róla, hogy a Cégtörvény tavaly óta kötelezővé tette, hogy a cégek a cégjegyzékben elektronikus kézbesítési címüket is feltüntessék. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az alapításkor, illetve első cégmódosításkor minden cég köteles elektronikus kézbesítési címet (e-mail címet) megjelölni, ami a cégjegyzékben is megjelenik. Hogy mire szolgál ez és miért van jelentősége, arról itt olvashat. De az adóhatóság adóügyekben már most is küldhet iratokat elektronikusan.

Milyen iratokat küldhet az adóhatóság?

Az Adózás Rendjéről szóló Törvény lehetővé teszi az adóhatóság számára, hogy adóügyekben elektronikus úton küldjön az ügyfeleknek hivatalos iratokat. Különösen fontos, hogy az adóellenőrzés megkezdéséről szóló megbízólevél is kézbesíthető az ügyfél számára elektronikus úton. Ennek azért van jelentősége, mert a megbízólevél kézbesítésétől kell számítani az ellenőrzés kezdetét, és ezen időponttól végezhet az adóhatóság ellenőrzési cselekményeket, illetve ezen időponttól rendszerint már nincsen lehetősége az ügyfélnek önellenőrzésre, valamint bevallás benyújtására a vizsgált időszak tekintetében. Így nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy az ügyfél mikor veszi át az elküldött megbízólevelet.

Kép:PP archív

Hogyan történik az elektronikus kézbesítés?

A NAV által küldött adóügyi iratok kézbesítése a www.magyarország.hu honlapon keresztül elérhető Ügyfélkapu útján történik. A kézbesítés pedig nem csupán az ügyfél adóhatóságnál regisztrált meghatalmazottja – például könyvelője – részére történhet, hanem közvetlenül az ügyfél részére is. Utóbbi esetben a cég vezető tisztségviselője (ügyvezetője) Ügyfélkapu elérhetőségére történik a kézbesítés.

A kézbesítés úgy történik, hogy a küldött iratot az adóshatóság elhelyezi a címzett Ügyfélkapu elérhetőségén. Amikor pedig a címzett az iratot megnyitja, illetve számítógépére letölti, akkor a rendszer visszaigazolást küld erről az adóhatóság részére, és a küldemény ebben az időpontban kézbesítettnek minősül.

Kézbesítési vélelem

Nem jelent megoldást, ha az Ügyfélkapun keresztül küldött iratot nem vesszük át, mert a törvény kézbesítési vélelmet állít fel erre az esetre. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság két alkalommal kíséreli meg az Ügyfélkapun keresztül való kézbesítést, azaz két alkalommal helyezik ez az iratot az ügyfélkapu-tárhelyen. Ha a címzett az iratot a második alkalommal sem veszi át, akkor a második elhelyezéstől számított 5. napot követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

A kézbesítési vélelmet az ügyfél megdöntheti, ha igazolni tudja, hogy önhibáján kívüli okból nem volt lehetősége átvenni az elektronikusan küldött iratot (pl. betegsége miatt kórházban kezelték), vagy a kézbesítés a vonatkozó szabályok megsértésével történt (pl. az átadást a második alkalommal már nem kísérelték meg). Ha a kézbesítési vélelmet sikerül megdönteni, akkor úgy kell tekinteni, hogy a kézbesítés nem történt meg. Ilyenkor az adóhatóság az iratot ismételten kézbesíti.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek