Elismerték az etikus cégeket

2012. november 22. csütörtök - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Az eddigi negyvenöt díjazott mellett november 21-én este újabb öt magyarországi bejegyzésű cég kapta meg az Üzleti Etikai Díjat, amelyet a Piac & Profit által rendezett ünnepélyes díjátadó gálán vettek át. Az elismerés átadására ez évben is a Magyar Fenntarthatósági Csúcs konferencia zárását követően került sor.

Immár 13. alkalommal osztották ki szerda este a 2000-ben alapított Üzleti Etikai Díjat. Az idei díjátadó gálát az elismerés két alapítója nyitotta meg. Demcsák Mária, a Piac & Profit alapító főszerkesztőjének köszöntője után László Ervin, a Budapest Klub elnöke mondott rövid beszédet.

László Ervin. Fotó: Bartos Gyula

A neves filozófus kiemelte: etika és üzlet nem mindig összekapcsolható, de egymásnak nem ellentmondó két fogalom, s együttes érvényesülésüknek mind nagyobb az értéke.Ma már az etikus magatartás nemcsak a munkatársak vagy az üzleti partnerek viszonylatában lényeges, mert egyre inkább az a fontos, hogy a közösségünknek legyünk felelősek. Az ókori görög filozófusok azt mondták, a felelősségünk addig terjed, ameddig a hangunk elér. Napjainkban a hangunk az egész világon hallatszik. Felelősségünk sem pusztán a közvetlen környezetünkre terjed ki, hanem mindenkire, akit érint a tevékenységünk. Saját közösségét senki nem akarja bántani, s mivel ma már „világfaluban” élünk, így a világmindenségre is tekintettel kell lennünk.

A professzor figyelmeztetett: akinek hatalma van, felelőssége is van, s ma a cégek kezében nagy hatalom összpontosul. Mindannyian az emberi közösségnek vagyunk a tagjai, s nemcsak a cégeknek, hanem a fogyasztóknak is segíteniük kell a felelősségteljes magatartás térhódítását. Nem mindenki tudja „megváltani a világot”, de mindenki hozzá tud járulni a pozitív változásokhoz. Az Üzleti Etikai Díj éppen ezért nagyon fontos elismerés, és ezért övezi évről évre egyre nagyobb figyelem.

László Ervin kijelentette: a világ jó irányba halad, a rendkívüli nehézségek ellenére is. Változik a gondolkodás, egyre több vezető üzletember gondolkodása is. Ennek díjnak az a célja, hogy ez a változás mind szélesebb körű legyen.

A díjátadó gálát támogató 110 éves Richter Gedeon Nyrt. nevében Beke Zsuzsanna kommunikációs igazgató köszöntötte a díjazott cégeket, kiemelve azt, hogy a gyár alapítója is hasonló elveket vallott, és a mai vezetők is ezeket az értékeket követve irányítják a céget. Ezért is fontos számukra az Üzleti Etikai Díj támogatása. Felhívta a figyelmet arra, hogy a mai környezetben a bizalom egyre fontosabb tényező a társadalomban és az üzleti életben egyaránt, és a díjat elnyert cégek tevékenységükkel többek között a társadalom és az üzleti szféra közötti bizalom erősítéséhez is hozzájárulnak.

Az idei díjazottak (balról jobbra): Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató (77 Elektronika), dr. Sárközi György vezérigazgató (Borsod Volán), Hatos Hajnalka ügyvezető igazgató (Hatos és Társa), Mészáros Antal ügyvezető igazgató (Csomiép), Szabó Lajos elnök-vezérigazgató (HÓDAGRO). Fotó: Bartos Gyula

 

Idén a gazdasági szervezetek, kamarák és más jelölések eredményeképpen huszonöt cég adott be pályázatot: hat kisvállalat, kilenc középvállalat, öt nagyvállalat és öt multinacionális vállalat. A kisvállalati kategóriában egy, a közép- és nagyvállalati kategóriában két-két, díjazottnak ítélte oda a zsűri az elismerést.

Az Üzleti Etikai Díj nyertesei 2012-ben
Kisvállalat: Hatos és Társa Nyelviskola
Középvállalat: CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.
Középvállalat: HÓDAGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.
Nagyvállalat: 77 Elektronika Műszeripari Kft.
Nagyvállalat: Borsod Volán Zrt.

A díjazott cégekről

Hatos és Társa Nyelviskola
Az 1997-ben egy házaspár által alapított, Győr melletti székhelyű cég főtevékenysége a nyelvoktatás, ezenkívül nyelvvizsgáztatással, fordítással, szakmai fórumok és konferenciák szervezésével, tanártovábbképzéssel és tananyagfejlesztéssel is foglalkozik. A kilenc alkalmazottal működő, közel 300 millió forintos forgalmú cég nyelvtanfolyamain évente 3000 hallgató tanul. 2009-ben elnyerte az EFQM Committed to Excellence oklevelet, 2011-ben pedig a Shiba díjat. A vállalkozás támogatja munkatársai szakmai továbbképzését, kulturális és sportéletét, ügyfelei anyagi és emberi élethelyzetével szemben is megértő, nem az anyagiak szem előtt tartásával kezeli az emberi problémákat. Jelentős társadalmi szerepet vállal Börcs falu életében, például a karácsony előtti koncertek szervezésével. A kisvállalat keretein messze túlmutató a nyelvoktatói szakmáért végzettek, az országos rendezvényeik, a szakmai fórumaik, s a nyelvismeret elterjedésének fontossága érdekében tettek, cselekedetek. Erős felelősségvállalással rendelkező cég.

77 Elektronika Műszeripari Kft.
A budapesti székhelyű, 100 százalékban hazai tulajdonban lévő, több mint 10 milliárd forint árbevételű családi cég főtevékenysége orvosdiagnosztikai eszközök fejlesztése, gyártása és forgalmazása. A válságban is növekedést felmutatni képes, 220 főt foglalkoztató cég saját fejlesztésű vércukorszint-mérőjét és vizeletelemzőjét az öt kontinens 92 országában használják. A többek között Magyar Termék Nagydíjjal és a Leginnovatívabb Termék Díjával is kitüntetett vállalkozás sikerének egyik kulcsa az innováció. A fair üzleti kapcsolatok mellett kiálló cég dolgozóinak 80 százaléka törzsgárdatag. Az egymásrautaltságot felelősségteljesen értelmezi, üzleti érdekein túlmutatóan képviseli a betegek érdekeit, egyben a művészet, a zene, az oktatás és a gyerekek pártfogója.

Az etikus üzleti magatartás elengedhetetlenen feltételei a 21. században
1. A cég felelős gondolkodásmódról cselekedetein keresztül tesz tanúbizonyságot. Felelősséget vállal munkatársaiért, szűkebb és tágabb környezetének jólétéért, a társadalom fejlődéséért, a klímaváltozás negatív folyamatainak visszafordításáért, az esélyegyenlőség javulásáért.
2. A cég tetteit nem elsősorban a mindenáron való haszonszerzés irányítja, hanem a másokról gondoskodás, más érdekeinek, jóllétének figyelembe vétele is.
3. A cég – a szűkebb-tágabb emberi, természeti, üzleti – környezet érdekeit szem előtt tartva képes átértékelni várható üzleti hasznát, illetve át tudja változtatni cselekedetinek célrendszerét magasabb rendű célok érdekében. Az Üzleti Etikai Díj használata örök érvényű. Az alapítók azonban fenntartják a jogot a díj visszavonására.

CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.
Az 1989-ben alapított, 153 főt foglalkoztató hódmezővásárhelyi cég főtevékenység beton- és vasbeton elemek gyártása, vízrendezés, csatornázás, út-, vasútépítés a környezetvédelem és a mezőgazdaság területén. A közel 2 milliárd forint árbevételű vállalkozás négy magyar szakmai befektető tulajdona, közülük hárman családtagok. Mintegy négyszáz termékük 90 százaléka szabadalmi és iparjogvédelmi oltalom alatt álló saját fejlesztésű termék, amelyek több rangos szakmai elismerést is szereztek. A termék- és technológiafejlesztés eredményeként energia és alapanyag-takarékos rendszereket alkalmaznak, s alkalmazásukkal a költséghatékonyságon túl kifejezett céljuk, hogy a maguk erejével is csökkentsék a globális felmelegedés okozta klímaváltozás káros hatásait. Dolgozóikkal szemben gondoskodó, családi figyelmet adó vállalatként viselkedik. Közvetlen környezetében komoly társadalmi szerepet vállal.

Hódagro Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt.
Az 1999-ben alapított, belföldi magánszemélyek, társaságok és szövetkezetek tulajdonában lévő, hódmezővásárhelyi központú cég főtevékenysége gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magvak termesztése, emellett állattenyésztéssel is foglalkozik. A több mint másfél milliárd forintos forgalmú, 135 főt foglalkoztató cég kiváló munkahelyi körülményeket teremt munkatársai számára, képzésükben elkötelezett. Példamutatóan etikus a környezetvédelmi tevékenysége, technológiái, talaj- és vízvédelmi tevékenysége, valamint energetikai szempontú tudatos beruházásai. Környezettudatos gazdálkodását, a fenntartható fejlődés, a társadalmi felelősségvállalás és a minőségi iránti elkötelezettségét többek között a 2009-ben elnyert Magyar Agrárgazdasági Minőség Díj is mutatja. A térség jóllétéhez különböző szabadidős szolgáltatásokkal is hozzájárul, támogatásaival a térség felemelkedését szolgálja.

 Borsod Volán Zrt.
A helyközi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást végző állami cég több mint 1700 dolgozóját korszerű munkakörülmények között foglalkoztatja, és sokat tesz azért, hogy növelje saját egészségükért érzett felelősségüket. A cégnél szakszervezetek, munkástanács, kollektív szerződés működik. Jelentős szociális és bérjuttatási támogatási rendszert tart fenn. A jelen gazdasági helyzetben a legfontosabb célnak a munkahelyek megőrzését tekinti. A vállalat belső alapítványán keresztül a munkatársak gyakorolhatják egymás segítését. A fejlesztések fókuszában a korszerű technológia bevezetése, a környezet védelme az elsődleges szempont – többek között a járműveik füstgáz-emissziójának csökkentésével –, fejlesztései a munkatársak munkakörülményeit is javítják. Felajánlásaikkal a nehéz helyzetben levők megsegítésén kívül elsősorban a tevékenységi körükhöz, célkitűzéseikhez közel álló kezdeményezéseket támogatják. Az oktatástámogatásban kiemelkedő helyre tették a szakmunkásképzést.

Az Üzleti Etikai Díj szempontrendszere
1. A cég etikai magatartása alkalmazottaival szemben
2. A cég tulajdonosainak etikai magatartása tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása közben
3. Az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás
4. Társadalmi felelősségvállalás
5. A környezettel szembeni felelős magatartás