Kutatócégbe fektet az SZTA

2014. május 30. péntek - 12:07 / piacesprofit.hu
  •    

A Széchenyi Tőkealap egy földtani kutatásokra specializálódott cégbe, a GEOCHEM Kft-be fektet be, mindösszesen 120 millió forintot. A 2006 óta működő vállalkozás olyan méréseket végez speciális kőzetfizikai laboratóriumában, részben saját fejlesztésű eszközeivel, amelyek a szén, szénhidrogén és geotermikus kutatásokban, a radioaktív hulladékok elhelyezésében és a metánbányászatban is alkalmazhatók.

Innovatív cégbe fektet az SZTA – Kép: Pixabay

A GEOCHEM több éve dolgozik hazai és nemzetközi cégeknek, bányatársaságoknak, főleg innovatív K+F tevékenységeket végez megbízásukból. A cég a munkatapasztalatok és az alapkutatások eredményeit integrálja az ipari gyakorlatba, így folyamatos innováció épül a felhalmozott tudásra. A kutatások speciális jellegéből adódóan a vállalkozás magasan kvalifikált mérnököket foglalkoztat, valamint tudományos munkát végző szakembereket is bevon működésébe. E tevékenységeinek fejlesztéséhez forrást keresve fordult a társaság a Széchenyi Tőkealaphoz, amely 120 milliós forintos forráskihelyezésével kisebbségi részesedést szerez a társaságban. A tőkét a vállalkozás a kutatásokhoz szükséges eszközpark és munkaerő-állomány bővítésére, valamint a saját mérőeszköz fejlesztésére és piacra vitelére kívánja fordítani.

A társaság tulajdonában lévő high-tech felszereltségű kőzetfizikai laboratórium nagy pontosságú méréseket tesz lehetővé olyan kőzeteken, amelyek általában rutinszerűen nem vizsgálhatóak. A cég a szénkutatás, a geotermikus kutatás és radioaktív hulladék elhelyezés területén sikeres méréseket végzett hazai és külföldi cégeknek egyaránt. A Társaság a 2011 áprilisában megalakult Alkalmazott Földtudományi Klaszter alapító tagja, s 2014 májusától a klaszter elnökének választotta meg GEOCHEM  vezetőjét, Dr. Fedor Ferencet. A klasztertagokkal együttműködve megkezdett projektekből származó kutatási és fejlesztési megbízások a cég egyik fő bevételi forrását jelentik.

Emellett a GEOCHEM érdekeltségi körébe tartozik az amerikai Quantachrome vállalat német leányvállalatának magyarországi értékesítési és szerviztevékenysége is. Saját fejlesztésű univerzális áteresztőképesség-mérő készülékével 2010 novemberében regionális innovációs díjat nyert. A mérőeszközök fejlesztése folyamatos, a vállalkozás a határokon túl is értékesíteni kívánja ezek eredményeit a jövőben. A műszerértékesítés és szerviztevékenység fő felvevőpiaca az alkalmazott kutatással foglalkozó cégeken kívül az egyetemi kutatószféra, a nagyüzemi gyártáshoz kapcsolódó minőségellenőrzés (pl. szűrők vizsgálata) és az orvostudomány kísérleti laboratóriumai is.

Először a cégvezetőt nézi meg a befektető
A menedzsment képességei a kockázati tőkés befektetőnek is kulcsfontosságúak. Legyen bármilyen jó is az üzleti elképzelés, döntő fontosságú, hogy azt milyen úton, milyen képzettséggel, és a kihívásokra milyen módon reagálva viszi végig egy kisvállalat menedzsmentje.

Csuhaj V. Imre, a Széchenyi Tőkealap elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a társaság által kiszolgált speciális szektor lehetőségei és a cég magasan kvalifikált szakembergárdájában rejlő potenciál is hozzájárult ahhoz, hogy az SZTA erre, a kockázati tőke szempontjából újdonságnak számító szegmensben valósított meg befektetést.

A kőzetkutatásban rejlő potenciál – messzire vezető eredmények

A Társaság speciális földtani kísérleti laboratóriuma komplex pórustér és tárolótér vizsgálatok elvégzésére és ezek geofizikai vizsgálatokkal való összevetésére alkalmas. A mérések többek között a nagyon tömör kőzetek porozitását, víz és gáz áteresztő- vagy záró-képességét vizsgálják. Ilyen kőzeteket kell vizsgálni a hagyományos (pl. zárókőzetek) és ún. nem konvencionális szénhidrogén-kutatás (pl. palagázok, CBM, stb.), a szénkutatás, a radioaktív hulladék elhelyezés és a nagy mélységű geotermális kutatások (EGS) során. A társaság jelentős eredményeket ért el a sekély mélységű geotermális kutatások területén is, többek között műszerfejlesztéssel, mérési és mérnöki szolgáltatásokkal járult hozzá különböző projektekhez. E fejlesztésekkel a GEOCHEM laboratóriumának tevékenysége a CO2 tárolás, elnyeletés kutatási piacán is érdeklődésre számíthat.

Aki pénzt kér, tanácsot kap, aki tanácsot, az pénzt
Amit mindenkiben keresnek a befektetők, az elsősorban az önismeret. Ha valaki tudja, mire képes, de azt is, hogy mire nem, sokkal meggyőzőbb, hiszen képes lesz elfogadni a felajánlott segítséget. A legvonzóbb, ha valaki nem is a tőkésnek, hanem a piacnak akar megfelelni. Alap igazság, hogy aki pénzért megy a kockázati tőkéhez, az tanácsot kap, aki viszont tanácsot kér, pénzhez is juthat – mondja Oszkó Péter, a PortfoLion kockázati tőke befektető cég eddigi vezetője. További hasznos infók tőle és Kádas Pétertől, Traction Tribe vezetőjétől itt.

Segítünk kiszámolni

EKÁER kalkulátor

kalkulátor

Céges bankszámla

kalkulátor

Pályázatkereső

kalkulátor