Cég a változásban: hogyan legyünk élenjárók?

2010. szeptember 23. csütörtök - 09:18 / piac-profit.hu
  •    

Ha a válság előtti években csak sejtettük, ma már biztosan tudjuk: ragaszkodni a szokásokhoz, nem lépést tartani az újjal a biztos lemaradás ígéretét hordozza. A váltás, a változás, a fejlődés, a megújulás mindig is életünk része volt, ma már viszont nélkülözhetetlen velejárója az egyre gyorsabban változó világhoz való alkalmazkodásnak. Akinek megvan az a képessége, hogy megérezze a változások irányát, az élen járhat az innovációban, élére állhat a folyamatoknak, s learathatja az utána kullogók, a követők elől a sikert. A változásképesség tehát piaci versenyelőnyt is jelent.

 

A gazdaság szereplői előtt manapság nehéz feladatok állnak, nehezebbek, mint bármikor. A váratlan, kiszámíthatatlan események, tényezők megsokszorozódásával az üzleti tervezés is háttérbe szorult. Azonnali alkalmazkodásra van szükség, sokszor már másnap el kell dobni a tegnap megalkotott terveket, s új, versenyképesebb, korszerűbb elképzeléssel kell előállni, és azonnal megvalósítani. Ez ma a versenyben maradás feltétele. Ahhoz, hogy mindennek megfeleljünk, emberként, vezetőként is meg kell újulnunk, a cégüknek is változnia kell.

MEGÚJULÓ CÉG: Racionalizálás, költségcsökkentés

Általánosságban nehéz tanácsot adni, hogy adott időpontban – például most, 2010 őszén – egy vállalkozásnál milyen teendők vannak. Hiszen konkrét esetben meg kell határozni a cég pillanatnyi helyzetét, fel kell tárni működésének pozitív és negatív oldalait, erről mérleget kell készíteni, majd az átvilágítás eredményétől függően, azzal összhangban lehet pontosan megfogalmazni a változtatással elérni kívánt célt, és hozzárendelni a megfelelő eszközöket.

A változtatási teendők körében a vállalati költségek csökkentése előkelő helyet foglal el, ráadásul ennek keretében a teljes szervezeti-működési modellt át kell tekintetni, minden területét felül kell vizsgálni. A költségek csökkentését legtöbben a beszerzések adminisztratív visszaszorításával kezdik, pedig ezt célszerűbb a folyamatok racionalizálása utánra hagyni, megvárva annak eredményeit.

Az ember az érték
A magyar gazdaságban a jövő a magasabb hozzáadott értéket tartalmazó termékeké vagy szolgáltatásoké, tehát egyre fontosabb az emberi munka, és ebből az következik, hogy az emberi erőforrásokkal nagyon jól kell gazdálkodni. A vállalkozások többségénél meghatározó tétel a költségek között a munkabér és a rárakódó terhek. A cafetériarendszer bevezetése is eszköz lehet, de csak akkor, ha már azok és annyian dolgoznak a cégnél, akikre biztos, hogy szükség van, és azokban a pozíciókban, amelyekben a leghatékonyabbak. A megújulás, a változás keretében elsősorban a dolgozóik számát kell optimalizálni, és a kevésbé eredményes embereket olyanokkal lecserélni, akiknek a felkészültsége, a munkához, a céghez való viszonya jobban megfelel a rájuk bízott feladatoknak. A csere alatt azonban ne csak, sőt ne is elsősorban a meglévők elbocsátására és újak felvételére gondoljunk, sokkal inkább a meglévő emberek motiválására.

A folyamatok racionalizálásának lényege, hogy az egyszerűsítések, átszervezések után az üzleti folyamatok és az azokat támogató folyamatok összhangba kerüljenek egymással és a vállalat taktikai és stratégiai céljaival. A racionalizálás során tevékenységek szüntethetők meg, adhatók el vagy szervezhetők ki. A szervezet egyszerűsítése érdekében az alaptevékenységhez szorosan nem tartozó munkafolyamatokat – például informatikai szolgáltatások, könyvelés-számvitel vagy biztonsági szolgálat – mindenképpen érdemes kiszervezni, és ellátásukat szakosodott szolgáltató cégekre bízni.

A működés zavartalanságának fontos feltétele, hogy ne kelljen naponta likviditási gondokkal szembesülni. Amikor már súlyos az árbevétel csökkenése, és nem csak a likviditással van gond, hanem a veszteség növekedésével, a cash flow-menedzsment nem sokat tehet. De a súlyos helyzet gyakran megelőzhető a pénzügyi folyamatok átalakításával is: időben fel kell szabadítani lekötött forrásokat, mobilizálni immobil javakat. Át kell gondolni a kinnlevőségek kezelésének módszerét is: van-e ezzel megbízott munkatárs, jó kézben van-e a feladat, érdemes-e a behajtáshoz ügyvédet bevonni, vagy megbízni egy profi behajtó céget stb.

Likviditási gondokkal küzdő kisvállalkozásoknál sokszor arra derül fény, hogy a vevői számlák feldolgozásának nincs kialakult rendje. Ezek áttekintése alkalmat ad arra is, hogy újratárgyaljuk a vevőkkel a fizetési határidőket, vagy akár közbeiktassunk egy faktorcéget.

Fontos szempont lehet a napi folyamatok áttekintéséhez az árfolyamkockázat kivédése vagy saját javunkra fordítása. Tudatosan végig kell gondolni, hogy kivel, milyen pénzben szerződünk, hogy a devizaszámlán mikor, mennyi pénzt tartunk és milyen pénznemben, s mikor váltjuk azt át forintra.

A régi beszállítói kapcsolatok megbecsülése is fontos, de az is az, hogy a beszállítók folyamatosan érezzék: versenyhelyzetben vannak. Ehhez hatékony eszköz az elektronikus beszerzés bevezetése. Jó megoldás lehet a raktározási költségek optimalizálása is: mindig csak annyi legyen a készletünk, amennyi a folyamatos működéshez feltétlenül szükséges.

Támogatások, pályázatok

Amikor egy vállalkozás szerkezetváltásról dönt, és felülvizsgálja a költségeit, a saját forrásait – ezen belül többek között a saját, illetve a piacon hozzáférhető innovációs eredményeket -, elsősorban a piaci lehetőségekből kell kiindulnia: mire van, lesz várhatóan hosszabb távon fizetőképes kereslet? A piackutatás része lehet azoknak az európai uniós, illetve állami, esetleg önkormányzati támogatásoknak a feltérképezése is, amelyekhez aktuálisan hozzá lehet jutni. Ezek ugyanis kiemelt fejlesztési célokhoz kapcsolódnak, így az egyszeri vagy folyamatos támogatás kézzelfogható pozitívuma mellett magukból a pályázati kiírásokból is fontos piaci információkhoz juthatunk.