Bő két hete maradt az őstermelőknek

2017. június 29. csütörtök - 13:45 / piacesprofit.hu
  •    

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagdíjbevallási határideje 2017. július 15. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2.000 forint tagdíjat. A többi tag esetében a tagdíjbefizetés határideje 2017. július 31.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál jelenleg is tart az idei tagdíjbevallási időszak. A kamarai tagok 2017. július 15-ig tehetik meg bevallásukat a Kamara portálján (www.nak.hu) elérhető e-Irodába belépve. Mintegy 200 ezer kamarai tagnak kell eleget tennie ezen kötelességének. Közülük eddig már több mint 50 ezren elkészítették tagdíjbevallásukat. Az igénybe vehető tagdíjkedvezmények idén tovább bővültek. Azok a tagok, akiknek agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 33 százalékát (külön kérelem esetén 50 százalékát), kérhetik, hogy a tagdíjfizetési osztályba sorolás csak az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétel alapján történjen. A változás jelentős, hiszen ez eddig 20, külön kérelem esetén 25 százalék volt.

megkapták a pénzüket a gazdák

Kép: EU

Azoknak a kamarai tagoknak, akik 2017. július 15-31. között tesznek bevallást, a fizetendő tagdíj 10 százalékának megfelelő késedelmi pótlékot is meg kell fizetniük a tagdíjon felül. A tagdíj megfizetésének határideje változatlanul 2017. július 31. Ezt követően a bevallást nem tett tagok tagdíjfizetési kötelezettségét a Kamara állapítja meg, esetükben a pótlék a megállapított tagdíj
20 százaléka.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében nem kell bevallást tenniük a földműves tagoknak, illetve azoknak a kizárólag őstermelőként tevékenykedő kamarai tagoknak, akiknek az előző évi árbevételük nem érte el a 600 ezer forintot, és semmilyen, a NAK Alapszabályában foglalt kedvezménnyel nem kívánnak élni. Esetükben elégséges, ha 2017. június 30-ig banki átutalással vagy a NAK által postai úton megküldött csekken megfizetik a 2.000 forint tagdíjat. A NAK előzetes adatai alapján több mint 180 ezer tag élhet ezzel a könnyítéssel.

A NAK Küldöttgyűlése idén májusban határozott arról, hogy ha a 2016-ban a tagjegyzékbe vett tagok 2017. július 31-ig megszüntették, illetve megszüntetik a tagságukat, és a rögzített egyéb feltételeknek is megfelelnek, mentesülhetnek a tagjegyzékbe való bekerülésük évét megelőző években esedékes tagdíj megfizetése alól. A Küldöttgyűlés arról is döntött, hogy 2017. július 31-ig ismételten megnyílik a 2013-2016 évekre a tagdíjalap arányosításának lehetősége azoknak, akik folytattak, illetve folytatnak agrártevékenységet. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés a fent említett e-Irodán keresztül történhet, ahol a visszamenőleges tagdíjkedvezmények igénylésének részletes szabályairól is tájékozódhatnak az érintettek.

Vízhiányos időszak kihirdetését kezdeményezte az agrárgazdasági kamara
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a biztonságos élelmiszertermelés fenntartása érdekében a vízhiányos időszak 2017. június 1-től visszavonásig érvényes megállapítását kezdeményezte. Amennyiben bevezetik a NAK javaslatára a vízhiányos időszakot, úgy a szóban forgó időtartamban a gazdálkodóknak nem kell vízkészletjárulékot (VKJ) fizetniük az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után az éghajlati anomáliák által okozott költségterhek mérséklése végett.