Behajtási költségátalány: van válasz a kérdésekre

2016. május 03. kedd - 06:05 / piacesprofit.hu
  •    

A behajtási költségátalány márciusban módosult szabályaival kapcsolatban több kérdés is felmerült, amelyeket az adóhatóság most egy részletes útmutatóval válaszolt. Az RSM-DTM szakértőjének segítségével kerestük a választ a legfontosabb kérdésekre.

adatsorokkal számol

Kép:PP archív

Számos kérdés maradt nyitva a behajtási költségátalány elszámolásával kapcsolatban, miután a március 24-én életbe lépett 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról több új elemmel is módosította a szabályozást a 2013-ban elfogadott rendelkezésekhez képest. Noha az új törvény tartalmaz egy számviteli előírást a korábbi szabályok alapján kimutatott kötelezettségek egyéb bevételekkel szembeni kivezetésével kapcsolatban, azonban a behajtási költségátalány általános számviteli elszámolásának jogszabályi rendezése ez esetben sem történt meg. Nem tartalmaz a törvény arra vonatkozó szabályozást sem, hogy a késedelem kimentése hogyan történhet meg a gyakorlatban. Az sem egyértelmű, hogy például amikor egy számla ellenértékét késedelmesen fizetik meg, olyankor a jogosult megteheti-e azt, hogy a befolyt pénzösszeget elsősorban a behajtási költségátalány követelésének és csak másodsorban a számlából eredő követelésének kiegyenlítésére számolja el?

A Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen kiadott ezen útmutatóját április 25-én publikálta a NAV honlapján „A behajtási költségátalány intézménye és megítélése az adózás szempontjából”. címmel. Vizer József, az RSM-DTM adómenedzserének blogbejegyzése segítségével keressük az állásfoglalásban a legfontosabb kérdésekre.

Noha a kötelezett késedelmének kimentésével összefüggésben a NAV tájékoztatója sem nyújt gyakorlati útmutatást, azonban a behajtási költségátalány számviteli elszámolására pontos állásfoglalást ad:

  • A jogosult a behajtási költségátalány összegét a könyveiben csak akkor számolhatja el (egyéb bevételként), ha az hozzá ténylegesen befolyt.
  • A kötelezett önkéntes teljesítés, vagy a jogosult felszólítása esetén köteles (önkéntes teljesítés esetén a megfizetés időpontjával, míg a jogosult felszólítása esetén az első felszólítás időpontjával) könyveiben kimutatni a behajtási költségátalány összegét (az egyéb ráfordításokkal szemben).
  • A fenti elszámolásból következően, önkéntes teljesítés és külön felszólítás hiányában a behajtási költségátalányról történő lemondás nem befolyásolja sem a kötelezett, sem a jogosult eredményét és így tao alapját sem.
Még nem késő rendelkezni a társasági adóról
A tavasz nem a rügyfakadást jelenti a vállalkozásoknál, hanem a május közeledtével egyre sürgetőbbé válik az éves társasági adó bevallásának elkészítése is. Érdemes átgondolni milyen kedvezményeket vehetünk igénybe és azt se feledjük el, hogy még nem késő felajánlani adónk egy részét sem.

A NAV tájékoztatójában kimondja: „továbbra is irányadónak tekinthető, hogy amennyiben a jogosult a Ptk-ban rögzített diszpozitivitást engedő elszámolási sorrendtől eltér, tehát a kötelezettől befolyt – az egész tartozás kiegyenlítésére nem elegendő – összeget elsősorban nem a költségekre, majd a kamatokra és végül a főtartozásra számolja el, hanem elsősorban a főkövetelésre, és annak hiánytalan teljesítése esetén pedig jelzi, hogy további követelése az ügylettel összefüggésben nem áll fenn, ez a behajtási költségátalány érvényesítéséről való lemondásként értékelhető”.

A NAV sajnos nem tér ki arra, milyen formában jelezheti a jogosult, hogy követelése megszűnt a kötelezettel szemben, azonban a korábbi jogértelmezési gyakorlatnak megfelelően ez vélelmezhetően kötetlen formában megtehető.

„Megítélésem szerint amennyiben a kötelezett a jogosulttól nem kap felszólítást behajtási költségátalány megfizetésére és beszámoló-készítés kapcsán az üzleti partnerétől bekért egyenlegközlő is alátámasztja a behajtási költségátalányról való lemondást, abban az esetben a feleknek behajtási költségátalány tekintetében nincs további teendőjük” – vélekedett Vizer József szakmai blogbejegyzésében.

Most szembesülünk sok új szabállyal, nem árt figyelni!
Sok cégnél mostanában zárják a 2015-ös évet, és e közben most először kell alkalmazniuk számos új szabályt. Ehhez szeretnénk egyfajta „check list”-et adni a LeitnerLeitner szakértőinek segítségével, hogy senki ne feledkezzen el semmiről, és hogy minden kedvező lehetőséget kihasználhassanak az érintettek.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek