Behajtási költségátalány: 1 napos késés is 40 euró?

2019. február 15. péntek - 14:02 / piacesprofit.hu
  •    

A vállalkozások közötti kapcsolatok egyik problémás területe a fizetési fegyelem. Bizony sokan a két kezüket is összeteszik, ha olyan ügyfelekkel, partnerekkel dolgozhatnak együtt, akik nemcsak hogy kifizetik a számlákat, de mindezt még időben is teszik. A probléma nemcsak hazánkban, de az Európai Unióban is létezik. Ezért született meg az az uniós irányelv, ami a behajtási költségátalánnyal igyekezett orvosolni a helyzetet.

Mi is az a behajtási költségátalány?

Vállalkozások egymás közötti, illetve szerződő hatóságokkal létrejött kereskedelmi ügyletekből származó fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyveneurónyi forintösszegre tarthat igényt. Ezt nevezzük behajtási költségátalánynak.

fityiszt mutat az adós

Kép: PP

Régóta létezik a behajtási költségátalány?

Csak néhány éve hallhattunk erről először, így nem csoda, ha eddig még nem találkoztál vele. A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló 2011-es EU-irányelv alapján született meg a hazai szabályozás. A magyar jogba elsőként 2013-ban a Polgári Törvénykönyv vezette be. A rendelkezéseket az új Polgári Törvénykönyvben azonban csak 2016. március 24-ig találhattuk meg. Attól kezdve már egy külön – mindössze 7 szakaszával talán a legrövidebb – törvény tartalmazza a behajtási költségátalány előírásait.

Keményít a NAV: új módszerekkel hajtja be a tartozást
Az idei évtől még komolyabban lép fel a NAV az adótartozásokat felhalmozó kft.-k vezetőivel szemben. Az adóhatóság ráadásul 2019-től már perelőkészítő ellenőrzéseket is folytat majd, amikkel még egyszerűbb lesz megállapítani a cégvezetők hitelezői érdekeket károsító magatartását.

Hány napos, milyen összegű késedelem esetén jár?

Nincs meghatározva sem időbeli, sem a követelés nagyságrendjére vonatkozó korlát. Így akár már 1 napos késedelem esetén is járhat az összeg.

Bárkinek járhat a 40 euró?

Az érintettek köre lehet:

  • vállalkozás,
  • szerződő hatóság, a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti ajánlatkérő, akkor is, ha közbeszerzési eljárás lefolytatására nem köteles.

Behajtási költségátalányra nem is gondolhatunk akkor, ha a szerződő felek nem esnek a fenti két kategória egyikébe.

Milyen szerződések esetén lehet behajtási költségátalányra igényt tartani?

  • Kereskedelmi ügyletek esetén lehet szó a behajtási költségátalányról.
  • Kereskedelmi ügylet a vállalkozások, illetve vállalkozások és szerződő hatóságok között lebonyolított olyan ügylet, amelynek tárgya fizetés ellenében áruk adásvétele vagy szolgáltatások nyújtása.

Kötelező-e a behajtási költségátalány?

  • Bár nem kötelező élni a joggal, vagyis nem kötelező azt mindenképpen és minden esetben érvényesíteni, mégsem lehet azt szerződésben előre kizárni.
  • A törvény kimondja, hogy „A behajtási költségátalányt kizáró vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis”.
  • A jogosulttól függ, hogy kéri-e, behajtja-e, de előre nem állapodhatunk meg úgy a szerződésben, hogy a behajtási költségátalányt nem lehet követelni.
  • Ugyanakkor van olyan eset, amikor a jogosult kérné, a kötelezettnek mégsem kell azt megfizetni. A legújabb szabályozás alapján a kötelezett nem köteles megfizetni ezt az összeget, ha a késedelmét kimenti.

Lényeges korlát az 1 éves határidő?

Ha élni szeretnénk a behajtási költségátalányt biztosító jogunkkal, van egy nagyon szigorú határidő, amire figyelni kell. Erre csak a késedelem bekövetkezésétől számított egyéves jogvesztő határidőn belül van lehetőség.

Figyelem, ez szigorú határidő, amit semmilyen „jó érvvel” sem tudunk meghosszabbítani. Ahogy a „jogvesztő határidő” elnevezés is mutatja, ezt követően a korábban létezett jog többé már nem érhető el, a jogosult számára az megszűnik.

A cikk szerzője:

Dr. Kocsis Ildikó,

ügyvéd.

A cikk eredeti formában az Érthető Jog blogon jelent meg

A fenti tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Mire jó a tartozáselismerő nyilatkozat?
Szerződés alapján vagy szerződés nélkül fennálló tartozások esetén gyakran előfordul, hogy a kötelezett tartozáselismerő nyilatkozatot tesz. A tartozás elismerése nem hoz létre új kötelezettséget, mégis jelentős hatással lehet az érintett felek jogi kapcsolatára. Milyen formában tehető tartozáselismerő nyilatkozat, és milyen hatása van?

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek