Az utolsó pillanat a büntetés előtt

2013. március 29. péntek - 06:08 / piacesprofit.hu
  •    

Még vasárnapig elkerülhető a büntetés, ha még nem teljesítette kamarai regisztrációs kötelezettségét, március 31-ig ugyanis még retorzió nélkül megteheti.

2013. március 31-ig fizethetik be büntetlenül a kötelező kamarai díjat az arra kötelezettek. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény szerinti gazdálkodó szervezetek a leányvállalat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, a lakásszövetkezet kivételével a szövetkezet, az egyéni vállalkozó, amely nem minősül a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 2. § c) pontja alapján az agrárkamara tagjának) nyilvántartásba vételüket követő 5 munkanapon belül kötelesek a székhelyük szerint illetékes gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzésüket kérni – közölte a Saldo tanácsadó cég.

Az Országgyűlés 2011-ben módosította a gazdasági kamarákról szóló törvényt – emlékeztet közleményében a tanácsadó cég. Az újonnan alakuló vállalkozások a bejegyzésüket követő öt napon belül kötelesek a székhelyük szerinti illetékes kereskedelmi és iparkamaránál kezdeményezni a nyilvántartásba vételüket és kamarai hozzájárulásukat megfizetni. A kötelező regisztrációt a kamarák is ellenőrzik, az egyéni és társas vállalkozások közhiteles nyilvántartásaiból kiindulva hivatalból is intézkedhetnek – ezekhez a nyilvántartásokhoz hozzáférési jogot biztosít a 2011-es törvénymódosítás.

A kötelező kamarai regisztráció szabályairól itt olvashat részletesen!

A törvény 34/A. §-a szerint a kamarai hozzájárulás összege 5.000.-Ft, melyet a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. A 2012. január 1-je előtt alakult vállalkozások regisztrációs határideje 2012.03.31-e volt. A regisztrációs adatlap elektronikusan és papíralapon is benyújtható, melyhez mellékelni kell a hozzájárulás befizetését igazoló bizonylatot is.

Akik tavaly már eleget tettek regisztrációs kötelezettségüknek, azoknak az idén már csak a hozzájárulást kell megfizetniük. Amennyiben a kamara állapítja meg a bejelentkezési kötelezettség elmulasztását, felszólítja a gazdálkodót a bejelentés 5 napon belüli pótlására. Amennyiben a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, a kamara hivatalból nyilvántartásba veszi és az állami adóhatóság segítségével köztartozás módjára hajtja be a kamarai hozzájárulás összegét. Az állami adóhatóság közreműködése esetén a mulasztóknak további 5.000,-Ft végrehajtási díjjal is számolniuk kell.