Amit tudnia kell, ha idénymunkást foglalkoztat

2015. augusztus 18. kedd - 08:08 / piacesprofit.hu
  •    

Most van a szezonja az idénymunkának: szedik a gyümölcsöt, dolgoznak az idegenforgalomban - és a NAV is előszeretettel ellenőrzi ezt a foglalkoztatási formát. Ahhoz, hogy a vonatkozó szabályokat helyesen alkalmazzuk, az Adó Online szakértője segítségével összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Kép: MTI

Az idénymunka is az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyok közé tartozik. A Munka Törvénykönyve szerint idényjellegű a munka illetve a vállalkozás tevékenysége, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik. Ugyanitt a 201-203.§-ok rendelkeznek az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszonyról.

Fontos tudni, hogy érvénytelen az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaszerződés, ha annak megkötése időpontjában a felek között munkaviszony áll fenn, továbbá a felek a munkaszerződést egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony létrehozása érdekében nem módosíthatják – figyelmeztet együttműködő partnerünk, az Adó online szakértői cikke.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni: a munkavállaló nevét, a munkáltató adószámát, a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát,  az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta), a munkaviszony napjainak számát,  amennyiben a munkavállaló egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

Főszabályként a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikus úton havonta a ’08-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni.

Közfoglalkoztatott is lehet idénymunkás
Közfoglalkoztatottakat is lehet alkalmazni egyszerűsített foglalkoztatásban, a Belügyminisztérium indoklása szerint azért, hogy a program ne gátolja a foglalkoztatók szezonális-munkaerő igényének kielégítését.

Azok az adózók, akik nem kötelezettek elektronikus bevallásra, papír alapú bevallást is benyújthatnak. Erre a célra az állami adóhatóság a ’08E számú nyomtatványt rendszeresítette, amit ugyancsak havonta, a tárgyhónapot követő hó 12-éig kell benyújtani.

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként: mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint, turisztikai idénymunka esetén 500 forint, alkalmi munka esetén 1 000 forint, filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

A közteher befizetése a 10032000-06057763 beszedési számla javára teljesítendő a tárgyhót követő 12-ig. A közteher megfizetésével nem terheli a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

A munkavállaló az idénymunka alapján nem minősül biztosítottnak, csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. (Megjegyzem, hogy ez minden egyszerűsített foglalkoztatási formára igaz.)

Az egyszerűsített foglalkoztatás során minimálisan kifizetendő bérek 2015-ben: a minimálbér (=604 Ft/óra) 85%-a, azaz 513 Ft/óra, illetve a szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum (=702 Ft/óra) 87%-a, azaz 611 Ft/óra.

További részleteket az idénymunka 2015-ös szabályairól itt talál.

Több fronton szenved a Balaton
Hiába a jó kereseti lehetőség, nem fűlik a foguk a diákoknak és az idénymunkásoknak a balatoni vendéglőkhöz. A magyar tenger éttermei előtt kihelyezett megállítótáblákon idén nem csak a vendéglő napi kínálatát tüntetik fel, hanem az aktuálisan üres dolgozói posztokat is. A vállalkozók egyértelműen arra gyanakszanak, hogy a szakembereink már inkább külföldön, főleg Ausztriában és Olaszországban próbálnak boldogulni.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek