Adózás jövőre: nagy csomag – kevés drámai változás

2017. november 14. kedd - 12:03 / piacesprofit.hu
  •    

Bár október közepe óta közel egy tucat adótörvény-módosító javaslat került az Országgyűlés elé, mégis túlzás lenne azt állítani, hogy jövőre alapvető adózási változásokra számíthatnak a gazdálkodók – áll a MAZARS legfrissebb összefoglalójában.

Az Art. nem vész el, csak átalakul 

A vezető hazai könyvvizsgáló és tanácsadó cég szerint a legnagyobb horderejű változás, hogy két új jogszabály váltja fel az adózás rendjéről szóló törvényt (az Art.-ot), és az adóvégrehajtási szabályok is önálló törvényben kapnak helyet. A MAZARS rámutat: az Art. karcsúsításának célja egy rövidebb, könnyebben érthető – az adóhatóság szolgáltató jellegét is hangsúlyozó – törvény megalkotása volt, de a kikerülő rendelkezések „nem vesznek el, csak átalakulnak”, azaz más törvényekben bukkannak fel jellemzően a korábbinak megfelelő tartalommal.

Ami változik

Folytatódik a tavaly indított járulékcsökkentés, azaz a szociális hozzájárulási adó kulcsának mérséklése, tovább erősítik az adóhatóság által készített adóbevallási tervezet szerepét, megszűnik a munkáltatói adómegállapítás intézménye, és a társasági adóban újabb adókedvezmény jelenik meg.

Kép: SXC

Kép: SXC

Ugyancsak újdonság, hogy nem adható majd bírság azért, ha adóellenőrzéskor kiderül, hogy az adózó a NAV weboldalán közzétett tájékoztató szerint járt el, az ügyvédi irodák jövőre már a kata szerinti adózást is választhatják.

A nagy dobás

„A jövő évi adócsomag egyik nagy dobása az adóeljárási törvények újraszabályozása, pontosabban közérthető és átlátható formába öntése – mutatott rá Szmicsek Sándor, a MAZARS adópartnere. Valójában a régi szabályok köszönnek vissza új tálalásban, néhány újdonsággal kiegészítve. Ilyen például az, hogy az adóellenőrzések határideje 365 napban lesz maximálva. A másik jól kivehető irány az adóhatóság szolgáltató jellegének erősítése, valamint az egyre erőteljesebb elektronizáció.

Az előbbire jó példa a bevallási tervezet körének bővítése (és a munkáltatói adómegállapítás eltörlése). Az utóbbinál pedig a számla adatszolgáltatást kell megemlíteni, ami a következő időszak legnagyobb kihívását jelenti majd az adózók számára.”

Az alábbiakban a MAZARS szakértői pontokba szedték a legfontosabb változásokat

Szociális hozzájárulási adó

A járulékmérséklési folyamat 2017 elején kezdődött, amikor – egy 2016. decemberi döntés nyomán – a foglalkoztatókat terhelő közteher mértékét 27%-ról 22%-ra csökkentette a kormány. Egy másik – ugyancsak 2016 decemberében törvénybe iktatott módosítás – 2018. január 1-jével lépne hatályba, amely további, 22%-ról 20%-ra történő járulékcsökkentést irányzott elő. Úgy tűnik azonban, hogy e helyett – a most parlament elé került javaslatnak köszönhetően – a korábban ígért 20% helyett még alacsonyabb szintre, 19,5%-ra csökken majd a közteher szintje, a társaságokat terhelő bérköltség tehát – elvileg – tovább mérséklődhet.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezzel ellentétes irányba hat a minimálbér, illetve a garantált bérminimum jelentős emelése (lásd táblázat), illetve a munkáltatónak továbbra is számolnia kell a 1,5%-os szakképzési hozzájárulással.

Továbbra is túlzottan nagy az „adóék”: 100 ezer Ft nettó jövedelem a munkáltatónak 182 ezer Ft-ba kerül.

A foglalkoztatással járó közterhek magas szintje miatt a munkáltatók teljes bérköltsége a közép-kelet-európai régióban átlagosan megközelíti a nettó bérek 160%-át.

Egészségügyi hozzájárulás (eho)

A szociális hozzájárulási adó csökkentésével párhuzamosan a százalékos egészségügyi hozzájárulás (eho), továbbá a kifizető által fizetendő ekho is azonos módon mérséklődne. Az eho változása kihat az egyes cafetéria juttatások után fizetendő közterhekre is, így adott juttatások esetében az adóterhelés 43,66% helyett 40,71% lehet.

Szja

A legfontosabb változás, hogy 2018-tól megszűnik a munkáltatói adómegállapítás lehetősége, de a munkáltatók már 2017. évre vonatkozóan sem készíthetik el dolgozóik adóelszámolását. Ez nagyon sok embert érint, hiszen korábban évente legalább 700-800 ezer dolgozó bevallása készült ezzel a módszerrel.

A jövőben tehát a magánszemélyek már csak önadózással állapíthatják meg adójukat, méghozzá önállóan vagy az adóhatóság közreműködésével, adóbevallási tervezet segítségével.

Újdonság, hogy az adóhatóság a mezőgazdasági őstermelők, az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek számára is készít majd bevallási tervezetet – első alkalommal a 2017-es adóévre vonatkozóan.

Transzferár

2018-tól a szokásos piaciár-megállapítási eljárás (APA) szabályai is módosulnak. Egyrészt könnyítés, hogy a kérelmeket elektronikus úton kell beadni. Másrészt jelentős többletköltséget jelent majd, hogy az adóhatósággal való első kapcsolatfelvétel – amikor a kérelem beadása előtti anonim egyeztetésre van lehetőség – a jövőben alkalmanként 500 ezer forint igazgatási szolgáltatási díj befizetésével jár.

Ettől csak az adóelkerülőknek lesz könnyebb
„Az adózás rendjéről szóló módosítási javaslatok nem teszik könnyebbé az adózási adminisztrációt a jóhiszemű adózók számára.” –mondta el Zara László, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke a múlt héten megjelent kormányzati hírek kapcsán. Nem változik az adónemek száma, a bevallások határideje és módja, vagyis semmilyen érdemi egyszerűsítést nem tapasztal majd a vállalkozások többsége.

Végrehajtás – egységes szabályok 

Az adóhatóság általános végrehajtó szervvé válik a közigazgatásban a jövő évtől, eljárásaira pedig egységes szabályokat alkotott az Országgyűlés. Jövőre, de 2019-ben is bővül azon végrehajtandó követelések köre, amelyeket az adóhatóság folytathat le. Az új jogszabály biztosítja, hogy egy ügyféllel szemben egyszerre csak egy végrehajtási eljárás legyen folyamatban, egységesen kezelve az egymástól eltérő jogcímű tartozásokat.

Az adós jogos érdekét védő szabályok is kerültek a jogszabályba, például, hogy nincs helye ingatlan végrehajtásnak az adós és családtagja lakhatását szolgáló ingatlan esetében akkor, ha a tartozás nem haladja meg az 500 ezer forintot.

A lakástulajdon csak akkor értékesíthető, ha a végrehajtás más formái nem vezettek eredményre, a vállalkozások zavartalan működését pedig a gépjárművek lefoglalhatóságának korlátok közé szorítása biztosítja.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek