A nyerő megoldás a válságban

2012. augusztus 14. kedd - 14:55 / Timár Gigi
  •    

Az évek óta tartó gazdasági visszaesésben a személyes kapcsolatokon alapuló, bizalomra épülő, hosszú távú üzleti kapcsolatok színtereit keresik leginkább a kis- és középvállalatok vezetői. A Piac & Profit Klub - az Üzleti Kapcsolatok Klubja ezekre az értékekre épít, s garantálja a kölcsönös előnyökön, korrekt üzleti partnerségen, akár hosszú távú üzleti barátságokon alapuló üzleti partneri hálózat jelentős bővülését a klubtagok számára.

A kis- és középvállalatok részvételére szerveződött eddigi, mintegy 250 Piac & Profit-konferencián egyre erőteljesebben fogalmazódott meg a kkv-vezetők igénye a személyes bemutatkozásra, az üzleti partnerszerzés bensőségesebb, bizalomra épülő lehetőségeire. Mindannyian tudjuk, az üzleti kapcsolatok

A kézfogás nehezen helyettesíthető…

legtöbbje még mindig a személyes ismeretségen, ajánlásokon, bizalmi alapon épül. A vállalkozások legfőbb problémája a kapcsolatépítés, önmaguk, szolgáltatásaik, termékeik megismertetése s ezáltal hosszú távú üzleti partneri viszony kialakítása.

A Piac & Profit Klub – Az üzleti kapcsolatok klubja ezt az igényt hivatott kielégíteni. A Piac & Profit-konferenciák mellett az üzleti magazin megszervezte az üzleti kapcsolatok színteréül szolgáló, maximált létszámú, állandó helyszínű Piac & Profit Klubot, ahol egy év alatt 12 rendezvényen mintegy 300 üzleti partnerrel ismertetheti meg a klubtag személyesen saját üzleti vállalkozását, és teremthet üzleti kapcsolatot. S ami emellett biztos hozadéka a tagságnak, mert az emberi természet ilyen, a klubtagok egymás iránti bizalma gyorsan kialakulhat, s egymást ajánlhatják más üzleti partnereiknek is. A kapcsolati tőkék ily módon cserélődhetnek, s bővülhet a potenciális üzleti partnerek száma.

A Piac & Profit emellett jelentős gesztusokkal kedveskedik leendő klubtagjainak. Érdemes elolvasni a „Piac & Profit Ráadását". Plusz, grátisz marketingkommunikációs szolgáltatásainkon keresztül ugyanis nemcsak a klubtagságon belül, hanem országos szinten is ismertté teheti vállalkozását.

Bizalmat építeni
Szakemberek szerint a jelenlegi gazdasági problémák forrásai között előkelő helyen szerepel a bizalom hiánya. A vállalkozók többsége folyamatosan fel van készülve arra, hogy „hátba döfik”, ami rengeteg pluszenergiát igényel, a folyamatos védekezés pedig elpazarolt munkaórákban is mérhető. Ebben a közegben, ha sikerül megteremteni a lehetőségekhez képest a személyesség jelentette bizalomra épülő légkört, olyan kapuk nyílhatnak meg, amelyekről korábban talán nem is álmodtunk. A bizalom nem csak valamiféle érzelgős humbug. Stephen M. R. Covey amerikai kutató a Bizalom sebessége című könyvében megfogalmazott egyszerű alapvetése szerint minél alacsonyabb a bizalom szintje, annál lassabban és költségesebben mennek a dolgok. A bizalom kiépítéséhez egy mondatban megfogalmazva annyira lenne szükség, hogy ne tegyünk semmi olyat a partnereinkkel, amit nem szeretnénk, ha velünk tennének. Bármilyen kiváló a kommunikációnk, ha amit teszünk, nem felel meg annak, amit ígértünk, lőttek az egésznek. A jól „karbantartott”, működő, személyes jellegű kapcsolatok az üzleti partnerekkel mind jelentős segítséget nyújtanak a vezetői döntések meghozatalában, de, lássuk be, a nehéz gazdasági helyzetben az új üzletek megkötésekor is hasznot hajtanak. A személyes ismeretség és megbízhatóság a legkiemelkedőbb pályázathoz és legjobb ajánlólevelekhez képest is jelentős előny egy megrendelés megszerzése során. S ha a bizalmat megszereztük, vagy bennünk is megszilárdult a bizalom az üzleti partnerünkkel szemben, akkor persze hogy őt ajánljuk tovább ismerőseinknek, barátainknak, jó üzletfeleinknek. S az üzleti kör így bővülhet, akár exponenciálisan is.

A klubnak állandó, klubszerű rendezvényre alkalmas helyszíne van, mégpedig Budapesten. Éves, féléves és alkalmi tagságot lehet szerezni, éves klubtagsággal 12, félévessel 6 rendezvényen való részvétel jár. Az első klubnap szeptember 26., azután minden hónap második szerdáján várja a klub a tagjait. A kis- és középvállalatok vezetői találkozóinak színteréül szolgáló klubba limitált számban nagyvállalatok képviselői is bekerülhetnek. Számukra kiemelt szponzori, illetve arany-, ezüsttagságot ajánlanak a klub szervezői. A klubtagok maximált száma 100 fő.

A klubtagság előnyei

A klubtagok természetesen azért jönnek a klubba, hogy önmagukat bemutathassák, megismerkedhessenek a többi klubtaggal, s a bizalom, ismeretség kiépülése után gyümölcsöző üzleti kapcsolatokat építsenek ki egymással. S nem utolsósorban: elérjék, hogy az üzleti barátsággá alakult kapcsolat okán partnereik őket ajánlják nem klubtag üzletfeleiknek is. Éves tagság esetén mintegy 300, féléves tagság esetén körülbelül 150 személyes, alkalmi tagság esetén alkalmanként hozzávetőleg 30 bizalmon alapuló üzleti kapcsolat építésének lehetősége adott.

A klubtagok egy-egy klubnapon moderátorokkal, beszélgetésvezetőkkel irányított találkozásokat, bemutatkozásokat bonyolíthatnak le. A szervezők jól begyakorolt, a hatékonyságát a gyakorlatban igazolt módszertannal irányítják a klubnapokat, és biztosítják a sikeres prezentációkat. Az élő beszélgetést, az interaktivitást előtérbe helyező szervezett ismerkedési, bemutatkozási rendszerben a szervezők ügyelnek arra, hogy ugyanabban a tevékenységben érdekelt cég képviselője lehetőleg ne kerüljön egy csoportba.

A klubtagok természetesen egymás bemutatkozó anyagait, szórólapjait, egymás elérhetőségeit megkapják.

További információk:
Piac és Profit Kft.
Elérhetőség: www.piacesprofit.hu
Telefon:+36 (1) 239-8400

A Piac & Profit a többi üzleti networkinget kínáló szervezettől abban is különbözik, hogy a klubtagoknak a klubtagság mellé jelentős marketingkommunikációs kiegészítő szolgáltatást ad. Gyakorlatilag olyan megjelenési felületeket is hozzáad a tagsági jogosítványokhoz, amellyel országos ismertségre is szert tehetnek a klubtagok.

A klubtagság természetesen tagsági díj ellenében szerezhető meg, melynek részletei – mint ahogyan a klubtagsággal járó pluszjogosítványok listája, valamint a szerződési feltételek is – megtalálhatóak a www.piacesprofit.hu weboldal Piac & Profit Klub boxában.

Várjuk Önöket a klubba! Siessenek, mert a létszám korlátozott!

A kézfogás nehezen helyettesíthető
Felmérések is igazolják, hogy az internet korában nem csökken az igény a személyes üzleti megbeszélés iránt. Hiába az üzletemberek jellemzője a hatékonyság és a gyors cselekvés, hiába csökkent az üzleti utak száma a szűkös büdzsék miatt, hiába hozza be az internet az összes üzleti lehetőséget egy másodperc alatt, mégsem csökkent az igény a személyes találkozásra. Az emberek ugyanis társas lények. Az üzleti kapcsolatokat érdekek határozzák meg. Ennek ellenére nem elhanyagolható szerepe van bennük a személyes tényezőnek. Az üzleteket is emberek kötik, akik emberi mivoltukat akár akaratuk ellenére sem képesek levetkőzni. Vagyis bármennyire is igyekszik valaki egy üzleti szituációban elveinek és előzetes, magával szemben támasztott elvárásainak megfelelően teljesen racionálisan cselekedni, elkerülhetetlen, hogy érzelmei befolyásolják a gondolkodását. A legtöbbször bizonytalan körülmények között, gyakran az ideálisnál sokkal gyorsabban kell határozni, ilyenkor a megérzéseknek és a bizalomnak is kiemelkedő szerep jut. A személyes kapcsolatok az üzleti életben még azért is fontosak, mert megkönnyítik az ember gondolatainak megértését és megértetését. A személyes kapcsolat során egyrészt lehetőség nyílik informális beszélgetésekre is, amelyek elősegítik az üzletfelek közötti együttműködés és kompromisszum létrejöttét, lehetőség van azonnali visszacsatolásra, amely csökkenti a félreértés lehetőségét, és sokkal gyorsabb megegyezést eredményezhet. Abban, hogy pontosan fel tudjuk mérni és megérteni a partner szándékait, érzelmeit, hogy eldönthessük, bízhatunk-e benne, nagyon fontos szerepe van a mimikának, testbeszédnek, hangsúlyoknak és például a kézfogásnak is, tehát a személyes találkozásnak, ami nehezen helyettesíthető akár egy kimerítően hosszú és pontosan megfogalmazott e-maillel is. Az informális kapcsolatok fenntartása hosszabb távon jelent segítséget. Ha valakit nemcsak egy konkrét ügy kapcsán keresünk fel, hanem általában ismerjük őt, a körülményeit, képességeit, tevékenységét, a beszélgetések során szóba kerülhetnek olyan ügyek, amelyeket esetleg nem is terveztünk, de a cég jövője szempontjából hosszabb távon hasznosnak bizonyulnak.