A rendőrök sem ismerik a P-s rendszámok szabályait?

2019. április 05. péntek - 13:30 / piacesprofit.hu
  •  
  • Előfizetés

A közelmúltban több alkalommal is találkozhattunk a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla használatával kapcsolatos anomáliával. Sajnálatos módon ugyanis a közúti ellenőrzést végző rendőrök körében előfordul a vonatkozó szabályok nem megfelelő ismerete, illetve téves értelmezése. Ez a magyarországi gépjárműipari fejlesztő cégek számára is hátrányos lehet, mivel egy-egy rendszám levétel könnyen a közúti tesztelés csúszását eredményezheti. A szabálytalannak vélt rendszámhasználattal kapcsolatosan a hatóság az egész fejlesztő szervezetet eltilthatja egy időre az ideiglenes rendszám használatától, ezért érdemes a vitát lehetőség szerint megelőzni.

A fenti problémakört a következő kreált példán keresztül ismertette Dr. Hegyi István Barnabás, a Kovács Balázs László Ügyvédi Iroda ügyvéde. „A közúti ellenőrzést végző rendőr igazoltatja a P-s rendszámmal ellátott gépjárművet vezető személyt. A rendőr az igazoltatás során azt állapítotja meg, hogy a gépjármű vezetője nem rendelkezik a P-s rendszám használatához kötelező, vezetésre jogosító szakképesítéssel (pl. gépjárműszerelő szakképesítéssel). Emiatt szabálysértési feljelentést tesz a gépjárművet vezető személlyel szemben, és a helyszínen elveszi tőle a forgalmi engedélyt, a gépjármű indítási naplót és a P-s rendszámot. A feljelentés alapján az ügyben eljáró szabálysértési hatóság meghozza határozatát, melyben a gépjármű vezetőjét pénzbírsággal sújtja a vonatkozó szabályok megsértése miatt.”

A fenti kitalált esetet elemezve, a következőket érdemes tisztázni. A vonatkozó szabályozás 2017. január 1-én kiegészült egy további ponttal, ami éppen a járműfejlesztők részére teszi lehetővé az ideiglenes rendszám használatát. Továbbá a jogszabály nem követel meg semmilyen konkrét képesítést a tesztelési célú gépjárművek vezetőjének képzettségével kapcsolatosan.

út a végtelenbe kérdőjellel

Kép: Flickr

A vonatkozó jogszabály szerint a P-s rendszámmal ellátott járművet vezetheti az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottjával munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy (azaz pl. vállalkozási szerződés esetén a vállalkozó, megbízási szerződés esetén a megbízott, stb.), illetve a járműfejlesztő által a teszteléssel megbízott személy is.

Mit lehet tenni a helyszíni ellenőrzés során?

Ilyenkor érdemes felhívni a rendőr figyelmét arra, hogy a jármű vezetésére a 326/2011. Kormányrendelet 70. § (1) bekezdés e) pontja alapján kerül sor, ezért nem kérheti számon a gépjárműszerelésre vonatkozó szakképzettséget.

Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a közlekedési hatóság nyilvántartásában szereplő, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott járműfejlesztő szervezetnek tesztelés céljából.

Ha nem munkaviszony alapján kerül sor a tesztjármű vezetésére, akkor javasolt jelezni a rendőrnek, hogy a 326/2011. Kormányrendelet 70. § (2) bekezdés c) pontja alapján nem csak munkavállalóként vezethető a jármű, hanem igazolt megbízás keretében is.

A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetése az ideiglenes forgalomban tartási engedély jogosítottján vagy a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyen kívül másnak nem engedhető át, kivéve az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a fejlesztő által a teszteléssel megbízott személyt.

A helyszíni ellenőrzés során természetesen szükséges bemutatni a rendőrnek, hogy a jármű tulajdonosa közvetlenül, vagy közvetve feljogosította az adott személyt a jármű vezetésére, és az indítási napló pontos vezetése is kiemelt fontosságú.

És ha már elvették a rendszámot?

Ha a helyszínen nem sikerült meggyőzni az eljáró rendőrt, és elvették a rendszámot, akkor javasolt mihamarabb megtámadni a határozatot, amely során kérni kell a határozat visszavonását és a szabálysértési eljárás megszüntetését, továbbá a forgalmi engedély, a gépjármű indítási napló és a P-s rendszám visszaadását.

A jogkövető állampolgárok, illetve szervezetek célja, hogy a jogszabályi előírások maradéktalan betartásával éljék mindennapjaikat, illetve nyújtsák szolgáltatásaikat. E körben kiemelten fontos, hogy a közúti ellenőrzés során intézkedő rendőrök figyelmét is felhívjuk a pontos jogszabályi előírásokra, hogy ne kérjék számon olyan előírások betartását, amelyek sem jogszabályi szinten sem egyéb utasítás szintjén nem léteznek.

Elfoglalják a parkolókat az „ingyenélő” zöld rendszámok
Drasztikusan megugrott a zöld rendszámos autók száma, egyre több fizetős parkolóhelyet foglalnak el ingyen, a tapasztalatok szerint nem mindig korrekten. Egy szakember szerint keresztbe tesznek a kedvezményezettek a többségben lévő autósoknak, ő például elvenné mindenkitől a zöld rendszámot.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek