A magyar kaszinó szabályozás nem egyeztethető össze az uniós joggal

2018. február 28. szerda - 10:10 / piacesprofit.hu
  •    

A hagyományos játékkaszinók üzemeltetésére irányuló koncessziók megadására és az online kaszinójátékok szervezésére vonatkozó magyar szabályozás nem egyeztethető össze az uniós joggal – mondta ki az Európai Bíróság.

A Bíróság közleménye szerint a szabályok ugyanis hátrányosan megkülönböztető módon akadályozzák a más tagállamban letelepedett szerencsejáték-szervezőknek a magyar szerencsejáték-piachoz való hozzáférését Az ügy háttere 2016-ig nyúlik vissza: a Sporting Odds brit társaság, amely online szerencsejátékok – ideértve a kaszinójátékokat is – szervezésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik az Egyesült Királyságban. 2016-ban a magyar adóhatóság megállapította, hogy a Sporting Odds online szerencsejáték-szolgáltatásokat nyújtott, azonban nem rendelkezett a magyar jogszabályokban e célból megkövetelt koncesszióval és engedéllyel. A jogsértésért az adóhatóság 3 500 000 forint (hozzávetőleg 11 260 euró) összegű bírságot szabott ki a Sporting Oddsra.

A Sporting Odds, miután úgy ítélte meg, hogy az online szerencsejáték szervezésére vonatkozó magyar szabályozás, és különösen az online kaszinójátékokra vonatkozó szabályok ellentétesek az uniós joggal, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) előtt keresetet indított az adóhatóság határozatának felülvizsgálata céljából. E bíróság többek között azt a kérdést intézte a Bírósághoz, hogy a hagyományos és az online kaszinójátékok szervezésére vonatkozó nemzeti szabályok összeegyeztethetők-e a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvével.

Fotó: SXC

Fotó: SXC

A mai napon kihirdetett ítéletében a Bíróság legelőször is megállapítja, hogy az, hogy Magyarországon egyes szerencsejáték-típusok (ideértve a sportfogadást és a lóversenyfogadást) állami monopólium alá tartoznak, míg más szerencsejáték-típusokat (különösen a hagyományos és az online kaszinójátékokat) szervezhetnek a megfelelő engedéllyel rendelkező, magánszférához tartozó gazdasági szereplők, nem kérdőjelezi meg e monopóliumnak a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvével való összeegyeztethetőségét. Az ilyen kettős rendszer ugyanis önmagában nem befolyásolja e monopólium arra való alkalmasságát, hogy elérje célját, amely különösen az állampolgárok szerencsejáték-függőségének megelőzésére irányul.

Ehhez hasonlóan az, hogy e kettős rendszer látszólag nem csupán a jogszerű célkitűzések elérésére irányul, hanem a költségvetési bevételek növelésére és a szerencsejátékok ellenőrzött terjeszkedésének előmozdítására is, önmagában nem kérdőjelezi meg a magyar jogszabályi rendszer jogszerűségét, amennyiben az ténylegesen a jogszerű célkitűzések megvalósítására irányul. Következésképpen a Bíróság – e célkitűzések tiszteletben tartásának a magyar bíróság általi felülvizsgálata mellett – kimondja, hogy a szerencsejáték-piac szervezésének magyarországi kettős rendszere összeegyeztethető az uniós joggal.

Az online fizetési megoldásokat nem tudják betiltani
A tiltott online kaszinók weboldalának blokkolása vagy reklámjaik betiltása nem vezetett eredményre, ezért a játékosok számlatranzakciójának teljesítését tiltaná le a kabinet, de az online fizetési módokkal például nem tudnak mit kezdeni.

A Bíróság ezt követően megállapítja, hogy a magyar szabályozás az online kaszinójáték szervezésére irányuló engedély megszerzésének lehetőségét kizárólag az e tagállam területén lévő játékkaszinót koncesszió alapján üzemeltető gazdasági szereplők számára tartja fenn, ami hátrányosan megkülönböztető jellegű korlátozásnak minősül. A Bíróság e tekintetben úgy véli, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvének ilyen radikális korlátozása nem igazolható a magyar kormány által hivatkozott közrendi és közegészségügyi célokkal, mivel e célok kevésbé korlátozó intézkedésekkel is elérhetők lennének. (Az ítélet nem meglepetés, hasonló ügyben már ugyanígy döntött tavaly a Bíróság.)

Azon kérdést illetően, hogy Magyarország hátrányos megkülönböztetés nélkül biztosítja-e, hogy a gazdasági szereplők teljesíthessék az online kaszinójátékok szervezésére irányuló engedély megszerezhetőségének előfeltételét (nevezetesen azt, hogy hagyományos játékkaszinó üzemeltetésére irányuló koncesszióval rendelkezzen a gazdasági szereplő), a Bíróság az Unibet ítéletére1 hivatkozik, amelyben – más összefüggések között – már megállapította az online szerencsejátékok szervezését lehetővé tévő koncessziós szerződésekhez való hozzáférésre vonatkozó magyar szabályozás jogellenességét.

A Bíróság így egyrészt emlékeztet arra, hogy jóllehet a magyar jog biztosítja a koncessziós szerződések megkötésére irányuló koncessziós pályázatok kiírásának lehetőségét, még nem írtak ki ilyen pályázatokat Magyarországon. Másrészt azon feltétel, amely szerint a „megbízható” szerencsejáték-szervezőnek – akivel az állam a magyar jog értelmében koncessziós pályázat hiányában is köthet koncessziós szerződéseket – legalább tíz éven keresztül kell előzetesen szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet folytatnia Magyarországon, eltérő bánásmódnak minősül. E követelmény ugyanis hátrányosabb helyzetbe hozza a más tagállamokban letelepedett szerencsejáték-szervezőket a belföldi gazdasági szereplőkhöz képest, akik könnyebben teljesíthetik e feltételt.

E körülmények mellett a Bíróság kimondja, hogy a hagyományos játékkaszinók üzemeltetésére irányuló koncessziók megadására és az online kaszinójátékok szervezésére vonatkozó magyar szabályozás sem egyeztethető össze a szolgáltatásnyújtás szabadsága elvével.

Minden az online nyereményjátékok jogi szabályairól
Nyereményjáték szervezése bevett marketing eszköz egy online szolgáltatás használóinak növelésére, új felhasználók szerzésére, illetve inaktív felhasználók ösztönzésére. Az online promócióknak azonban számos jogszabályi feltételnek kell megfelelniük, mint például a fogyasztóvédelmi szabályok, adózási kérdések, a szerencsejáték törvény, adatvédelmi, reklámjogi és e-kereskedelmi kérdések. Cikkünkben dr. Horváth Katalin, a Sár és Társai Ügyvédi Iroda elektronikus kereskedelemmel foglalkozó partnere volt segítségünkre a válaszok megtalálásában.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek