A kkv-kat is érinti az új vámtörvény

2016. április 28. csütörtök - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

A május 1-jével életbe lépő új Uniós Vámkódex jelentős változásokat hoz a hatálya alá eső kis- középvállalkozások számára is. Amennyiben az érintett cégek nem készülnek fel az új vámjogszabályi környezetben való működésre, fennakadás keletkezhet az értékesítési láncaikban.

Akár egyetlen nagy értékű gyártóberendezés importálásánál is érdemes áttanulmányozni a május 1-jével életbe lépő új uniós vámszabályokat, a rendszeresen importáló, exportáló, az Európai Unió határait átlépve a gazdálkodóknak pedig teljes tevékenységüket érdemes áttekinteniük.

Jelentősen megváltozik ugyanis a vámjogszabályi környezet, változik a vámeljárások köre és az azokhoz kapcsolódó biztosíték rendszer, és a vámkiszabás alapjául szolgáló vámérték meghatározása is. Módosul az exportőr fogalma és nagyobb hangsúlyt kap az Európai Unióban történő letelepedés követelménye. Más feltételei lesznek továbbá egy-egy vámhatósági engedély megszerzésének, fenntartásának. (Az Uniós rendeletet itt találja.)

– Az új uniós vámszabályozás célja, hogy megfeleljen az elmúlt két évtizedben a nemzetközi kereskedelemben tapasztalt változások támasztotta követelményeknek valamint, hogy összehangolja a tagállamok vámhatóságainak fellépését Európa-szerte. Az Uniós Vámkódex feladata, hogy növelje a gazdálkodók versenyképességét, kihasználva a digitális technológiában rejlő lehetőségeket – mondta Vargha Zoltán, az EY Adó Üzletág vámszakértője, aki előző funkciójában részt vett az Európai Bizottság munkájában is.

eu zászló

Kép:EU

– A kkv-k számára is a változások összetettsége és a felkészülési idő rövidsége jelentik a legnagyobb kihívást. A jogszabályok által meghatározott átmeneti időszakban a cégek folytathatják ugyan tevékenységüket jelenlegi engedélyeikkel, de már az új jogszabályi rendelkezéseket is figyelembe kell venniük. A 2016. május 1. után elindított vámfolyamatokra pedig teljes mértékben az új szabályok alkalmazandók – tette hozzá.

Ha az érintett cégek nem felelnek meg az új vámjogszabályoknak, akkor a vámhatóság nem fogja elvégezni a kért vámkezelést, és ezért az adott cég az áruit nem fogja tudni felhasználni tevékenységének ellátásához. Továbbá, ha a vámhatóság szabálytalanságot állapít meg, akkor jelentős összegű bírságot is kiszabhat.

Egyszerűsített eljárások AEO státusszal

A változások nemcsak az export- és importtevékenységgel rendelkező nagyvállalatokat, de a jelenleg jelentős vámtevékenységet folytató, vagy azt tervező kis- és középvállalkozásokat is érintik – emelte ki Fülöp Attila az EY Adó Üzletág vámszakértője. Ezért a kkv-nak is érdemes élni az engedélyezett gazdálkodó (AEO) státusz lehetőségével, melynek köszönhetően számos vámjogi és egyéb kedvezményben részesülhetnek – hívja fel a figyelmet a szakértő.

Vámbírság: így lehet csökkenteni
A Parlament 2016. március 31-én elfogadta az uniós vámjog végrehajtásáról szóló törvényt, amely az Uniós Vámkódex rendelkezéseivel összhangban tartalmazza a közösségi vámjog nemzeti szabályait. A bírságok rendszeréről és a csökkentés lehetőségeiről itt olvashat.

Az AEO státusszal rendelkező gazdálkodók a vámhatóság által megbízhatónak minősített gazdálkodók, akik a hatóság értékelése szerint átlátható, biztonságos és megfelelően dokumentált folyamatokkal rendelkeznek a vámmal, logisztikával, humánerőforrással, pénzüggyel, biztonsággal, információs technológiával, anyagkezeléssel, gyártással és értékesítéssel kapcsolatos gazdasági műveleteikre nézve. Az engedélyezett gazdálkodó státusz szerepe felértékelődik, mivel számos vámjogi egyszerűsítés jogszabályi előfeltétele lesz. Megszerzésének folyamata, illetve feltételrendszere az új szabályok szerint szigorodik, ugyanakkor az AEO státusz hiánya a jövőben akár versenyhátrányt is jelenthet a gazdálkodók számára.

A digitalizált eljárás IT fejlesztéseket igényelhet a vállalkozóktól

Az új vámjogi szabályozás egyik legfőbb célja, hogy minden vámhatóság és a gazdálkodók közötti kommunikáció elektronikusan történjen a jövőben. Az új IT rendszereket folyamatosan vezetik be 2020-ig, az uniós szinten előre meghatározott ütemezés szerint. Cél, hogy a határidőt követően minden ügyféli kérelmet, okmányt elektronikusan nyújtsanak be a vámhatósághoz, és a hatóság is elektronikusan közölje döntéseit. Ez a gazdálkodók részéről is költséges és időigényes IT fejlesztéseket igényelhet, érdemes tehát előre megismerni a várható változásokat és határidőket.

Feliratkozom a(z) Jogi kisokos téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek