A bank is fizethet helyettünk

2017. április 10. hétfő - 18:02 / piacesprofit.hu
  •    

A hazai kereskedelemben egyre népszerűbb fizetési biztosítékként jelennek meg a bankgaranciák. A garancia a bank önálló kötelezettségvállalása, amelyben arra kötelezi magát, hogy megadott feltételek szerint a kedvezményezett első írásbeli felszólítására, az alapügyletre való tekintet nélkül, azonnal fizetést teljesít. A garanciák alkalmazásánál számos esetben nem adásvétel vagy szolgáltatásnyújtás áll a háttérben, hanem valamilyen kötelezettség teljesítésével kapcsolatos biztosíték, pl. fizetési kötelezettség, szerződéses kötelezettség, szállítási kötelezettség. Persze mint minden biztosítás, ez is pénzbe kerül.

Első olvasatra talán kicsit bonyolultnak tűnik, de a bankgarancia meghatározott feltételek bekövetkezése esetére előre meghatározott és rögzített összeghatáron belüli fizetésre tett visszavonhatatlan ígéret, amely meghatározott időn belül érvényesíthető – írja a Vállalkozók Fóruma.

Bankgarancia alapvetően két esetben adható. Kérheti valamely bank a saját követelésének biztosítására – természetesen ilyen bankgaranciát csak más bank bocsáthat ki. Gyakoribb azonban, hogy a vállalkozás a számlavezető bankjától önálló ügyletként kéri bankgarancia kibocsátását. Ebben az esetben általában megbízási szerződést köt a vállalkozás és a bankgaranciát kibocsátó bank. A szerződésben pontosan meghatározzák a bankgarancia kibocsátásának feltételeit – tehát hogy mikor, milyen célból, kinek a javára, milyen összeghatárral, milyen határidőre szóljon a banki fizetési ígéret. Ezenkívül rögzítik természetesen a bankgarancia kibocsátásának egyéb feltételeit is, nevezetesen azt, hogy miket kell teljesítenie a vállalkozásnak a kibocsátó bank felé. A vállalkozás kötelezettsége általában kettős: egyrészt biztosítania kell a megállapodott módon a bankgarancia fedezetét, másrészt meg kell fizetnie a megbízás teljesítéséért a kibocsátót megillető díjat.

banképület

Kép:PP archív

Konkrét ügylethez

Fontos tisztában lenni azonban azzal, hogy a bankgarancia nem “általános” fizetésikötelezettség-vállalás a kibocsátó bank részéről, hanem valamilyen konkrét ügyletkötéshez, ajánlati kötöttséghez, jóteljesítéshez kapcsolódik, vagyis annak biztosítéka. A bankgarancia kibocsátását kérő vállalkozásnak figyelnie kell arra, hogy a bankgarancia feltétel nélküli fizetési kötelezettség vállalását tartalmazza, általában olyan szövegezésben, hogy a kedvezményezett első írásbeli felszólítására a bank utalja a felszólításban megjelölt összeget. Ha a bank teljesít, akkor természetesen behajtja a vállalkozástól az általa kifizetett összeget, amelyet a vállalkozásnak meg kell fizetnie, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett valóban megalapozottan hívta-e le a bankgaranciát, vagy a vállalkozás vitatja a kedvezményezett által a banknak írt felszólításban foglaltakat.

Lehet jobb a hitel, mint a pályázati pénz?
Kelendő az uniós hitelgarancia, egyszerűbb a bankoknak, olcsóbb a vállalkozásoknak. A népszerűség miatt a keret gyorsan fogy, de uniós szinten is tervben van az emelés, és a magyar finanszírozók is még többet akarnak belőle – derült ki a K&H bank sajtóbeszélgetésén. Ráadásul egy ilyen, kedvező hitel sok esetben egyszerűbb, gyorsabb és biztosabb forrást jelent a kisebb vállalkozásoknak, így más uniós forrásoknál vonzóbb is lehet.

A bankgarancia általában valamely hitel nyújtásának biztosítéka, rendszerint a nagy összegű, speciális konstrukciójú hitelek (pl. szindikált hitel vagy projektfinanszírozás célját szolgáló hitel) folyósításakor igényelik bankgarancia nyújtását a bankok. Közbeszerzéshez, pályázatokhoz ma már elengedhetetlen.

Emellett számos más ügyletre adnak garanciát a hitelintézetek:

  • bánatpénzt pótló bankgarancia – tendergarancia vagy ajánlati garancia (célja az ajánlat komolyságának biztosítása a versenytárgyalás kiírója részére)
  • előleg-visszafizetést biztosító garancia (Ezt a garanciát az eladó bankja bocsátja ki a vevő számára. Akkor vehető igénybe, ha az eladó nem teljesíti a szerződésben vállalt szállítási stb. kötelezettségét, és ezért a részére fizetett előleg visszajár.)
  • vételárfizetést biztosító garancia (Ezt a garanciát a vevő bankja bocsátja ki az eladó számára. Különösen akkor igénylik, ha a vételár megfizetése nem azonnal, hanem hosszabb idő elteltével esedékes.)
  • jóteljesítési garancia (az eladó bankja bocsátja ki, és a szerződésszerű teljesítés biztosítékául szolgál)
  • jövedéki biztosíték céljából vállalt bankgarancia,
  • vámbiztosíték céljából kiadott bankgarancia,
  • tranzit vámgarancia.

A bankgaranciát rezidens gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, non-profit szervezetek, gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek és külkereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások igényelhetik.

Ez sincs ingyen

Mint minden más biztosítás, a bankgarancia sincs ingyen. Az OTP Businessnél például maximum 10 éves futamidővel lehet igényelni a minimum 100.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft, óvadék fedezete mellett maximum 250.000.000 Ft-os garanciát, amelynek díját minden esetben az aktuális hirdetmény szerint állapítják meg. Az Erste Banknál mikrovállalati bankgarancia esetén például egy éven belüli, vagy 1-5 éves garanciát lehet igényelni minimum 100.000, maximum százmillió forintos garanciát, ingatlan, gép, berendezés vagy készletfedezettel. Tehát ez esetben is érdemes áttanulmányozni a bankok ajánlatait.

A bankok általában feltételül szabják, hogy az ügyfél fizetési számlával rendelkezzen, vagy fizetési számlát nyisson, valamint rendelkezésre kell, hogy álljon a garanciakérelem alapjául szolgáló szerződés, pályázati kiírás, vagy egyéb megállapodás.

A kezességvállalásnak persze buktatói is vannak, ezekről itt olvashat.

Feliratkozom a(z) Pénzszerzés téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek