Új technológiák:”nem számít, hogy a cég használja-e”

2008. november 18. kedd - 10:24 / piacprofit.hu
  •  
  • Előfizetés

Az ezredfordulós generáció - 14 és 27 év közötti - diákjai és munkavállalói a maguk által elképzelt technológiát és mobil készülékeket szeretnék használni munkájuk során, és egyre nagyobb számban választanak munkahelyet az alapján, hogy a különböző cégek hogyan viszonyulnak a személyes technológiai igényekhez - derült ki az Accenture tanulmányából. Ráadásul az új generáció mintegy 60 százaléka nincs tisztában cége IT gyakorlatával sem, vagy nem hajlandó alkalmazni azt.

A tanulmány, amely több mint 400 egyesült államokbeli, három korcsoportra bontott – 14-17, 18-22, és 23-27 évesek – diák és munkavállaló megkérdezésével készült, kimutatta, hogy a kollégákkal, társakkal, barátokkal és családtagokkal való kapcsolattartásban a személyes kontaktussal szemben fokozatosan növekszik a csúcstechnológiájú készülékek használata iránti igény. Az eredmények világosan jelzik az eltérést a cég által biztosított technológiai feltételek, és az ifjú munkavállalók által preferált eszközök között.

A tanulmány legfontosabb megállapításai a ma munkaadói számára különösen fontosak, és a vállalati IT-t közvetlenül befolyásoló következtetésekre vezettek:  • Az új generáció maga szeretné megválasztani az alkalmazott technológiát. A már dolgozó és a még tanuló fiatalok egyaránt a maguk által favorizált technológiát, és mobil eszközöket szeretnék használni a munkahelyükön a munkaadó által biztosított technológia helyett. A munkahelyi IT szinte összes kategóriájára a válaszadók több mint 20% jelentette ki, hogy a munkaadók által rendelkezésre bocsátott technológia nem felel meg elvárásaiknak, míg a 18-22 évesek vizsgált csoportja majdnem egyharmada jelezte, hogy munkavállalóként a számítógép kiválasztása mellett (32%) a használandó technológiai alkalmazásokat is meghatározná (34%).

  • Nem érzik szükségességét, hogy céges jóváhagyását kérjenek. Arra a kérdésre, hogy jelenleg melyek azok a munkaadó által nem támogatott technológiák, amelyeket munkával kapcsolatos tevékenységeik során használnak, a válaszadó 18-22 évesek a mobiltelefont (39%), a nyílt forráskódú oldalakat (19%), az azonnali üzenetküldést (27%), az online alkalmazásokat (12%) és a közösségi portálokat (28%) nevezték meg. Ugyancsak rendszeresen töltenek le nem-standard alkalmazásokat ingyenes nyilvános weboldalakról, így a nyílt forráskódú közösségek, a “mashup” és “widget” szolgáltatók oldalairól: háromnegyedük például arról számolt be, hogy ilyen weboldalakon keresztül már használt online munkaeszközöket (75%) és online alkalmazásokat (71%) akkor is, amikor ezek az alkalmazások nem voltak elérhetők a munkahelyükön, vagy nem feleltek meg teljesen az igényeiknek.

  • A vállalati irányelvekkel kapcsolatos oktatás hiánya. Az összes válaszadónak mindössze 40%-a jelezte, hogy munkaadója részletes irányelveket dolgozott ki a munkával vagy az ügyféllel kapcsolatos információk nyilvános weboldalakon való elhelyezésére. A megkérdezettek mintegy harmada (31%) mondta el, hogy nem tudja, létezik-e ilyen szabályzat a cégnél; 17% úgy tudta, hogy munkaadóik ilyennel nem rendelkeznek, 6% szerint a vállalatuk által közzétett szabályzatok túlságosan bonyolultak, és megint csak 6% állította, hogy a szabályzatot figyelmen kívül hagyva közzétenné a munka- vagy ügyfél-információkat nyilvános weboldalon.

  • A fiatalabb munkavállalók ragaszkodnak a csúcstechnológiához. A tanulmányban résztvevő összes megkérdezett 52% szerint a legkorszerűbb technológia alkalmazása fontos szempont a munkaadó megválasztásában. A 18-22 éves korcsoport 56%-a, illetve a még felsőoktatásban résztvevő 23-27 évesek kétharmada állítja, hogy a legkorszerűbb technológia megléte fontos szempont lesz a munkahely megválasztásánál. 

  • A vállalatoknak új kommunikációs és együttműködési csatornákat kell biztosítaniuk. Az új generáció elvárja, hogy a munkaadók olyan kommunikációs csatornákat biztosítsanak a vevőkkel és az ügyfelekkel való kommunikációban, mint az online chat, az azonnali üzenetküldés, a mobil sms-küldés és az RSS feedek. Mindössze 6% állította, hogy vállalata biztosítja az online chat és az azonnali üzenetküldés lehetőségét, holott 21 százalékuk szerint szükség lenne ezekre. 5% számolt be arról, hogy cégüknél az sms küldést támogatják, miközben 18% véli szükségesnek, mivel fontos kommunikációs csatornának tartja. Végül csupán 5% jelezte, hogy vállalata biztosítja az RSS feedeket, holott 12 százalék érzi úgy, hogy használná ezt az eszközt.

  • A privát szféra háttérbe szorul. Minden negyedik, már dolgozó megkérdezett (26%) arról számolt be, hogy nyíltan ír magáról és a barátairól az interneten, és egy hatoduk (17%) megosztja élete apróbb részleteit is a világhálón.

  • Az e-mail korszak a végét járja. Míg az 23-27 éves csoport hetente átlagosan 9,5 órát tölt munkával kapcsolatos e-mailek olvasásával és írásával, a már dolgozó 18-22 évesek már csak 7,7 órát töltenek el ezzel. A középiskolás diákok és a fiatal hallgatói nemzedék hetente kevesebb, mint két órát töltenek e-mailezéssel, s inkább a szöveges és azonnal üzenetküldést, illetve a közösségi portálokon történő kommunikációt részesítik előnyben.

  • A blogírás inkább mítosz, mint valóság. Korra való tekintet nélkül csupán heti átlag harminc percet töltenek blogírással a vizsgált személyek. Ez sokkal kevesebb, mint az információk interneten való keresésére, a hordozható készülékek hallgatására, az sms-ezésre, az azonnali üzenetküldésre, a közösségi portálokon történő kommunikációra vagy a virtuális közösségekben való tevékenykedésre fordított idő.

“Az új generáció üzenete világos: ha a jövőbeli munkaadóik meg szeretnék nyerni őket, akkor korszerű technológiát kell biztosítaniuk” – nyilatkozta Gary Curtis, az Accenture Technology Consulting igazgatója. – “Ha pedig a munkaadók nem támogatják a munkavállalók által előnyben részesített technológiát, a kollégák akkor is megszerzik és használják azokat. A legtehetségesebbek megnyerésének és megtartásának érdekében a cégeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen megoldásokat vár el az új munkaerő, illetve meg kell találniuk a módot, hogy munkavállalóikat úgy támogassák, hogy közben a vállalati biztonság se kerüljön veszélybe.”