Saját géppel dolgozunk majd a munkahelyen?

2012. május 23. szerda - 13:34 / piacesprofit.hu
  •    

A költségcsökkentés és a hatékonyság növelése szempontjából egyaránt indokolható az az egyre inkább terjedő trend, hogy az alkalmazottak a saját gépüket használják a munkahelyen is.

A Cisco most bemutatott kutatása azt vizsgálta, hogy a cégek mennyire nyitottak és felkészültek arra, hogy a munkavállalóik saját eszközeiket használják a munkavégzéshez. Az Egyesült Államokban, 600 informatikai és üzleti vezető körében végzett Cisco IBSG Horizons Study című felmérés eredményei szerint az informatikai részlegek elfogadják, sőt, esetenként fel is karolják az úgynevezett „hozd a saját eszközöd" (BYOD, Bring Your Own Device) modelt, amelynek keretében az alkalmazottak a privát életükben már megszokott eszközeiken dolgoznak.

Kép:PP archív
Kép:PP archív
A dolgozók önállóságot akarnak
A válaszadók 40 százaléka az „eszközök közötti választási lehetőséget” említette a munkatársak legfontosabb szempontjaként.
A válaszadók a BYOD-val kapcsolatban második helyen azt a lehetőséget említették, hogy munka közben is végezhessenek személyes tevékenységeket és szabadidejükben is dolgozhassanak, azaz maguk oszthassák be a munkaidejüket,
A dolgozók egyúttal szeretnék saját alkalmazásaikat is behozni a munkahelyre. A válaszadók 69%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkaadó által nem jóváhagyott alkalmazások – különösen a közösségi hálózatok, a felhő-alapú email, és az azonnali üzenetküldés – ma valamelyest vagy sokkal elterjedtebbek, mint két évvel ezelőtt.
A dolgozók hajlandóak beruházni a munkahelyi élmény javításába. A Ciscónál például az a tipikus alkalmazott, aki saját eszközeit használja a munkahelyen, átlagosan 600 dollárt hajlandó áldozni e célra.

A felmérés szerint a legtöbb vállalat már lehetővé teszi a saját eszközök használatát cégen belül: a válaszadók 95 százaléka nyilatkozta, hogy cégük valamilyen formában engedélyezi a saját eszközök használatát a munkahelyen. A felmérés egyben arra is rámutat, hogy egy szellemi dolgozóra előreláthatólag átlagosan 3,3, hálózathoz csatlakozó eszköz jut majd 2014-re, szemben a 2012-es 2,8-as átlaggal. Az informatikai vezetők számára a legnagyobb kihívás az, hogy eegyensúlyt teremtsenek a biztonsági és támogatási követelmények, illetve a BYOD nyújtotta költség- és hatékonysági előnyök között. A megkérdezett informatikai vezetők több mint háromnegyede (76%) nyilatkozott úgy, hogy a BYOD-modell valamelyest vagy kifejezetten előnyös cégeik számára, de egyben komoly kihívást is jelent az informatikai részleg számára. A válaszadók a BYOD-trenddel kapcsolatosan a biztonságot/adatvédelmet és a többféle mobil platform informatikai támogatását jelölték meg a legfontosabb kihívásként. Az eszközök rohamos terjedése új szabályozást, a kiadások ellenőrzésében új szemléletmódot kíván: A Cisco IBSG elemzése szerint a BYOD-költségeknek csupán 14%-a kapcsolatos a hardverrel, ami jól mutatja a megfelelő irányítási és támogatási modellek jelentőségét a költségek kézben tartásának szempontjából.

A válaszadók a BYOD-trend előnyei közül a hatékonyabb munkavégzést (a több együttműködési lehetőséget) és az alkalmazottak saját munkájukkal való nagyobb elégedettségét említették az első helyen. A BYOD kézzel fogható haszonnal jár. Az általa nyújtotta előnyök mértéke az adott alkalmazott szerepköre és feladatai szerint változó. A Cisco IBSG (Internet Business Solutions Group) becslése szerint a BYOD-ből származó éves haszon az adott dolgozó munkahelyi szerepkörétől függően alkalmazottanként 300 és 1 300 dollár között van. (Itt olvashat arról, hogy hogyan lehet biztonságossá tenni a saját gép munkahelyi használatát.)

A legfontosabb megállapítások
A válaszadók 84%-a nemcsak engedélyezi a saját eszközök használatát az alkalmazottak számára, hanem bizonyos mértékű támogatást is biztosít ehhez.
A válaszadók 36%-a nyilatkozott úgy, hogy cégük teljes körű támogatást biztosít az alkalmazottak saját eszközeihez. Ez annyit jelent, hogy támogatást biztosítanak bármilyen, az alkalmazottak által a munkahelyre behozott eszközhöz (okostelefonhoz, táblagéphez, laptophoz stb.). 
Fokozódik a mobilitás és a mobileszközök használata: az felmérésben résztvevő vállalatok irodai dolgozóinak 78%-a használ mobileszközt a munkája során, 65%-uknak pedig mobil adatkapcsolatra van szüksége feladatainak ellátásához. 
A 2012-es 17%-kal szemben 2014-re a vállalatok átlagosan informatikai költségvetésük 20 százalékát fordítják majd mobilitással kapcsolatos megoldásokra. 
A legtöbb informatikai vezető (76%) „valamelyest” vagy „kifejezetten” kedvezőnek tartja cége szempontjából e felhasználó-központú szemlélet elterjedését.