Újabb drámai év előtt az építőipar

2013. február 28. csütörtök - 06:26 / piacesprofit.hu
  •    

Durván zuhant 2012-ben a lakossági építőipari megrendelések volumene, az állami beruházások stagnáltak, a sokszintű alvállalkozói láncok pedig folyamatosan körbetartozási körökbe kerültek – áll az Atradius Hitelbiztosító legfrissebb iparági jelentésében. A nemzetközi hitelbiztosító szerint idén is tragikus év vár a 2012 végére rekordszámú fizetésképtelenségi eljárást produkáló szektorra.

A 2012 első féléves adatok alapján az építőipar szereplői joggal hihették, hogy 6 évnyi recesszió után már mindenképpen felfelé visz az út. Nem így lett, hiszen hiába emelkedett a megrendelések állománya 2012 első felében, a következő hat hónapban olyan mértékű volt a visszaesés, hogy a teljes évre vetített volumencsökkenés mértéke elérte a 7%-ot a 2011-es adatokhoz viszonyítva

 

A német lakosság már épít…
A magyar helyzet nem mondható általánosnak az uniós országokban: Németországban 6,5%-kal nőtt az új megrendelések állománya 2012 első 10 hónapjában 2011 hasonló időszakához képest. Emellett bizonyos nagyvárosi régiókban 70%-ot is elért a bővülés mértéke. A lakossági építkezések területén 8-9%-os növekedést ért el a német építőipar, elsősorban azért, mert az eurózóna válsága alatt a szektor erős vonzerőt jelentett az alacsony kockázatú tőkebefektetetések kedvelőinek. Az idei évre újabb 3-4%-os bővülést vár az Atradius a szektorban.

Negyedével szakadt a lakossági építések piaca

Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy a lakossági építkezések területén egy év alatt 24%-kal esett a megrendelések állománya, állítja az Atradius Hitelbiztosító legfrissebb építőipari jelentésében. Ezzel párhuzamosan az építőanyag-gyártó és forgalmazó szektor is bajba került: az építkezések számának visszaesése miatt az árak rekordmélységben vannak.

Magyarországon a nem lakossági szektorban stagnálás figyelhető meg és továbbra is az állam a legnagyobb megrendelő. A nehéz helyzetre való tekintettel az állami útépítési projektek egy részét elhalasztották, a hangsúly pedig áttevődött a kisebb beruházási értéket képviselő vasúti, szennyvíz, illetve egyéb környezetvédelmi beruházások területére, hiszen az ilyen projektek finanszírozására továbbra is elérhetőek voltak uniós források.

…az állam viszont spórol
Az ipari szektor Németországban gyengébben teljesített mint a lakossági, hiszen 2012-ben a bővülés mértéke nem lépte túl a 4-5%-os értéket, míg 2013-ban maximum 1%-os növekedés várható, mutat rá az Atradius jelentése. Az állami megrendelések pedig ennél is borúsabb képet mutattak: 2012-ben 6%-os visszaesést regisztráltak, 2013-ban pedig 1,5 százalékos emelkedés várható.

Az Atradius szerint az EU-s finanszírozásból általában az is következik, hogy az ilyen projektek rendkívül hosszú fizetési határidőkkel valósulnak meg, a lassú kifizetések pedig könnyen dominóeffektust indítanak el a többszintes alvállalkozói láncban. Az ebből adódó fizetési nehézségek egyébként mára típusproblémává váltak az iparágban – teszi hozzá a jelentés.

Ez a legnagyobb kockázatú iparág

Magyarországon jelenleg csak azok az építőipari projektek folynak aktívan, ahol a beruházások nagyobb részét „előre eladták”, azaz a vevők pénzéből folyik az építkezés. A hitelből történő beruházások száma várhatóan a következő években is alacsony marad, amely okai között egyaránt megtalálható az alacsony kereslet, a szigorú feltételekhez kötött banki hitelezés, a befektetői bizalom hiánya, valamint a vevők anyagi nehézségei.

Sorra hullanak az építőipari cégek
Tartósan 50 százalék körüli növekedést mutat Magyarországon a megszűnő építőipari vállalkozások száma, amiben kétségkívül tetten érhető a válság tisztító hatása. A visszaeső cégalapítási kedv viszont azt támasztja alá, hogy a nyereséges működéshez a gazdasági körülmények még mindig nem adottak – még a felkészült vállalkozások számára sem.

„Az építőipar és az építőipari anyagok területe a legnagyobb kockázatú szektorok közé tartozik Magyarországon. Az említett szektorok helyzetét egyáltalán nem segíti a nehézkes banki finanszírozás, a lakossági beruházások alacsony szintje, sem az állami beruházások stagnálása. A kereskedelmi célú beruházások területén pedig többek között a plázastop miatt sem látható számottevő mozgolódás és számos más projekt is félkészen áll” – mutat rá Vanek Balázs, az Atradius Hitelbiztosító országigazgatója.

Gyakoriak a csődesemények

Az iparágban tevékenykedő cégek átlagos kapitalizációja (tőkésítési rátája) 17,8%, szemben a teljes ipar 31,5%-os értékével, így nem meglepő, hogy a csődesemények meglehetősen gyakoriak a szektor cégei között, de az Atradius szerint ez a kép jövőre sem lesz rózsásabb.

Tömeges csőd fenyeget
„Mivel az építőipari szektorokban a legmagasabb a felszámolások száma, ezért rendkívül fontos, hogy nagyobb cégek esetében tisztában legyünk a folyamatban lévő és tervezett projektekkel, a megrendelésekkel, valamint a folyósított bankkölcsönök nagyságával. Érdemes az adott cég fizetési szokásairól is érdeklődni vagy hitelbiztosítást kötni, ugyanis a körbetartozás jelensége igen széleskörű az iparágban a többszintes alvállalkozói rendszer és lassú állami kifizetések miatt, ez pedig bármikor tömeges csődöt eredményezhet. A jelenlegi adataink az mutatják, hogy a helyzet 2013-ban sem javul” – állítja Vanek Balázs.

A helyzet súlyosságát mutatja, hogy 2012 novemberében 707 fizetésképtelenségi eljárás indult, amely önmagában is szektorális rekordot jelent. Fontos megjegyezni, hogy ez a magas szám részben annak is köszönhető, hogy 2012 márciusától a bíróságok már élhetnek a kényszertörlési eljárás eszközével a korábban gyakran használt felszámolási és végelszámolási eljárások helyett. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan megduplázódott a szektorban alapított cégek száma az elmúlt hónapokban.