Ősszel sem várjuk, hogy jobb legyen

2012. november 26. hétfő - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Május óta lényegében változatlan a GKI-Erste konjunktúra-index értéke. Az év eleji szerény emelkedést májusban zuhanás, azóta pedig enyhe hullámzás követte. A GKI által végzett felmérés szerint novemberben az üzleti és a fogyasztói várakozások is kissé javultak, de így sem érték el áprilisi, egyébként akkor is igen alacsony értéküket.

Az üzleti szférán belül novemberben az ipar kivételével minden ágazat pesszimizmusa enyhült. (Októberben fordított volt a helyzet, akkor csak az ipari várakozások javultak.) Az ipari várakozások romlása elsősorban a korábban nagyon alacsonynak minősített készletszint emelkedésének következménye. Az elmúlt és a következő időszaki termelés, a teljes és az export-rendelésállomány megítélése javult. Az építőipari bizalmi index értéke utoljára 2011 közepén volt ilyen „magasan” (de továbbra is messze az építőipar a legpesszimistább ágazat). Az előző három hónap termelési színvonalának és a rendelésállománynak a megítélése azonban nem változott. A kereskedelmi bizalmi index értéke idei csúcsára jutott. Jelentősen javult az eladási pozíció és a rendelések várható alakulásának megítélése, a készletszintet azonban enyhén növekvőnek érezték a válaszolók. A szolgáltatói szektorban egyaránt javult az üzletmenet, az elmúlt időszaki és a várható forgalom megítélése.

Forrás: GKI

A foglalkoztatási várakozások minden ágazatban kedvezőbbek lettek, különösen az építőiparban, s csökkent a lakosság munkanélküliségtől való félelme is. Az iparban mérséklődött a tervezett áremelések köre és mértéke. Az építőiparban enyhült a dezinflációs nyomás. A kereskedelmi cégek körében egy hónap alatt nem változott érdemben az áremelést tervezők aránya, miközben az árnövelés átlagos mértéke enyhén csökkent. A szolgáltatók körében azonban erősödött az áremelési szándék. A fogyasztók inflációs várakozása kissé gyengült. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése novemberben a korábbi nagy romlás után minden ágazatban érezhetően, a fogyasztók körében kissé kedvezőbb lett. Ez azonban így is nagyon pesszimista, a válaszolók nagyobbik fele még mindig további romlásra számít, miközben a javulásban bízók aránya minimális.

A GKI fogyasztói bizalmi index novemberben az októberi csökkenés után, annál kisebb mértékben emelkedett. Az emberek saját pénzügyi helyzetük és várható megtakarítási képességük következő egy évét is jobbnak látták, mint októberben. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási feltételeit változatlannak, a következő egy évre vonatkozót kissé romlónak érzékelte.

Tetszhalott magyar kkv-k
Magyarországon 2005 óta stagnál a foglalkoztatás a kis- és közepes vállalkozásoknál (kkv), és számuk sem emelkedett; a kisvállakozók helyzetét jellemző mutatók többsége javult, de nagy többségük az uniós átlag alatti, a közigazgatás hatékonysága az egyetlen index, amely meghaladja azt – állapítja meg az Európai Bizottság jelentése. A jelentés az úgynevezett kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act, SBA) által meghatározott 10 mutató alapján azt állapítja meg, hogy “Magyarország a felzárkózó országokra jellemző profillal rendelkezik”. A dokumentum szerint tízből két mutatóban romlott a magyarországi helyzet, nyolcban fokozatos javulás állapítható meg, de Magyarország helyzete ezekben is – egy kivétellel – elmarad az uniós átlagtól.
A kivételt a közigazgatás hatékonysága jelenti. Ezen a területen a magyarországi helyzet több szempontból jobb, mint az uniós átlag. Magyarországon jóval gyorsabban lehet vállalkozást indítani, mint általában az EU-ban, a költségek pedig vagy alacsonyabbak, vagy alig magasabbak az uniós átlagnál. A jelentés hiányolja, hogy a vállalkozások által igénybe vett legfontosabb 8 közszolgáltatásnak csak a fele érhető el interneten keresztül, míg az EU-ban átlagosan 89 százalékuk.