Nyugdíjpénztári tag? Akkor átvilágítják!

2014. október 20. hétfő - 15:26 / piacesprofit.hu
  •    

Törvényi előírás alapján az önkéntes pénztári tagok esetében az ügyfél-átvilágítás eredményeinek – a hatályos jogszabályokkal összhangban − teljes körűen rendelkezésre kell állniuk december végéig, annak érdekében, hogy ügyleti megbízásaik teljesítésére ezt követően is sor kerülhessen. A tagoknak célszerű előzetesen tájékozódniuk, hogy szükséges-e pénztárukat e célból felkeresni.

Kép: SXC

A pénzmosás elleni törvény rendelkezéseinek megfelelően 2014. december 31. napját követően a jogszabályban meghatározott szolgáltatók (köztük a hazai önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező pénztárak) kötelesek megtagadni azoknak a tagjaiknak az ügyleti megbízásait, akiknél az ügyfél-átvilágítás eredményei – a jogszabály által előírt feltételek alapján – idén év végéig nem állnak teljes körűen rendelkezésre. Az ügyfél-átvilágítás során a tagoknak személyesen kell igazolniuk – személyi igazolványuk és lakcímkártyájuk bemutatásával – pénztáruknál személyazonosságukat, pénztáruk pedig rögzíti azonosító adataikat.

Ha az ügyfél-átvilágítás nem történik meg év végéig, a pénztártag egyéni számlájára érkező befizetéseket továbbra is jóváírják, azok hozamot termelnek, s a tag addig felhalmozott tőkéje, illetve hozamai sem vesznek el. Az a pénztártag azonban, akinek vonatkozásában az ügyfél-átvilágítás eredményei nem állnak teljes körűen rendelkezésre, januártól nem tud például egészségpénztári kártyával fizetni, önsegélyező pénztári szolgáltatást igénybe venni, illetve – ha ezt igényelné – nem veheti fel nyugdíjpénztári hozamait.

Az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos fenti – a pénzmosás elleni törvény tavaly módosult rendelkezéseivel összefüggő – előírások azokat a pénztártagokat érinthetik, akik 2013. július 1. napját megelőzően léptek be a pénztárba.

A pénztártagok számára célszerű előzetesen felvenni a kapcsolatot – például telefonon, elektronikus levélben, faxon – önkéntes pénztárukkal, hogy megtudják: esetükben az ügyfél-átvilágítás eredményeit teljes körűen beszerezték-e. A tagok egy része tekintetében a pénztárak korábban ugyanis már az ügyfél-átvilágítást elvégezhették, illetve esetleg más szolgáltatóktól megkaphatták a szükséges információkat.

Társas vállalkozó? Így lehet biztosítási jogviszonya!
Sok esetben problémát okoz a gazdasági társaságok tagjai biztosítási jogviszonyának elbírálásának, illetve a járulékalapot képező jövedelem megállapításának pontossága. Íme a legfontosabb tudnivalók, hogy ne tévedjen el a társadalombiztosítási adminisztráció dzsungelében!