Nem lettünk bizakodóbbak

2015. március 24. kedd - 15:08 / piacesprofit.hu
  •    

Márciusban lényegében stagnált a GKI-Erste konjunktúra-index értéke. Miközben 2014 októbere óta jellemzően kis lépésekkel, de folyamatos a romlás, az index szintje továbbra is viszonylag optimista hangulatot tükröz.

Az EU támogatásával végzett felmérés szerint márciusban az üzleti várakozások kissé javultak – de nem érték el a januári szintet -, a fogyasztóiak viszont érezhetően romlottak, s a 2013 őszi szintre estek. Az üzleti szférán belül márciusban csak az ipari várakozások lettek kedvezőbbek, de a bizalmi index itt sem érte el a tavaly év végi szintet. (Viszont emelkedtek a februári várakozásokhoz képest.) A rendelésállomány megítélése javult, de az exportrendeléseké romlott. A készletekről alkotott vélemény is kissé jobb lett, az elmúlt időszaki termelés megítélése viszont rosszabb, a kilátásoké pedig nem változott. A beruházási szándék a tavalyinál gyengébb. (Az idei növekedés elsősorban a fogyasztástól függ.)

Forrás: GKI

Az építőipari bizalmi index márciusban lényegében nem változott. Az előző háromhavi termelés megítélése enyhén romlott, a rendelésállományé stagnált. A kereskedelmi bizalmi index a februári szerény emelkedést követően annál nagyobb mértékben csökkent, de továbbra is az immár több mint egy éve jellemző, viszonylag keskeny sávban maradt.

Jobban nőhet a gazdaság és az államadósság
A gazdaság növekedési üteme 2015-ben is 3 százalék felett maradhat, amit jövőre egy mérsékeltebb év követhet. A gazdasági teljesítményt idén elsősorban a fogyasztás, jövőre újból az export vezérelheti.

Az eladási pozíció és a várható rendelések megítélése romlott, miközben a válaszadók enyhén csökkenő készletszintet érzékeltek. A szolgáltatói bizalmi index márciusban minimálisan csökkent, elsősorban az általános üzletmenet és a forgalmi várakozások romló megítélése következtében

A foglalkoztatási hajlandóság az építőipar kivételével minden ágazatban javult; ez az egyetlen ágazat, ahol a létszámcsökkenésre számítók aránya a magasabb. Mérséklődött a lakosság munkanélküliségtől való félelme. A cégek döntő többsége továbbra is változatlan árakra számít, de az áremelési törekvés a kereskedelem kivételével minden ágazatban erősödött kissé. A kereskedelemben viszont csökkent az áremelést tervezők aránya és a tervezett áremelés mértéke, s tovább mérséklődött a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság várható helyzetének megítélése a szolgáltató szektor kivételével kissé javult, a lakosság körében viszont némileg romlott.

A GKI fogyasztói bizalmi index márciusban – a februári korrekciót követően – újra csökkent. Tavaly a két csúcspont áprilisban és októberben volt – feltehetőleg a választásokkal is összefüggésben -, az elmúlt hónapokban azonban szinte folyamatos a romlás, bár a hangulat még így is viszonylag optimista. A lakosság a saját következő évben várható pénzügyi helyzetét és megtakarítási képességét is rosszabbnak ítélte, mint februárban, ugyanakkor javulónak érezte a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét.

Már nem csak a túlélésre futja a magyaroknak
Jelentősen bővült a kiskereskedelmi forgalom januárban, ami a háztartások rendelkezésre álló jövedelmének növekedését elemzők szerint. Az adatokból látszik, hogy a magyarok már nem csak arra költenek, amire feltétlenül szükségük van.