Még pesszimistább lett a magyar

2012. január 23. hétfő - 07:30 / piacprofit.hu
  •    

Januárban folytatódott a GKI-Erste konjunktúraindex (szezonális hatásoktól megtisztított) értékének csaknem egy éve tartó romlása, amely utoljára 2009 novemberében volt ilyen alacsony. A GKI által az EU támogatásával végzett felmérés szerint a fogyasztói várakozások már több mint egy és egynegyed éve trendszerűen romlanak, az üzleti várakozások viszont nyolc hónapos markáns romlást követően 2011 utolsó negyedévében stagnáltak, de most januárban ismét rosszabbak lettek.

Az üzleti szférán belül az ipari és építőipari várakozások decemberhez képest nem változtak, a kereskedelmi és szolgáltató cégek viszont érzékelhetően pesszimistábbak lettek. Az iparban a termelési kilátások és a rendelésállományok megítélése ugyan romlott, a saját termelésű készleteké és az elmúlt időszaki termelésé viszont javult. Az exportrendelések értékelése nem változott. Az építőipari bizalmi index decemberhez hasonlóan januárban is stagnált. Az előző három hónap termelési színvonalának megítélése az előző hónaphoz képest nem változott, a rendelésállomány értékelése viszont szignifikánsan javult. A kereskedelmi várakozások a decemberinél is erőteljesebben romlottak. A rendelések várt mértéke jelentősen csökkent, stagnáló eladási pozíció és növekvő készletszint érzékelése mellett. A szolgáltatói bizalmi index 2012 januárjában a decemberi szerény korrekciót megelőző szint alá esett. A mutató romlásában a várható forgalom és létszám pesszimistább megítélése játszotta a fő szerepet. Az előző időszaki forgalom megítélése stagnált. (David Lipton, a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgató-helyettese szerint az európai kilátások is gyászosak, az Európára és a világgazdaságra ható kockázatok magasak. Európa vezetői is arra figyelmeztetnek, hogy 2012 nehezebb év lesz, mint 2011 volt.)

A GKI-Erste konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.
A GKI-Erste konjunktúraindex a lakossági bizalmi index és az üzleti bizalmi index súlyozott átlaga.

A foglalkoztatási szándék az iparban erősödött, a többi ágazatban viszont érezhetően gyengült, s erősödött a lakosság munkanélküliségtől való félelme is. Az építőiparban tovább erősödtek a deflációs várakozások, az árcsökkenést előre vetítők többségben vannak az áremelésre készülőkkel szemben. A többi ágazatban viszont az áremelési törekvések mértéke és köre is nőtt. Ugyanakkor a fogyasztók inflációs várakozása öthónapos erősödés után januárban enyhült. A magyar gazdaság helyzetének megítélése mindenhol kedvezőtlenebb lett, különösen az iparban, a szolgáltató szférában, valamint a lakosság körében. (A tavalyinál is rosszabb lehet a magyar cégek szempontjából 2012: míg 2011-ben ugyanis „csak" a gazdasági válsággal, illetve annak utóhatásaival kellett megbirkózniuk, addig az idén ehhez hozzáadódik egy nagyfokú bizonytalanság, ami a gazdasági élet földrajzi és tartalmi területére kiterjed.)

A GKI fogyasztói bizalmi index legutóbb 2009 szeptemberében állt ilyen alacsonyan. A fogyasztók saját várható pénzügyi helyzetüket sokkal rosszabbnak ítélték meg, mint egy hónappal ezelőtt. A következő egy évben várható megtakarítási képesség megítélése viszont enyhén javult. A lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét kissé javulónak érezte. A fogyasztók továbbra is optimistábbak a jövőt illetően, mint a múlt megítélésében. Ebben különösen a választások időszakában volt nagy a különbség. 2011 januárjára azonban e két időszak megítélése a fogyasztók saját pénzügyi helyzete és az ország általános gazdasági pozíciója esetében is nagyon közel került egymáshoz, vagyis a jövőre vonatkozó várakozások az elmúlt másfél évben sokkal erőteljesebben romlottak.

Legkorábban 2013-ban lehet jó?
Az elmúlt hónapokban a folyamatok ezt az előrejelzést igazolták. A GKI értékelése szerint a magyar gazdaság zsákutcába jutott, valódi gazdaságpolitikai fordulatra van szükség. Az IMF-megállapodásnak nincs alternatívája. Annak esetleges elmaradása (elhúzódása) ugyanis a rendkívül negatív nemzetközi piaci reakciók miatt közvetlen fizetésképtelenségi veszéllyel járna. Emellett már az IMF-fel folytatott tárgyalások sikeres elkezdéséhez is elkerülhetetlen a változtatás, a hitelesség, a bizalom javítása, s a piacgazdasági elvekhez való visszatérés. 2012-re azonban ez is csak a most prognosztizált 1,5 százalékosnál is mélyebb visszaesés elkerüléséhez lesz elegendő, a pénz- és működőtőke bizalmának visszaszerzése legjobb esetben is csak 2013-ra hozhat reálgazdasági eredményeket.