Már nem is várjuk, hogy jobb legyen

2012. október 24. szerda - 07:30 / piacesprofit.hu
  •    

Május óta lényegében változatlan a GKI-Erste konjunktúra-index (szezonális hatásoktól megtisztított) értéke. Az év eleji szerény emelkedést májusban zuhanás, azóta pedig enyhe hullámzás követte. A Gazdaságkutató Intézet (GKI) által, az EU támogatásával végzett felmérés szerint októberben az üzleti várakozások kissé javultak, a fogyasztóiak viszont romlottak.

Az üzleti szférán belül csak az ipari bizalmi index emelkedett (csaknem hároméves mélypontjához képest), a többi stagnált vagy csökkent. Az ipari várakozások javulásában leginkább a készletek csökkenése játszott szerepet, de a válaszadók kedvezőbben ítélték meg a termelési kilátásokat is. Az elmúlt időszaki termelésről alkotott vélemény romlott, a rendelésállományok megítélése stagnált, de ezen belül az exportrendelések megítélése kedvezőtlenebb lett a szeptemberinél. Az építőipari bizalmi index értéke – a szeptemberi jelentős csökkenés után – októberben csak hibahatáron belül változott, de így is egyéves mélypontjára került (miközben több mint hat éve ez a legpesszimistább ágazat).

A GKI-Erste konjunktúraindex és összetevői, 2005-2012

Az előző három hónap termelési színvonalának és a rendelésállománynak a megítélése azonban szeptemberhez képest valamelyest javult. A kereskedelmi bizalmi index értéke októberben érezhetően tovább csökkent, utoljára 2010 januárjában volt a jelenlegihez hasonlóan pesszimista ez az ágazat. Az eladási pozíció megítélése enyhén növekvő készletszint mellett jelentősen zuhant, ugyanakkor a rendelések várható alakulását az előző kéthavi visszaesést követően kissé kedvezőbbnek látták a válaszolók. A szolgáltatói bizalmi index értéke most nem változott, az üzletmenet és az előző időszaki forgalom megítélése romlott, a várható forgalomé stagnált.

A foglalkoztatási várakozások az építőiparban jelentősen rosszabbak lettek, a többi ágazatban kissé javultak. Erősödött viszont a lakosság munkanélküliségtől való félelme. Az áfáltoztatási szándék egyik ágazatban sem változott jelentősen, az iparban azonban kissé erősödött az emelést valószínűsítők aránya. Az építőiparban és a szolgáltató szférában viszont az árcsökkenésre számítók aránya továbbra is meghaladja az emelést tervezőkét. Ugyanakkor a fogyasztók inflációs várakozása érezhetően erősödött. A magyar gazdaság kilátásainak megítélése októberben csak a szolgáltató cégeknél (és a fogyasztók körében) romlott jelentősen. Ez azonban így is nagyon pesszimista, a válaszolók nagyobbik fele további romlásra számít, miközben a javulásban bízók aránya minimális.

A GKI fogyasztói bizalmi index októberben a szeptemberi emelkedéshez hasonló mértékben csökkent. A lakosság saját pénzügyi helyzetének és megtakarítási képességének következő egy évét kissé rosszabbnak látta, mint szeptemberben. Romlónak érezték az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségét is.

Tetszhalott magyar kkv-k
Magyarországon 2005 óta stagnál a foglalkoztatás a kis- és közepes vállalkozásoknál (kkv), és számuk sem emelkedett; a kisvállakozók helyzetét jellemző mutatók többsége javult, de nagy többségük az uniós átlag alatti, a közigazgatás hatékonysága az egyetlen index, amely meghaladja azt – állapítja meg az Európai Bizottság hétfőn közzétett jelentésében. A jelentés az úgynevezett kisvállalkozói intézkedéscsomag (Small Business Act, SBA) által meghatározott 10 mutató alapján azt állapítja meg, hogy “Magyarország a felzárkózó országokra jellemző profillal rendelkezik”. A dokumentum szerint tízből két mutatóban romlott a magyarországi helyzet, nyolcban fokozatos javulás állapítható meg, de Magyarország helyzete ezekben is – egy kivétellel – elmarad az uniós átlagtól.