Külföldön tanul a gyerek? Így mehet orvoshoz ingyen

2014. június 07. szombat - 16:09 / piacesprofit.hu
  •    

Ma már egyre több fiatal dönt úgy, hogy tanulmányaik folytatására külföldi felsőoktatási intézményt választanak. De vajon hol és hogyan lesznek jogosultak az ingyenes egészségügyi ellátásra?

nem mindegy, hol mehet ingyen orvoshoz – Kép: MeatheadMovers

Vannak, akik az ERASMUS, vagy más ösztöndíjjal csak rövidebb időre mennek el egy külföldi egyetemre vagy főiskolára, de vannak, akik felsőoktatási tanulmányukat egy másik országban teljesítik. A külföldön tanulmányt folytató diákokat több csoportra bonthatjuk. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság ugyanis különbözőképpen alakul aszerint, hogy kiskorú vagy nagykorú személy folytat-e külföldi tanulmányokat, illetve, hogy a nagykorú tanuló vagy nappali tagozatos hallgató külföldi tanulmányai alatt is rendelkezik-e magyarországi tanulói/hallgatói jogviszonnyal vagy sem – figyelmeztet Pentz Edina az RSM-DTM bérszámfejtési vezetője, legfrissebb blogbejegyzésében.

A kiskorúaknak ugyanis, ha tanulmányaikat külföldön folytatják, feltétel nélkül megmarad az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságuk Magyarországon, amennyiben magyar állampolgárok, és van magyarországi bejelentett lakóhelyük.

Nagykorúak esetében azonban vizsgálni kell a tanulói, hallgatói jogviszonynak a magyarországi fennmaradását, illetve megszűnését. Amennyiben a nagykorú magyar állampolgár úgy folytat külföldön tanulmányokat, hogy ezen időtartam alatt a nappali tagozatos magyarországi tanulói vagy hallgatói jogviszonya továbbra is fennáll, akkor külön járulékfizetés nélkül jogosult lesz az egészségügyi ellátásokra Magyarországon (természetesen ez esetben is feltétel a belföldi bejelentett lakóhely).

Mindenképpen sokk külföldön dolgozni
Amikor az ember külföldre utazik nyaralni, sokszor elviszi magával a fél patikát, aztán kiderül, hogy éppen a nyaraló mellett van a gyógyszertár. Ismeretlen helyre utazni még két hétre sem egyszerű, hát még hosszú távon munkát vállalni külföldön vagy külföldiként Magyarországon.

Az a nagykorú magyar állampolgár azonban, aki külföldi felsőoktatási intézményben úgy kívánja folytatni tanulmányait, hogy közben magyarországi tanulói/hallgatói jogviszonyát megszünteti, automatikusan nem válik jogosulttá a magyarországi egészségügyi ellátásokra. Ekkor két eset lehetséges: amennyiben a nagykorú tanulónak/hallgatónak megmarad a magyarországi lakcíme, úgy belföldinek minősül, ami azt vonja maga után, hogy egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettsége keletkezik 6 810 Ft/hó összegben, melyet a lakhelye szerint illetékes NAV felé kell megfizetnie. Ezen összeg megfizetését természetesen hozzátartozó vagy egyéb személy is átvállalhatja. Amennyiben viszont magyarországi lakóhelye is megszűnik, úgy bár fenti járulék megfizetésére nem lesz kötelezett, de a szükséges egészségügyi ellátásra is csak a tanulói jogviszony szerinti EGT-állam által kibocsátott Európai Egészségbiztosítási Kártya használatával lesz jogosult.

Fenti esetekben az adott külföldi állam belső jogszabályai döntik el, hogy a diák a külföldi államban milyen egészségügyi ellátásra lesz jogosult. Az EGT-tagállamaiban az Európai Egészségbiztosítási Kártya jogosítja fel a diákokat az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére. Azonban egyes tagállamokban a diákot – ott folytatott tanulmányaiból fakadóan – akár teljes egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság is megilletheti.

Miért mennek?
Minden eddiginél nagyobb méreteket öltött a magyar munkavállalók elvándorlása külföldre: óvatos becslések szerint is alig egy év alatt legalább százezren hagyták el az országot jobb élet reményében. Egyedül Ausztriában egy év alatt csaknem duplájára nőtt a magyar munkavállalók száma.
A gazdasági fejlődés beindulásának folyamatos jövőbe tolódása, a nyugdíjrendszer problémái csak pár oka annak, hogy a 40-es korosztályból miért vállalnak egyre többen külföldön munkát. A 30-as korosztály bár még nem gondolkodik ennyire előre, ők azért döntenek a külföldi munkavállalás mellett, mert itthon vagy nem tudnak elhelyezkedni, vagy magasabb jövedelmet szeretnének.
Jellemzően Nógrád megyéből pályázik külföldre a legtöbb nő, míg Békés megyéből inkább a férfiak mennének. A hölgyek elsősorban a brit, míg az urak inkább a német álláslehetőségeket böngészik.

Európai Egészségbiztosítási Kártya – biztos, ami biztos

A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos – orvosilag szükséges – egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igazolható. A kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél személyesen vagy írásban igényelhető, kiskorúak esetén a törvényes képviselő által.

A kártya a kiállítástól számított 3 évig érvényes. Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága az Európai Egészségbiztosítási Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek. Ebben az esetben új kártyát az egészségbiztosítási jogosultságot megalapozó jogviszony szerinti másik EGT tagállamban lehet megigényelni.

A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a kártyával közvetlenül az adott tagállam egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított.

Ez egyben azt is jelenti, hogy:

a kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el,

az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltató által nyújtható ellátások igénybevétele esetén, és

az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a kártya nem nyújt fedezetet.

Ha a gyermeke külföldön folytatja tanulmányait, mindenféleképpen nézze meg a vonatkozó szabályokat és vizsgálja meg, hogy a gyermeke milyen jogcímen kerül ki külföldre tanulni, és hogy szükséges-e esetleg itthon megfizetni az egészségügyi hozzájárulást vagy sem.

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek