Kik a leggazdagabbak és a legszegényebbek az EU-ban?

2009. június 30. kedd - 09:48 / piacprofit.hu
  •    

Az Eurostat legfrissebb jelentése szerint továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok nemzeti jövedelmei között. A 2008-as adatok szerint a „leggazdagabb" Luxemburg, ahol az uniós átlag két és félszerese az egy főre jutó GDP, a lista másik végén pedig Bulgáriát találjuk, ott az egy főre eső nemzeti jövedelem az uniós átlag 40 százaléka. A hazai mutató az uniós átlag 63 százalékán állt tavaly.

A 2008-as évre vonatkozó legelső számítások szerint továbbra is Luxemburg áll a lista élén (az uniós átlag 253 százalékával), melyet sorrendben Írország (140%), Hollandia (135%), Ausztria (123%) és Svédország (121%) követ. A Huszonhetek közül Bulgáriában a legalacsonyabb ez a mutató (40%), a sorban hátulról előrefelé Romániát (46%), Lettországot (56%), Lengyelországot (57%) és Litvániát (61%) találjuk.

A 2004-ben csatlakozott tagállamok közül Ciprus szerepel a legelőkelőbb helyen, itt az uniós átlag közelében van az egy főre jutó nemzeti jövedelem (95 százaléka az átlagnak), majd Szlovénia (90%), Csehország (80%) Málta (76%), Szlovákia (72%) és Észtország (67%) következik, majd ezt követően jön a sorban Magyarország (63%).

A felmérés kiterjed néhány nem uniós tagállamra is, a tagjelöltek közül Törökország egy főre eső jövedelem szempontjából megelőzi Bulgáriát (45 százalékkal), Horvátország pedig Magyarországgal azonos szinten van jelenleg (63%). Macedóniában hozzávetőleg az uniós átlag egyharmada az egy főre eső GDP.