Jól érzik itt magukat a német vállalatok

2018. június 01. péntek - 16:06 / piacesprofit.hu
  •    

Jónak értékelik a gazdasági helyzetet a közép- és kelet-európai országokban tevékenykedő német vállalatok a német kamarai hálózat legfrissebb felmérése szerint. Javult mind a gazdasági helyzet, mind a saját kilátásaik megítélése a tavalyi évhez képest.

Kopátsy Sándor: a gyenge forint a sikerünk egyik forrása
Habár a forint elmúlt években végbement leértékelődése komoly fájdalmakkal járt, Kopátsy Sándor szerint mégis ez jelenti a magyar gazdaság jelenlegi sikereinek egyik legfontosabb alapját. A Piac & Profit egyik alapítójának és máig aktív szerkesztőbiztossági tagjának írását változtatás nélkül közöljük.

Gazdaságilag jól érzik magukat a közép-kelet-európai régióban működő német vállalatok, derül ki abból a felmérésből, amelyet 15 országban végeztek az ott tevékenykedő német külkereskedelmi kamarák.

Javult a gazdasági helyzet megítélése

A legtöbb országban tapasztalt erős növekedési környezetnek köszönhetően az előbbi felméréshez képest a nemzetgazdaság, a saját szektor és saját vállalat, valamint a 2018-as kilátások is javultak majdnem minden országban. Régiós szinten a jelenlegi gazdasági helyzet és az idei kilátások a legjobb értékelést kapták a gazdasági válságot megelőző 2007-es év óta.

Ez jól tükrözi a térségbeli országok növekedési rátáit is, amelyek 2017-ben – kevés kivétellel – 3 és 7 százalék közötti értékeket vettek fel, ami jelentősen meghaladja a nyugat-európai rátákat. A saját vállalat helyzetét és kilátásait is többnyire kedvezőbbnek értékelték, mint a tavalyi felmérésben.

nő a gazdaság

Kép: Pixabay

A résztvevők többsége arra számít, hogy 2018-ban fennmarad ez az erős gazdasági növekedés. A magas bel- és külföldi keresletre alapozva, a vállalatok a legtöbb országban több beruházást, valamint több munkatárs felvételét tervezik. Régiós szinten minden második vállalat növekvő beruházási kiadásokra és magasabb létszámra számít.

Elégedettség a gazdasági környezettel

A felmérés részletesen elemzi az üzleti környezet minőségét is. A régió egészét tekintve, csak kisebb változásokat mutatott a helyi gazdasági környezettel való elégedettség, bár több kérdésben viszonylag nagy különbségek tapasztalhatók az egyes országok között.

Egész évben folytatódhat a gazdaság javulása
Változatlan vállalati és lakossági optimizmus, bizonytalanabb fiskális-monetáris folyamatok – ez látszik a Policy Agenda felmérésnek adataiból. A gazdasági növekedés stabilan négy százalék felett alakul az idén, lassan gyorsul az infláció is, de ez ebben az évben még nem jelent problémát.

A munkapiaci adottságok esetén azonban folytatódott az elmúlt pár év kedvezőtlen trendje. Legfőképpen a képzett munkaerő rendelkezésre állása okoz növekvő gondot a cégeknek. Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Bulgáriában még az átlagosnál is súlyosabbnak érzik a munkaerőhiányt.

A korrupció több országban is gond

A gazdaságpolitikai környezet, pl. az adózás, a jogbiztonság, kiszámíthatóság, korrupció, közbeszerzések átláthatósága és a bürokrácia területén számos vállalat továbbra is elégedetlen, ezen belül a korrupció tekintetében különösen nagy az elégedetlenség több országban is.

Az operatív működési környezetet, pl. a beszállítói hátteret vagy a K+F feltételeket, továbbra is megfelelőnek tartják a cégek. Az egyes kérdésekben tapasztalt hiányosságok ellenére a cégek döntő többsége továbbra is elkötelezett jelenlegi telephelye iránt: ötből négy befektető helyesnek tartja korábbi telephely- döntését.

A 15 országban leadott összes értékelés alapján 2018-ban ismét Csehországot választották a legvonzóbb befektetési helyszínként, Lengyelország megvédte második helyezését. Szlovákia és Észtország helyet cseréltek a 3. és 4. helyen. Fontos azonban megjegyezni, hogy sok esetben igen csekélyek az egyes országok közötti különbségek, ami arra utal, hogy igen hasonlóak a befektetési feltételek.