Jelentősen átalakul a vámtörvény

2017. október 04. szerda - 08:07 / piacesprofit.hu
  •    

A vámigazgatási eljárások jogforrásaként az Uniós Vámkódex és az ahhoz tartozó európai végrehajtási rendeletek mellett, nemzeti jogszabályként, kizárólag a magyar vámtörvény válik alkalmazhatóvá. Különösen érzékenyen érinti a változás a vámigazgatás területét.

Olyan új nemzeti vámtörvény létrehozása válik szükségessé, amely minden, a vámigazgatást érintő eljárásjogi helyzetre szabályozást tud adni. Amennyiben ugyanis a magyar vámtörvény nem tartalmaz rendelkezést egy adott élethelyzetre, akkor kizárólag az EU vámszabályaihoz lehet folyamodni.

egyszerűbbé válhat a nem teljesítő vállalati hitelek átruházása

Kép: Pixabay

A jogalkotó elképzelése szerint a jelenleg hatályos nemzeti vámtörvény átalakításával ez a feladat megoldható, a vámtörvény kiegészülhet minden olyan eljárásjogi rendelkezéssel, amelyet eddig a közigazgatási perrendtartás tartalmazott – mutat rá az RSM blog.

A kialakult helyzet azonban több kérdést is felvet. Egyrészt, hogy milyen mértékben szabályozható a jelenlegi vámtörvény keretei között a vámigazgatási eljárásnak minden kérdéskörre kiterjedő kiegészítése. Másrészt, hogy célszerű-e a jelenlegi eljárási és anyagi jogi szabályokat egyaránt tartalmazó vámtörvény további eljárásjogi normákkal történő kiegészítése.

A vámigazgatási eljárások hasonlóak ugyan az adóigazgatási és a közigazgatási eljárásokhoz, ugyanakkor számtalan egyedi jegyet is mutatnak. A vámigazgatási eljárás ugyanis nem kizárólag a vámok beszedéséről és azok kiszabásáról szól, hanem a Közösség határát átlépő árumozgások ellenőrzéséről, azaz vámigazgatási folyamatokról és ezek technológiai szabályozásáról is. A vámeljárások egyedi tartalmára tekintettel a jelenlegi szabályozás kibővítése még bonyolultabbá teszi a meglévő vámtörvényt, és előrevetíthető a jogszabály gyakori módosítása tekintettel arra, hogy az egyetlen nemzeti jogforrásként funkciónál.

Különválaszthatók a vám anyagi jogi szabályai az eljárási szabályoktól

Csak elektronikusan kérelmezhetőek a vámengedélyek
Október 2-ával néhány kivétellel valamennyi, az Uniós Vámkódex hatálya alá eső engedélyt a korábbi papír alapú ügyintézés helyett kizárólag elektronikus úton intézhetnek a gazdálkodók. A benyújtott kérelmekkel és az engedélyezési eljárással kapcsolatosan ettől kezdve csak a rendszeren keresztül kaphatnak információt a vállalkozások – figyelmeztetnek az EY szakértői.

Másik – talán célravezetőbb – megoldás lehet, ha a jogalkotó a vámigazgatási eljárásra, hasonlóan az adóigazgatásra, egy önálló, csak eljárási szabályokat tartalmazó vámigazgatási rendtartást alkotna. Ebben az esetben a klasszikus vámtörvény csak anyagi jogi szabályokat tartalmazna, míg a vámigazgatási eljárás jogi alapjait és részleteit egy önálló, csak eljárási rendelkezéseket tartalmazó jogszabály tartalmazná.

Bármilyen megoldás kerül a Parlament elé, 2018. január 1-jétől életbe kell lépnie az új szabályozásnak, amelyet felkészülten kell várnia a gazdálkodóknak és a hatóságnak is.

 

Feliratkozom a(z) Adózás téma cikkértesítőjére. A megjelenő új cikkekről tájékoztatást kérek